№ 1 (15) – 2021 

ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ПЕРСПЕКТИВНОЇ БРОНЬОВАНОЇ КОЛІСНОЇ ПЛАТФОРМИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.45-50
 
завантаження
О.В. Манжай 
 
завантаження
В.В. Ремінь
 
завантаження
М.Л. Кулик
 
завантаження
В.О. Сухоруков
 
завантаження
І.Д. Штогрин
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Манжай О. В., Ремінь В. В., Кулик М. Л., Сухоруков В. О., Штогрин І. Д. Деякі вимоги до перспетивної броньованої колісної платформи. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 45-50. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.45-50

Анотація

У статі викладено матеріал який суттєво впливає на подальше формування оперативно-тактичних вимог до ходової частини броньованої колісної платформи (БКП) призначеної для потреб Сухопутних військ ЗСУ з урахуванням сучасних потреб та у відповідності до стандартів НАТО. Основою в написанні даної статті є результат спільної роботи особового складу кафедри бронетанкової техніки та наукового центру Військової академії (м.Одеса) щодо відпрацювання оперативно-тактичних вимог на броньовану колісну платформу з метою подальшого формування обґрунтованих рішень.
В статті автори не розглядали та не порівнювали перспективний зразок на гусеничному ходу, а розглядають перспективну лінійку БКП для ЗСУ, вимоги до якої значно відрізняються від цільового призначення гусеничних машин. В свою чергу, колісна платформа, порівнюючи з гусеничним ходом, має значні переваги стосовно пересування поза районами ведення бойових дій. А війська і по сьогодні притримуються тактики постійного перебування у русі. Колісний хід, на відміну від гусеничного - це більший ресурс ходу та висока технічна надійність, можливість використання стандартних вузлів і агрегатів цивільних колісних машин спрощує технічне обслуговування та ремонт.
Позитивний результат використання місцевої промислової бази відчули на собі ще у березні-квітні 2014 року підрозділи ЗСУ які одні з перших висунулись на своїй штатній техніці для наведення конституційного порядку на сході держави. Конструкція БТР, які знаходяться на озброєнні ЗСУ, дозволила використовувати їх на шляху висування сил і засобів цивільних станцій обслуговування, місцевих підприємств, сільськогосподарських автопарків, тощо, зокрема запасні частини до двигуна КАМАЗ 740. 

Ключові слова

броньована колісна платформа, оперативно-тактичні вимоги, бронетанкове озброєння і техніка

 

Список бібліографічних посилань

 1. ПрАТ НВО “ПРАКТИКА” Модернізований БТР-60 (БТР-60 МХ), 2020. 2 с.
 2. ПрАТ НВО “ПРАКТИКА” Військова та спеціалізована продукція, 2020. 38 с.
 3. ПрАТ НВО “ПРАКТИКА” Важкий бронетранспортер “ОТАМАН” 6х6, 2020. 2 с.
 4. ПрАТ НВО “ПРАКТИКА” Броньована бойова колісна машина КОЗАК-2М1. Настанова щодо експлуатування АБОА.459327.008 НЕ, 2020. 528 с.
 5. ПрАТ НВО “ПРАКТИКА” Багатоцільовий тактичний автомобіль КОЗАК-2, 2020. с. 2-5.
 6. Пропозиції Командувача логістики КСВ ЗСУ від 23 лютого 2021 року щодо результатів проведення випробовувань багатоцільових броньованих колісних машин “ОТАМАН”6х6 та БТР-60М.
 7. Сытин Л.Е. Самое современное оружие и боевая техника. АСТ, 2017. 656 с.
 8. Технічний опис і керівництво по експлуатації БТР-4Є. Харків : ДП завод ім. В.О. Малишева, 2014. 445 с.
 9. Бронетранспортер БТР-3ДА. Настанова щодо експлуатації. Київ : КБТЗ, 2015. 404 с.
 10. Військова та спеціалізована продукція. Київ: Practika, 2021, 40 с.

 

References

 1. PrAT NVO “PRAKTIKA” Modernizovaniy BTR-60 (BTR-60 MH). (2020). [in Ukrainian].
 2. PrAT NVO “PRAKTIKA” Viyskova ta spetsializovana produktsiya. (2020). [in Ukrainian].
 3. PrAT NVO “PRAKTIKA” Vazhkiy bronetransporter OTAMAN 6h6. (2020). [in Ukrainian].
 4. PrAT NVO “PRAKTIKA” Bronovana boyova kolisna mashina KOZAK-2M1. Nastanova schodo ekspluatuvannya ABOA.459327.008 NE. (2020). [in Ukrainian].
 5. PrAT NVO “PRAKTIKA” Bagatotsiloviy taktichniy avtomobil KOZAK-2. (2020). [in Ukrainian].
 6. Propozitsiyi Komanduvacha logistiki KSV ZSU vid 23 lyutogo 2021 roku schodo rezultativ provedennya viprobovuvan bagatotsilovih bronovanih kolisnih mashin “OTAMAN” 6h6 ta BTR-60M. [in Ukrainian].
 7. Syitin L.E. Samoe sovremennoe oruzhie i boevaya tehnika. AST. (2017). [in Ukrainian].
 8. Tehnichniy opis i kerivnitstvo po ekspluatatsiyi BTR-4E [Technical description and operation manual BTR-4E]. (2014). Harkiv: DP zavod Im. V.O. Malisheva [in Ukrainian].
 9. Bronetransporter BTR-3DA. Nastanova schodo ekspluatatsiyi. – Kiyiv: KBTZ, 2015. 404 s. [in Ukrainian].
 10. Viyskova ta spetsializovana produktsiya [BTR-3DA armored personnel carrier. Operating instructions]. (2021). Kiyiv: Practika [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 15.45-50 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free