DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.98-112
СИНТЕЗ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

О.П. Сакно, Т.М. Колеснікова, В.П. Олло, Є.П. Медведєв, Д.Л. Мойся

АНОТАЦІЯ
Кожна система (автотранспортна система) взаємодіє з середовищем, в якій вона функціонує, отримуючи керуючі впливу від суб’єкта управління. Це система «Людина-Автотранспортна система-Середовище експлуатації-Ефективність експлуатації». Створена структурно-функціональна схема зв’язку в системі «Людина-Автотранспортна система-Середовище експлуатації-Ефективність експлуатації». Вона дозволяє задовольняти сучасним вимогам Regulation (EU) 2019/631 щодо забезпечення екологічності транспорту. Проаналізовані фактори, що впливають на систему: характеристики та системи автомобіля, кліматичні й дорожні умови, стиль водіння, технічне обслуговування автомобіля. Розглянуто шляхи підвищення ефективності експлуатації автомобілів на основі виявлення внутрішніх факторів (ресурс), стану системи технічного обслуговування на підприємстві та напрями реалізації сучасних нових технологій в сфері обслуговування. Представлені складові якості системи «Людина-Автотранспортна система-Середовище експлуатації-Ефективність експлуатації», які залежать від організації і функціонування системи. Це складові стійкості, керованості системи, здатність системи вирішувати завдання та змінювати структуру чи параметри. Залежно від дослідження системи в ході проблемного аналізу можна встановити рівень її якості. При дослідженні процесів системи фактори відображені у вигляді зовнішніх і внутрішніх змінних. Визначається проблема, яка змінює функціонування системи, оцінюється за допомогою діагностики в процесі технічного обслуговування. Розглянуті фактори, що характеризують властивості системи «Людина-Автотранспортна система-Середовище експлуатації-Ефективність експлуатації». Представлено «дерево цілей» для ефективної  реалізації функціонування автотранспортної системи. Ефективність управлінського рішення при організації системи визначається сукупністю приватних критеріїв і тому потрібно вибирати управлінські рішення так, щоб кожному з приватних критеріїв забезпечити більшого значення.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: автомобіль, автотранспортна система, технічна експлуатація, система технічного обслуговування.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Баженов Ю.В. Прогнозирование остаточного ресурса конструктивных элементов автомобилей в условиях эксплуатации / Баженов Ю.В., Баженов М.Ю. // Фундаментальные исследования. – 2015, № 4. – С. 16-21. https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37116.

Fontaras G. consumption and CO2 emissions from passenger cars in Europe – Laboratory versus real-world emissions / Fontaras G., Zacharof N.-G., Ciuffo B. // Progress in Energy and Combustion Science. – 2017, Volume 60. -  рр. 97-131. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2016.12.004

Дидманидзе О.Н. Техническая эксплуатация автомобилей / Дидманидзе О.Н., Митягин Г.Е., Егоров Р.Н. – М.: МГАУ, 2005. – 427 с.

Wilberforce T. Developments of electric cars and fuel cell hydrogen electric cars / Wilberforce T., El-Hassan Z., Khatib F.N. et al. // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017, Vol. 42 (40). - pp. 25695-25734.

Кокорев Г.Д. Анализ проблемы управления эффективностью функционирования организационно-технических систем / Г.Д. Кокорев // Сборник научных трудов ВАИ. – 2002, Вып.12. – С. 142–147.

Рассоха В.И. Ситуационное управление автотранспортными системами (часть 2. Синтез системы управления) / Рассоха В.И. // Вестник ОГУ. – 2009, №10 (104). – С. 144-151.

European Commission. Light-duty vehicles.  https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en

Mock P. From laboratory to road: a 2014 update of official and “real - world” fuel consumption and CO2 values for passenger cars in Europe // Mock P., Tietge U., Franco V. et al. // International Council on Clean Transportation, TNO, IFEU. – 2014.

Copyright 2014 13.1.98-112 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free