DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.258-262
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ
НА ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКІВ

П.А. Савков, Р.В. Писаренко, І.О. Сафронов, І.О. Мачула 

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано раціональні шляхи підвищення ефективності процесу землевпорядкування земель оборони за допомогою геоінформаційних систем (ГІС) та технологій з використанням безпілотних літальних апаратів. Дані пропозиції є надзвичайно актуальними і дозволяють вийти на принципово новий рівень проведення землевпорядних робіт. Можливості програмних засобів дають змогу створювати ортофотоплани, цифрові моделі різних за складністю поверхонь (земельна ділянка із рослинністю, рельєф місцевості, будівлі та інші об’єкти), проводити ЗD моделювання та вирішувати різні проектні задачі тощо. Широко використовуються невеликі та легкі дрони вертолітного типу, а також безпілотні літальні апарати літакового типу, які завдяки спеціальному програмному забезпеченню можуть досліджувати природні та міські ландшафти, створюючи глобальні обсяги цифрових точок, які об’єднуються у цифрові зображення, а згодом і у ЗD-моделі. В той же час створюються і різні супроводжуючі програмні засоби зі «склеювання» отриманих знімків та виконується геоприв’язка отриманого зображення до певної системи координат. Весь процес пришвидшує створення топографічних планів масштабів1:500 та 1:2000 в кілька разів. Що дозволяє з максимальною точністю та без втрати даних отримувати детальну інформацію про об’єкти.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: геоінформаційні системи, землевпорядкування, землі оборони, безпілотні літальні апарати, топографічні плани. 
 
 

ЛІТЕРАТУРА

ВСТ 01.110.001 – 2011 (01).  Топогеодезичне забезпечення. База даних картографічної інформації для створення та використання в геоінформаційних системах ArcGIS [Чинний від 2011–10–14]. Затверджений наказом начальника Центрального управління метрології і стандартизації Збройних Сил України – головного метролога Збройних Сил України.

Глотов В. Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата.  Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2014. № 1 (27). С.131–136.

Глотов В., Колесніченко В., Прохорчук О.,  Юрків М. Розробка та дослідження БПЛА для аерознімання. Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвідомчий наук.-техн. збірник. Львів, 2018. Вип. 87. С. 48–57.

Глотов В. Порівняльний аналіз сучасних методів опрацювання великомасштабних планів. Геодезія, картографія і аерофотознімання: міжвідомчий наук.-техн. збірник. Львів, 2016. Вип. 83. С. 53–63.

Глотов В. Церклевич А., Колісніченко В., Прохорчук О. Аналіз і перспективи аерофотознімання з БПЛА. Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища GPS i GIS технології: зб. наук. матер. XVІІI Міжн. наук.-техн. симпозіуму, м. Алушта, вересень 2013 р.  Львів,С. 5–10.

Зацерковний В.І., Тішаєв І.В., Віршило І.В., Демидов В.К. Геоінформаційні системи в науках про Землю: монографія. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,510 с.

Земельний кодекс України : Закон України  від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27

Карпюк Г.В. Земля оборони. URL:  https://censor.net.ua/blogs/3085976/zemlya_oboroni (дата звернення: 24.04.2020).

Митчелл Э. Руководство по ГИС-анализу. Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязи : пер. с англ. Киев : ЗАО ЕСОММ Со; Стилос. 2000. 198 с.

Настанова з топогеодезичного та навігаційного забезпечення Збройних Сил України. Наказ НГШ від 4.01.2017 № 3.

Шмаль С.Г., Кравчук О.В., Гудзь А.М., Прищепа С.В., Полець О.П. Військова топографія : підручник  5-те вид., перероб. та доп. / за заг. ред. С.Г.Шмаль. Київ: Ліра-К, 2018. 644 с.: іл.

Copyright 2014 13.1.258-262 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free