№ 1 (15) – 2021 

 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.15-20
 
завантаження
В.В. Маміч, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
Ю.Г. Душкін
 
завантаження
А.П. Чкалов 
 
завантаження
М.Є. Галактіонов
 
завантаження
Д.С. Цаприка
 
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Маміч В. В., Душкін Ю. Г., Чкалов А. П., Галактіонов М. Є., Цаприка Д. С. Аналіз можливостей удосконалення оптико-електронних засобів розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 15-20. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.15-20

 

Анотація

В роботі проведено аналіз можливостей удосконалення та застосування оптико-електронних засобів розвідки, відмічене, що це забезпечить значне підвищення бойових можливостей озброєння та військової техніки при використанні їх за призначенням. Пропонується розглянути нові концепції по інтеграції системи оптико-електронної розвідки у всі сфери життєдіяльності частин і підрозділів Збройних сил України. Розглянуті шляхи удосконалення та модернізації оптико-електронних засобів розвідки, які працюють на нових організаційних і фізичних принципах. Дослідження проблемних питань удосконалення та застосування оптико-електронних засобів розвідки, проведення детального аналізу існуючих та перспективних оптико-електронних засобів розвідки забезпечить вирішення головної проблеми застосування засобів розвідки в нічний час та в складних метеорологічних умовах, що дозволить забезпечити необхідною достовірною інформацією пункти управління та вогневі засоби ураження інформацією, яка дозволить виконувати бойові задачі з достатньою точністю стрільби. Відмічено, що особливе значення має недостатньо вирішена раніше частина загальної проблеми застосування засобів розвідки в нічний час. Сьогодні пропонується застосовувати оптико-електронні засоби розвідки на основі: телевізійних матриць інфрачервоного діапазону; мікроболометричних матриць інфрачервоного діапазону; електронних оптичних перетворювачів інфрачервоного діапазону. Відмічене, що підвищені вимоги до оптико-електронних засобів розвідки ставить противник, застосовуючи нові далекобійні, високоточні, всепогодні засоби ураження, високу рухомість військ, мобільні й рішучі їх дії під час бою. 

Ключові слова

оптико-електронні засоби, озброєння і військова техніка, нові концепції, інтеграція, тактико-технічні характеристики, умови обмеження видимості.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Кондрат В. В., Костенко О. І., Куценко В. В. Шляхи модернізації оптико–електронних засобів розвідки та прицілювання ОВТ. Радіотехніка. Харків, 2018. Вип. 194. С. 34-37.
  2. Васильчук М. Т. Апаратне узгодження оптико-електронних каналів в системах спостереження та розпізнавання : магістерськ. дис.: спец-ть 152 / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ, 2018. 111 с.
  3. Маміч В., Чкалов А., Галактіонов М., Цаприка Д. Анапліз можливостей виявлення оптико-електронних засобів розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип. 2(14), ч. І. С. 5-10.
 

References

  1. Kondrat, V. V., Kostenko, O. I., & Kutsenko, V. V. (2018). Shliakhy modernizatsii optyko–elektronnykh zasobiv rozvidky ta prytsiliuvannia OVT [Ways of modernization of opto-electronic means of reconnaissance and aiming of weapons]. Radio engineering, 194, 5-10 [in Ukrainian].
  2. Vasylchuk, M. T. (2018). Aparatne uzghodzhennia optyko-elektronnykh kanaliv v systemakh sposterezhennia ta rozpiznavannia [Hardware coordination of optoelectronic channels in surveillance and recognition systems]. (Extended abstract og magistr). National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Kyiv [in Ukrainian].
  3. Mamich, V. V., Chkalov, A. P., Halaktionov, M. Ye., & Tsapryka, D. S. (2020). Analiz mozhlyvostei vyiavlennia optyko-elektronnykh zasobiv rozvidky [Analysis of the possibilities of detecting optical-electronic means of intelligence]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2(14), part I, 5-10. [in Ukrainian].
Copyright 2014 15.15-20 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free