DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.210-222
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ОРГАНІВ
В.О. Дачковський, О.В. Ярошенко, І.В. Овчаренко, О.М. Сампір
АНОТАЦІЯ
Аналіз війн та збройних конфліктів останніх років підтверджує, що успіх виконання завдань механізованими, танковими, десантно-штурмовими та іншими військовими частинами (підрозділами) буде залежати від ефективності функціонування системи забезпечення військ (сил).
Знаходження військових частин (підрозділів), які ведуть бойові дії, у постійному боєздатному стані буде залежати від ефективності функціонування система відновлення пошкоджених зразків озброєння та військової техніки, тобто, як буде здійснюватись технічна розвідка пошкоджених зразків озброєння та військової техніки їх евакуація, ремонт та повернення до військових частин (підрозділів) працездатними зразками озброєння та військової техніки. При цьому ефективність системи відновлення озброєння та військової техніки значною мірою буде залежати від сил та засобів які залучаються для їх відновлення.
Для підвищення ефективності функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки запропонована методика проектування ремонтно-відновлювальних органів. Дана методика дозволяє визначити вимоги до організаційної структури підрозділів (військових частин) системи відновлення озброєння та військової техніки, визначити зовнішні та внутрішні зв’язки системи відновлення озброєння та військової техніки в загальній системі забезпечення військ (сил).
Визначені вимоги відображають зв’язок організаційної структури, яка проектується, з усією системою, повноту виробничого процесу всередині розглянутої ланки, гнучкість і оперативність управління ланкою при відхиленнях реального процесу від ситуацій, що змінюються. На етапі проектування організаційної структури ремонтного органу методика враховує структури ремонтних органів та їх техніко-економічну оцінку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: розрахункова організаційна одиниця, відновлення, озброєння та військова техніка, ремонтний орган.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Ігнатьєв О. І. Теоретичні засади проектування організаційних структур управління суб’єктами господарювання : науковий вісник Полісся / О. І. Ігнатьєв ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Ч. : ЧНТУ, 2015. – №1 (1) с. 125 – 129.

Ковтуненко А.П. Основы теории востановления эксплуатационных свойств технических систем / [Ковтуненко А.П., Шишанов М.А., Зубарев В.В.]. – К. : Книжное издательство НАУ, 2007. – 294 с.

Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення. Ч. ІІ Ремонтно-відновлювальна військова частина / [І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко, І.В. Овчаренко, В.О. Дачковський]. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 80 с.

Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади)/ [В.О. Дачковський, І.В. Овчаренко, О.В. Ярошенко, Н.К. Багдасарян] – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 116 с.

Технология ремонта бронетанковой техники : навч. посіб. / [Марютин М.И., Гнедовский Ю.Е., Гуляев А.В. и др.]; под общ. ред. М.И. Марютина. – М. : Издание Академии, 1973. – 592 с.

Застосування підрозділів та військових частин технічного забезпечення : навч. посіб. / [І.Б. Кузнецов, О.В. Ярошенко, І.В. Овчаренко, В.О. Дачковський, О.Д. Яльницький, Н.К. Багдасарян, Б.Т. Кузнецов Ч. І].: Підрозділи технічного забезпечення:– К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 136с.

Ковтуненко А.П. Основы военно-технических иследований. Теория и приложения. Т. № 3 Синтез систем тенического обеспечения эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники / А.П. Ковтуненко, М.А. Шишанов, В.В. Зубарев, А.А. Оныстрат ; Цент. Науч.-исслед. Ин-т воор. и воен. Техн. Воор. Сил Украины. – Київ : ЦНИИВВТЗСУ, 2012. – 424 с. – монографія: С.424.

Заякин И. Б. Экономика ремонта вооружения и боевой техники / Заякин И.Б. – К.: 1984. – 120 с. 

Герасимов Б. М. Проектирование организационных структур: методы и алгоритмы / Б. М. Герасимов, В. И. Глуцкий – К. : БФ "Миротворець", 2000. – 205 с.

Про трансформацію системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України : наказ Міністра оборони України [від 29 бер. 2019 р. № 141]. 

Пат. 102083 Україна, МПК (2013) F41H 7/00. Машина технічної розвідки (МТР–1) / Дачковський В.О.; – заявник і володар патенту Дачковський В.О. – № u201504517; заяв. 8.05.2015; опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19.

Коцюруба В. Обгрунтування організаційної структури органів військового управління оперативного (бойового) забезпечення дій військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру / В. Коцюруба, С. Лук’яненко, А. Нікітін // Social development & Security. - 2018. - №1 (3). – С. 19–26.  

Copyright 2014 13.1.210-222 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free