№ 1 (15) – 2021 

ОЦІНКА ГЕОМЕТРИЧНОЇ ПРОХІДНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ БРОНЬОВАНИХ КОЛІСНИХ ПЛАТФОРМ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.82-87
 
завантаження
В.М. Ярмолюк, канд. техн. наук, с.н.с.
 
завантаження
О.В. Манжай
 
завантаження
А.В. Буз
 
завантаження
М.В. Петухов
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ярмолюк В. М., Манжай О. В., Буз А. В., Петухов М. В. Оцінка геометричної прохідності перспективних броньованих колісних платформ. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 82-87. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.82-87

 

Анотація

Питання формування обґрунтованих вимог до перспективних зразків озброєння і військової техніки є актуальним завданням, яке необхідно вирішувати на підставі результатів наукових досліджень. Одним з таких завдань є формування оперативно-тактичних вимог до броньованої колісної платформи (БКП), яка в подальшому повинна стати базою для створення лінійки броньованих машин різного цільового призначення.
В цьому випадку, одними з основних показників, які впливають на бойові та технічні характеристики такої платформи є показники її прохідності. Отже, оцінка показників прохідності та вплив на них конструктивних особливостей машини та її елементів є завданням, яке потребує вирішення в ході створення бойової машини.
На показники прохідності впливають фактори, які умовно можна розділити на наступні групи: тягово-динамічні (маса машини, питома потужність, питомий тиск коліс), конструктивні (тип силової передачі, тип підвіски, типи диференціалів, тип і конструкція шин), геометричні (кліренс, кути переднього і заднього звису, повздовжній та поперечний радіуси прохідності, радіус колеса, маневреність).
Проаналізувавши ці фактори, можна зробити висновок про те, що оцінку показників геометричної прохідності можна зробити вже на етапі проектування, що в подальшому допоможе в прийнятті рішення щодо вибору тієї чи іншої конструкції машини.
Отже, у статті визначено показники, які впливають на прохідність колісних БТР, а також проведено порівняльний аналіз показників геометричної прохідності існуючих та перспективних БТР з різними колісними формулами.
Результати даних досліджень можуть бути використанні при подальшому виробленні пропозицій щодо формування обґрунтованих вимог до складових частин перспективних БКП, які впливають на їх прохідність.

Ключові слова

броньована колісна платформа, озброєння і військова техніка, БТР, оперативно-тактичні вимоги, геометрична прохідність

 

Список бібліографічних посилань

 1. Гудков П. А. Методы сравнительного анализа. Пенза : ПГУ, 2008. 81 с.
 2. Технічний опис і керівництво по експлуатації БТР-4Є. Харків : ДП завод ім. В.О. Малишева, 2014. 445 с.
 3. Бронетранспортер БТР-3ДА. Настанова щодо експлуатації. Київ : КБТЗ, 2015. 404 с.
 4. Військова та спеціалізована продукція. Київ : Practika, 2021. 47 с.
 5. Фаробин Я. Е. Теория поворота транспортных машин. Москва : Машиностроение, 1970. 176 с.
 6. Добрин A. C. Исследование движения автомобиля по заданной траектории. Москва : НАМИ, 1966. С. 35-65.

 

References

 1. Gudkov, P. A. (2008). Metodyi sravnitelnogo analiza [Benchmarking methods]. Penza: PGU [in Russian].
 2. DP zavod im. V.O. Malisheva (2014). Tehnichniy opis i kerivnitstvo po ekspiuatatsiyi [Technical description and operation manual BTR-4E]. Harkiv: DP zavod im. V.O. Malisheva [in Ukrainian].
 3. Kyivskyi bronetankovyi zavod (2015). Bronetransporter BTR-3DA. Nastanova schodo ekspiuatatsiyi [Armored personnel carrier BTR-3DA. Operating instructions]. Kiyiv: KBTZ [in Ukrainian].
 4. Viyskova ta spetsializovana produktsiya [Military and specialized products]. (2021). Kiyiv: Practika Publ. [in Ukrainian].
 5. Farobin, Y. E. (1970). Teoriya povorota transportnyih mashin [The theory of turning transport vehicles]. Moskva: Mashinostroenie Publ. [in Russian].
 6.  Dobrin, A. C. (1966). Issledovanie dvizheniya avtomobilya po zadannoy traektorii [Study of vehicle movement along a given trajectory].Moskva: NAMI Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.82-87 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free