DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.223-231
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАНИХ ОРГАНІВ З УРАХУВАННЯМ ДИНАМІКИ БОЙОВОЇ ОБСТАНОВКИ

О.М. Семененко, М.О. Слюсаренко, А.Є. Єфименко, О.Г. Водчиць, М.О. Поливода

АНОТАЦІЯ
У статті авторами наданий методичний підхід до прогнозування продуктивності ремонтно-відновлюваних органів з урахуванням динаміки бойової обстановки. Військова техніка може виходити з ладу через різні причини: внаслідок обмеженої технічної надійності у мирний час, через вогневий впливу з боку противника під час ведення бойових дій, або за сумісного впливу обох цих факторів.  Досягнення необхідної безвідмовності техніки ще більше ускладнюється з урахуванням умов бойової обстановки (зовнішніх факторів), у яких може перебувати техніка. Авторами запропоновано  ймовірність виходу з ладу техніки у результаті обмеженої технічної (власної) надійності або за рахунок вогневого впливу з боку противника у ході бойових дій військ, а також за сумісного впливу на її стан розглянутих факторів, визначати як ймовірність двох сумісних подій. Наданий варіант моделювання безвідмовності у мирний час та в умовах бойових дій.  Отримано рівняння ймовірності безвідмовної роботи техніки протягом часу її безперервної роботи, звідки знаходиться граничні та припустимі значення відносних погодинних бойових втрат техніки. Використовуючи це, знаходиться кількість техніки, яка виведена з ладу тільки за рахунок вогневого впливу на них з боку противника для майбутнього планування роботи ремонтно-відновлювальних органів. Тобто знаючі очікувану величину ремонтного фонду можна спрогнозувати продуктивність ремонтно-відновлюваних органів з урахуванням бойової обстановки.
Предметом подальшого дослідження може бути розгляд інших факторів, які впливають на продуктивність ремонтно-відновлюваних органів. Це може бути навченість особового складу, фінансова складова, застосування знеособленого ремонту у військах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: озброєння та військова техніка, безвідмовність, ремонтно-відновлювані органи, середній час наробітку до відмови, 
 співвідношення техніки, бойовий вплив противника, обмежена технічна надійність.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Кривцун В. І., Нагачевський В. Й., Баранов А. М. Порівняльний аналіз існуючих систем технічного обслуговування і ремонту машин інженерного озброєння // Зб. наук. пр. Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Вісник машинобудування та транспорту. Львів, 2015. № 1. С. 33-44.

Поляков А. П., Хазанович О. І., Чепак О. Г. Методика планування технічного обслуговування бронетанкового озброєння і техніки // Труди академії: Київ, 2004. № 53. С. 240-243.

Поляков А. П., Чепак О. Г., Карабін С. В. Методика визначення аналітичної залежності параметра потоку відмов на зразках БТОТ від напрацювання і терміну перебування їх в експлуатації // Труди академії: Київ, 2004. № 49. С. 288-292.

Мальцев В. А., Нестеров В. Н. Особенности определения требуемого состава и количества запасных частей для ремонта образцов военной техники // Известия ТулГУ. Технические науки. Тула, 2015. Вип. 2. С. 118-127.

Про внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету міністрів України від 26 липня 2018 р. № 591. Київ. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP180591 (дата звернення: 26.02.2020).

Шубин М. В., Ермаков Е. А. Методический подход к расчёту контрактной цены ремонта авиационной техники военного назначения с учётом результатов оценки её технического состояния // Проблемы экономики и менеджмента: Россия, Ижевск, 2014. № 5(33). С. 105-113. URL: сyberleninka.ru (дата звернення: 26.02.2020).

Купцов А. В. Методика снижения затрат на проведение ремонтных работ в машиностроении // Экономический анализ: теорія и практика. Москва, 2010. № 40 (205). С. 14-17.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник. Москва: Основы, 1964. 576 на Олександрівна. Київ: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2015. 192 с..

Слюсаренко М. О. Розвиток методів математичного моделювання процесу зміни безвідмовності бойових засобів зенітних ракетних військ з урахуванням вогневого впливу противника: дис. … канд. техніч. наук: 01.05.02 / Слюсаренко Марина Олександрівна. Київ: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2015. 192 с.

Copyright 2014 13.1.223-231 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free