DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.61-68
МОДЕЛЮВАННЯ ОБСТРІЛУ РУХОМОЇ БРОНЬОВАНОЇ ЦІЛІ ОСКОЛКОВО-ПУЧКОВИМИ СНАРЯДАМИ НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ У ВИГЛЯДІ ДИСКРЕТНО-НЕПЕРЕРВНОГО ВИПАДКОВОГО ПРОЦЕСУ
В.В. Яковенко
АНОТАЦІЯ
Існуючий світовий пошук адекватних методик теоретичної оцінки параметрів осколковості осколково-фугасних снарядів сконцентровано у двох напрямах: комп’ютерного моделювання процесів вибухового руйнування корпусів снарядів, а також проведення натурних досліджень, що пов’язані з практичним дослідження процесу вибуху (ступеня ураження цілі) для обґрунтованого раціонального оптимального вибору: форми боєприпасів, матеріалу осколкоутворюючої складової та розташування точки ініціювання вибухової речовини. Втім підходи до можливого застосування осколково-фугасних снарядів у сучасних (гібридних) війнах мають не чіткі форми і не відповідають на головне питання ‒ як гарантовано зберегти життя цивільного населення, а також інфраструктуру, що під захистом світової спільноти? Тому сучасний розвиток перспективних засобів ураження спрямований на зменшення летальності у вигляді осколково-пучкових снарядів та відмовою від бронепробиття за рахунок керованих осколкових полів. Це дозволяє наносити так звані збитки бойовій броньованій машині руйнуванням осколками різних фракцій: оптикоелектронних засобів розвідки; засобів відеоспостереження та зв’язку; засобів вогневого впливу, що у свою чергу може змусити екіпаж бойової броньованої машини відмовитися від виконання бойового завдання. Однак потрібно констатувати, що на сьогоднішній день у світі не існує жодного осколково-фугасного боєприпасу з керованим осколковим полем. Тому автором статті здійснено спробу окреслення одного з напрямів розвитку теорії і практики осколкових боєприпасів з розширенням їх осколкових можливостей.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: осколково-пучковий снаряд, корисні осколки, нанесення збитків рухомій бойовій броньованій машині, літаюча 
платформа, перспективна автоматична гармата, базові події, структурно-автоматна модель.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Шульгин В. Е., Фесенко Ю. Н. Разработка вооружения и военной техники в новых экономических условиях. Москва: Военная мысль № 2(3-4)/1998. 6 с.

Танковый осколочно-пучковый снаряд. Патент на изобретение F42B12/32РФ. НПК. Заявка: 2009-01-15. Публикация патента: 10.09.Режим доступу: http://www.freepatent.ru/patents/2399016.

Ткачук П. П., Яковенко В. В., Корольова О. В., Мількович І. Б. Математична модель похибок визначення кутових та лінійних величин при цілевказанні в артилерійському підрозділі за допомогою літаючої платформи. Збірка тез доповідей XVII Міжнародного науково-технічного симпозіуму "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології" 10-15 вересня 2012 року, Львів: СПОЛОМ, 2012. С. 177-184.

Зубов В. Н., Селиванов В. В. Перспективные европейские малокалиберные боеприпасы воздушного подрыва с программируемыми взрывателями. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. № 4 (99). Режим доступу: https://cyberleninka.ru.

Селиванов В. В. Боеприпасы. Учебник. А. В. Бабкин, В. А. Велданов, Е Ф Грязнов [и др.]. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 506 с.

Одинцов В.А. Метание и разрушение оболочек продуктами детонации. В.А. Одинцов [и др.]. Москва: ЦНИ-ИНТИ, 1976. 144 с.

Buckley A. Safety, Reliability & Performance of the Ahead (ABM) Programmable Fuze System. NDIA 39th Annual Gun & Ammunition Baltimore, MD. Apr. 13-16, 2004. URL: http://www.dtic.mil/ndia/2004/guns/wed/buckley.ppt

Oerlikon Contraves. Less than lethal weapons requirements for military forses. URL: http://proceedings.ndia.org/3500/Bradick_NL_NDIA.pp

Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка" 2004. 220 с.

Волочій С. Б. Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів. Кваліфікаційна наукова праця (дисертаційна робота УДК 004.052+004.94) Львів: Вид-во Національний університет "Львівська Політехніка" 2018. 197 с.

Федасюк, Д. В., Волочій С. Б. Методика розроблення структурно-автоматних моделей дискретно-неперервних стохастичних систем. Радіоелектронні та комп’ютерні системи. Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". 2016. № 6 (80). С. 24–34.

Copyright 2014 13.1.61-68 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free