№ 1 (15) – 2021 

АНАЛІЗ РОБОТИ АНАЛІТИЧНОГО АПАРАТУ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.21-27
 
завантаження
Ю.А. Максименко, канд. техн. наук.
 
завантаження
В.В. Скачков, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження
А.В. Буз
 
завантаження
Д.Ю. Шаршаткін
 
завантаження
С.Р. Повзун
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Максименко Ю. А., Скачков В. В., Буз А. В., Шаршаткін Д. Ю., Повзун С. Р. Аналаз роботи аналітичного апарату військової розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 21-27. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.21-27

 

Анотація

В роботі проведено дослідження проблем розвитку аналітичного апарату у системі військової розвідки, показано, що інформаційно-аналітична діяльність та її роль, з урахуванням росту глобалізації, сучасних технологій, але разом з тим в умовах існуючої неорганізованості суспільства, невпинно зростає. Відмічено, що для якісного, своєчасного та ефективного прийняття управлінського рішення, особливо в роботі апарату військової розвідки в умовах невизначеності і кризових явищ, необхідно мати підготовлених фахівців вищого ґатунку. Тому в сучасних умовах розвідувально-аналітична діяльність повинна супроводжуватися підготовкою фахівців здатних прийняти будь-яке рішення чи то на рівні міністерства, чи то на рівні їх, чи на рівні підрозділу. Так, саме від аналітично-розвідувальної діяльності кожного фахівця залежить якісне виконання бойового завдання не тільки його підрозділом, але і всього апарату управління військової розвідки. Дослідження проблем удосконалення та розвитку аналітичного апарату у системі військової розвідки показали, що недостатньо розкриті теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності, а саме: вимоги до рівня фахової підготовки аналітика, вміння швидко і якісно діагностувати інформацію та складати достовірний прогноз, підкріплений правовим регулюванням високого рівня, забезпечить високу якість його роботи. Метою статті є дослідження роботи аналітичного апарату військової розвідки та аналізу сукупності дій фахівців-аналітиків з метою обґрунтування та прийняття командирського рішення на ведення успішних бойових дій, тому що від якісного прийняття рішення залежить всебічне оцінювання можливостей теоретичного і практичного виконання бойового завдання.

Ключові слова

інформаційно-аналітична діяльність, стереотипні думки, управлінське рішення, універсальний засіб, сучасні технології, алгоритм дій, система військової розвідки

 

Список бібліографічних посилань

  1. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. Київ : Університет «Україна», 2014. 417 с.
  2. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: учеб.пособие. Киев : МАУП, 2003. 368 с.
  3. Аналітична розвідка як компонент розвідувально-інформаційної діяльності : навч.посіб. / колектив авторів; за заг. ред. генерал-лейтенанта Метелапа О. В. Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2017. 262 с.
 

References

  1. Varenko, V. M. (2014). Informatsiino-analitychna diialnist [Information and analytical activities]. Kyiv: University «Ukraine» [in Ukrainian].
  2. Surmin, Yu. P. (2003). Teoriya sistem i sistemnyiy analiz [Systems theory and systems analysis]. Kyiv: MAUP [in Russian].
  3. Metelapa, O. V. (Ed.). (2017). Analitychna rozvidka yak komponent rozviduvalno-informatsiinoi diialnosti [Analytical intelligence as a component of intelligence and information activities]. Kyiv: NUOU them. I. Chernyakhovsky [in Ukrainian].
Copyright 2014 15.21-27 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free