№ 1 (15) – 2021 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ І БОЄПРИПАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ УДАРНОГО ЯДРА 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.88-94
 
завантаження
А.О. Галкін
 
завантаження
Ю.Г. Сініло
 
завантаження
О.М. Скорохватов
 
завантаження
О.В. Ковальчук
 
завантаження
В.Ю. Лисковчук
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Галкін А. О., Сініло Ю. Г., Скорохватов О. М., Ковальчук О. В., Лисковчук В. Ю. Оцінка ефективності засобів ураження і боєприпасів з використанням ударного ядра. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 88-94. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.88-94

 

Анотація

Створення високоточних боєприпасів, що функціонують за принципом «виявив та знищив броне ціль» – є одним з напрямків, вдосконалення арсеналу боєприпасів Збройних Сил України. Такі боєприпаси, оснащені системами самонаведення, повинні забезпечувати високу ефективність ураження танків та іншої броньованої техніки. Важливою особливістю технічної політики при створенні цих засобів ураження є розробка самонавідних і самопріцілювальних бойових елементів, якими можуть споряджатись не тільки артилерійські, реактивні, інженерні боєприпаси, а також і головні частини оперативно-тактичних та тактичних ракет, засоби ураження ударних безпілотних летальних апаратів. Самонавідні бойові елементи, виявляють цілі с подальшим наведенням на неї, та супроводжують ціль до моменту її ураження. Боєприпаси оптимізовані для ураження вельми широкого спектру цілей, (пускові установки, артилерійські системи танків та інших бронеоб’єктів) та дозволяють ефективно здійснювати вогневе ураження противника при веденні різних видів бойових операцій.
В статті розглядаються принцип дії, загальна будова та класифікація засобів ураження і боєприпасів з використанням ударного ядра, які використовуються в даний часу у арміях провідних країнах світу. Аналізуються основні характеристики та можливості застосування даних засобів ураження. Розробляються рекомендації, щодо розвитку цих засобів ураження у Збройних Силах України та підвищення їх бойової ефективності, використання їх при застосуванні ударних безпілотних летальних апаратів або використовування цих засобів ураження як дрони «камікадзе». 

Ключові слова

снарядоформуючий заряд, вибухова речовина, вражаючий елемент, бойовий елемент, кумулятивний заряд, кумулятивне облицювання, координатор цілі, кумулятивний струмінь, самоприцілюючий бойовий елемент, самонавідні бойові елементи.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Бабкин А. В., Велданов В. А., Грязнов Е. Ф. Средства поражения и боеприпасы: учебн. / под общ. ред. В. В. Селиванова. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 984 с.
 2. Строев В. О. Кассетные боеприпасы с самоприцеливающимися боевыми элементами. Зарубежное военное обозрение. 2000. №8. С. 20–25.
 3. Запорожец В И., Руссков В. Ф., Ладный С. Д., Иванов В. И. Высокоточные боеприпасы. Основы устройства и проектирования. СПб. : Балт. гос. техн. ун-т., 2008. 113 с.
 4. Росторопшин М. Ударное ядро в средствах поражения. ВПК. 2005. № 40(107) URL: https://vpk-news.ru/articles/2747
 5. Чубасов В. А., Стрюков Е. И., Алексеев И. А., Волков А. И. Высокоточные боеприпасы : учебн. пособ. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т. 2008. 116 с.
 6. Андреев С. Г. Возможность компьютерного моделирования функционирования снарядоформирующих зарядов с алюминизированными взрывчатыми веществами при разработке прототипов боеприпасов. Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. №1. С. 19. URL: https://rucont.ru/efd/276109 (дата обращения: 02.04.2021)

 

References

 1. Babkin, A. V., Veldanov, V. A., Gryaznov, E. F., & Selivanova V. V. (Ed.). (2008). Sredstva porazheniya i boepripasyi [Means of destruction and ammunition]. Moskva : Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana Publ. [in Russian].
 2. Stroev, V. O. (2000). Kassetnyie boepripasyi s samopritselivayuschimisya boevyimi elementami [Cluster ammunition with self-targeting submunitions]. Foreign Military Review, 8, 20-25 [in Russian].
 3. Zaporozhets, V I., Russkov, V. F., Ladnyiy, S. D., & Ivanov, V. I. (2008). Vyisokotochnyie boepripasyi. Osnovyi ustroystva i proektirovaniya [Precision ammunition. Basics of the device and design]. SPb. : Balt. gos. tehn. un-t. [in Russian].
 4. Rostoropshin, M. (2005). Udarnoe yadro v sredstvah porazheniya [Impact core in means of destruction]. VPK, 40(107) URL: https://vpk-news.ru/articles/2747 [in Russian].
 5. Chubasov, V. A., Stryukov, E. I., Alekseev, I. A., & Volkov, A. I. (2008). Vyisokotochnyie boepripasyi [High-precision ammunition]. SPb.: Balt. gos. tehn. un-t. [in Russian].
 6. Andreev, S. G. (2013). Vozmozhnost kompyuternogo modelirovaniya funktsionirovaniya snaryadoformiruyuschih zaryadov s alyuminizirovannyimi vzryivchatyimi veschestvami pri razrabotke prototipov boepripasov [Possibility of computer modeling of projectile-forming charges with aluminized explosives in the development of ammunition prototypes]. Engineering Journal: Science and Innovation, 1, 19. URL: https://rucont.ru/efd/276109 (Last accessed: 02.04.2021) [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.88-94 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free