№ 1 (15) – 2021 

АНАЛІЗ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСІВ ВИСОКОТОЧНОЇ ЗБРОЇ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ВИСОКОТОЧНИХ БОЄПРИПАСІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.28-34
 
завантаження
Р.Г. Геворгян
 
завантаження
К.В. Святокум
завантаження
С.А. Григоренко 
 
завантаження
К.М. Дехтяренко
 
завантаження
Л.Г. Гордішевський
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Геворгян Р. Г., Святокум К. В., Григоренко С. А., Дехтяренко К. М., Гордішевський Л. Г. Аналіз стану і перспективи розвитку комплексів високоточної зброї, в тому числі і високоточних боєприпасів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 28-34. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.28-34

Анотація

В даній статті приведений аналіз сучасних зразків високоточної зброї, що знаходяться на озброєнні України та США. Приведені основні технічні характеристики високоточних боєприпасів, принцип їх дії та порядок застосування.
Сучасна ствольна артилерія, що володіє високою вогневою потужністю, скорострільністю, маневреністю і здатністю вирішувати широке коло бойових завдань, зберігає провідне місце в системі озброєння армій, передових у військовому відношенні, країн.
Високі вогневі властивості ствольної артилерії забезпечуються постійним вдосконаленням всіх складових її підсистем. За своїм бойовим потенціалом найбільш сучасними артилерійськими системами на теперішній час є 2С19 (Україна), CAESAR (Франція), PzH2000 (ФРН) які у 4-5 разів перевищують артилерійські системи які були розроблені у 60-80-х років ХХ століття.
Але, тим не менш, незважаючи на постійне вдосконалення артилерії, кількість залучених артилерійських гармат, витрата снарядів і час виконання основних бойових завдань залишаються все ще значними.
Так, для ураження батареї противника на відстанях від 15 до 20 кілометрів, потрібно залучити артилерійський дивізіон (18 артилерійських гармат), а витрата складе 600-800 снарядів, при цьому час стрільби становить 6-8 хвилин.
З початком збройної агресії Збройних сил Російської Федерації та широке впровадження новітніх науково-технічних досягнень, зумовило появу якісно нових засобів збройної боротьби. В першу чергу мова йде про високоточну зброю, масове використання якої дозволяє вирішувати завдання оперативного, а часом і стратегічного характеру. Ця їх властивість дозволяє надати ствольній артилерії принципово нових якостей, основним з яких є можливість забезпечити поразку першим пострілом не тільки нерухомих, а й рухомих цілей.

Ключові слова

високоточне озброєння, високоточні засоби ураження, артилерійські системи, технічні характеристики, бойові можливості

 

Список бібліографічних посилань

 1. Чубасов В. А. Высокоточные боеприпасы: учебное пособие / В. А. Чубасов [и др.]; Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2008. 112 с.
 2. Чубасов В. А. Высокоточное оружие: учебно епособие / В. А. Чубасов, И. А. Алексеев, С. С. Коновалов; МВАА. СПб., 2009. 150 с.
 3. Основы устройства и функционирования артиллерийских управляемых снарядов / В. И. Бабичев [и др.]; Тула: Изд-во КБП, 2003.
 4. Александров В. А., Рахманов А. А. ВТО: Роль и место в вооруженных конфликтах. Основные тенденции развития. Военный парад, 2003. №1. C. 16–18.
 5. Фесенко Ю. Н. Направления развития высокоточных боеприпасов. Военная мысль, 2003. №2. C. 17–25.
 6. Шабров А. А. Высокоточные артиллерийские боеприпасы. СПб.: ВАА, 1998.
 7. Оружие России. Т. VII. Высокоточное оружие и высокоточные боеприпасы. М.: ЗАО «ОВК» Бизон, 2002.
 

References

 1. Chubasov, V. A. (2008). Vyisokotochnyie boepripasyi [High-precision ammunition]. Balt. state tech. un-t. SPb. [in Russian].
 2. Chubasov, V. A., Alekseev, I. A., & Konovalov, S. S. (2009). Vyisokotochnoe oruzhie [Precision weapons]. MBAA. SPb. [in Russian].
 3. Babichev, V. I. et al. (2003). Vyisokotochnoe oruzhie i vyisokotochnyie boepripasyi [Fundamentals of the device and functioning of guided artillery shells]. Tula: KBP Publishing House [in Russian].
 4. Alexandrov, V. A., & Rakhmanov, A. A. (2003). VTO: Rol i mesto v vooruzhennyih konfliktah. Osnovnyie tendentsii razvitiya [WTO: Role and place in armed conflicts. Main development trends]. Military parade, 1, 16-18 [in Russian].
 5. Fesenko, Yu. N. (2003). Napravleniya razvitiya vyisokotochnyih boepripasov [Directions of development of high-precision ammunition]. Military Thought, 2, 17-25 [in Russian].
 6. Shabrov, A. A. (1998). Vyisokotochnyie artilleriyskie boepripasyi [High-precision artillery ammunition]. SPb.: VAA [in Russian].
 7. Oruzhie Rossii. T. VII. Vyisokotochnoe oruzhie i vyisokotochnyie boepripasyi [Weapons of Russia. T. VII. Precision weapons and precision ammunition]. (2002). M.: JSC «OVK» Bizon [in Russian].
Copyright 2014 15.28-34 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free