DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.280-285
ПРОБЛЕМАТИКА ОБРОБКИ ДАНИХ ВЕЛИКИХ ОБ’ЄМІВ ПІД ЧАС ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНУ РОЗВІДКИ

Ю.А. Максименко, В.В. Маміч, Г.Д. Братченко, О.П. Розмазнін

АНОТАЦІЯ
На теперішній час до органів управління розвідки з різних джерел надходить велика кількість розідувальної інформації, з якою потрібно ознайомитись,обробити, провести аналіз. Метою обробки цієй інформації є своєчасне планування та  підготовка до ефективного застосування військ (сил). В статті розглядаються проблеми щодо обробки даних великих об’ємів під час роботи органу розвідки. Розглянуто протиріччя між великими обсягами накопиченої інформації та неспроможністю традиційних засобів обробки даних реалізувати аналітичний потенціал цієї інформації. Побудовано функціонування інформаційної моделі органу розвідки. Розглянуті задачі підтримки інформаційної моделі в необхідному стані, вимоги до банку даних та його підсистем. Обгрунтовано порядок та можливість доступу до тих чи інших даних. На підставі проведеного аналізу надаються рекомендації щодо створення структурованої бази даних в органах розвідки.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: банк даних, інформаційна модель, обробка даних, органи розвідки, розідувальна інформація.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Л.Заболотний, В.Небога, Г.Нестерук. та ін.. Аналітична розвідка як компонент розвідувально-інформаційної діяльності. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2017. – 262 с.

С.Микусь, В.Солонніков, В.Крайнов, Ю.Даник. та ін. Інформаційні технології інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління військами (силами). – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2019. – 352 с.

І.Вернер, Ю.Козаков, В.Рябцев. та ін.. Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів управління. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2006. – 368 с.

В.Варенко. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.. – К.: Університет “Україна”, 2014. – 417 с.

Основи інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління: Навч. посіб. Частина перша.. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2004.

Copyright 2014 13.1.280-285 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free