№ 1 (15) – 2021 

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.6-14 
 
завантаження
В.В. Бачинський, канд. техн. наук, с.н.с.
 
завантаження О.І. Кондратенко   
завантаження
В.С. Кондратенко
 
завантаження
О.М. Шкурпіт
 
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бачинський В. В., Кондратенко О. І., Кондратенко В. С., Шкурпіт О. М. Адитивні технології у виробництві безпілотних літальних апаратів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 6-14. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.6-14

 

Анотація

У статті проведений аналіз існуючих і перспективних безпілотних летальних апаратів (БПЛА) які зроблені за допомогою адитивних технологій (АТ) провідними компаніями світу. Розглянуті в статті зразки БПЛА в майбутньому займуть гідне місце в переліку спеціальних БПЛА, що будуть застосовуватися в сучасному бою та виконувати додаткові специфічні завдання. Визначені також проблеми та завдання, які створюються при розробці БПЛА та напрямки їх вирішення за допомогою АТ.
Сучасні можливості обладнання і матеріалів швидко еволюціонують у бік більшого розміру продукції, вищої точності і якості, великих швидкостях друку виробу та низьких витратах. Застосування АТ наочно показано також на прикладі оптимізації конструкції металевого блоку двигуна. При використанні традиційних способів виробництва вартість і складність БПЛА досить висока. Застосування АТ дозволяє істотно знизити вагу корпусу БПЛА за рахунок скорочення витрат матеріалу. Визначено, що з удосконаленням технологічного обладнання і розвитком методів проектування  напрямок створення нових БПЛА за допомогою АТ буде неухильно розширюватися.
Проведені дослідження показали, що застосування АТ при виробництві БПЛА вже на сучасному етапі дозволить покращити аеродинамічні характеристики БПЛА, знизити його загальну вагу та полегшити зборку БПЛА у польових умовах. АТ також зможуть забезпечити швидко починати виробництво складної продукції і запасних частин, які або не можуть бути виготовлені за допомогою традиційних виробничих технологій, або потрібні в малих об'ємах.
Сьогодні вже цілком очевидно, що освоєння АТ спричинить за собою коригування принципів конструювання, відпрацювання технологій друку, використання нових стратегій побудови сучасних принтерів, появі нових, суміжних з 3D-печаткою, технологій, але майбутнє однозначно за широким застосуванням адитивних технологій при виробництві БПЛА.

Ключові слова

адитивні технології, БПЛА, 3-D друк.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Интернет-портал и аналитическое агентство: Аддитивное производство (AdditiveManufacturing). URL:http://www.tadviser.ru/index.php/
 2. Журнал Control Engineering. URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/ robototehnika/robotizirovannoe-additivnoe-proizvodstvo/
 3. Военно-патриотический сайт «Отвага». Ерёмин Г. В., Гаврилов А. Д., Назарчук И. И. Малоразмерные беспилотники – новая проблема для ПВО. URL: http://otvaga 2004.ru.
 4. 3D printing community: MakerBot's Thingiverse. URL: https://www.thingiverse.com/
 5.  Учебный центр ведущих мировых производителей 3D-принтеров. URL: https://blog.iqb.ru/additive-technologies-in-production/
 6. Relativity Space, Inc.: the world's first autonomous rocket factory and launch services leader for satellite constellations. URL: https://www.relativityspace.com/stargate/
 7. Гибсон Я. Технологии аддитивного производства / Я.Гибсон, Д.Розен, Б.Стакер; пер. с англ., под ред. И.В.Шишковского. Москва : Техносфера, 2016. 646 с.
 8. Green Car Congress Magazine: Energy, technologies, issues and policies for sustainable mobility. URL: http://www.greencarcongress.com /2012/08/sulsa- 20120827.html.
 9. 3D PRINTING & ADDITIVE MANUFACTURING INTELLIGENCE: TCT Magazine . URL: www.tctmagazine.com/additive-manufacturing/university-of-sheffieldtrials-3d-printed-unmanned-aircraft/)
 10. 3Dtoday – портал 3D-печати и сопутствующих технологий. URL: https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/managed-the-smallest-drone-in-the-world-are-manufactured-using-3d-prin

 

References

 1. Internet-portal I analiticheskoe agenstvo: Additivnoe proizvodstvo (Additive Manufacturing). URL:http://www.tadviser.ru/index.php/ [in Russian].
 2. Zhurnal Control Engineering  URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/ robototehnika/robotizirovannoe-additivnoe-proizvodstvo/ [in Russian].
 3. Voenno-patrioticheskij sajt "Otvaga". Eremin G.V., Gavrilov A.D., Nazarchuk I.I. Malorazmernie bespilotniki – novaya problema dlya PVO. URL: http://otvaga 2004.ru. [in Russian].
 4. D printing community: MakerBot's Thingiverse. URL: https://www.thingiverse.com/ [in English].
 5. Uchebnyj centr vedushchikh proizvoditelej 3D-printerov. URL: https://blog.iqb.ru/additive-technologies-in-production/ [in Russian].
 6. Relativity Space, Inc.: the world's first autonomous rocket factory and launch services leader for satellite constellations. URL: https://www.relativityspace.com/stargate/ [in English].
 7. Gibson, Ya., Rozen, D., Staker, B. & Shishkovskogo I. (Ed.). (2016). Tekhnologii additivnogo proizvodstva [Additive production technologies]. (I. V. Shishkovskogo, Trans.). Moskva: Tekhnosfera [in Russian].
 8. Green Car Congress Magazine: Energy, technologies, issues and policies for sustainable mobility. URL: http://www.greencarcongress.com /2012/08/sulsa- 20120827.html. [in English].
 9. 3D PRINTING & ADDITIVE MANUFACTURING INTELLIGENCE: TCT Magazine . URL: www.tctmagazine.com/additive-manufacturing/university-of-sheffieldtrials-3d-printed-unmanned-aircraft/) [in English].
 10. 3Dtoday – portal 3D-pechati i soputstvyyshchikh tekhnologij. URL: https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/managed-the-smallest-drone-in-the-world-are-manufactured-using-3d-prin [in Russian].
Copyright 2014 15.6-14 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free