№ 1 (15) – 2021 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЛОГІСТИКИ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ РОБОТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТЯГАЧІВ НА ОСНОВІ ТОПОЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ І ЛОКАЛЬНОГО МАСШТАБУВАННЯ ПРОТОТИПІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.95-106
 
завантаження
В.Т. Беліков, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
С.С. Ковалішин
 
завантаження
І.В. Симоненкова
завантаження
В.М. Симоненков
 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Беліков В. Т., Ковалішин С. С., Симоненкова І. В., Симоненков В. М. Підвищення ефективності заходів логістики шляхом побудови роботизованих електромеханічних тягачів на основі топологічних перетворень і локального масштабування прототипів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 95-106. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.95-106

 

Анотація

 
У статті розглянуті проблеми, пов’язані з необхідністю розробки для Збройних Сил України спеціалізованого роботизованого транспортного обладнання для системи логістики, а саме, - електромеханічних тягачів з високими питомими показниками, які здатні забезпечити швидку і скритну доставку боєприпасів, військового майна, озброєння і особового складу, а також проводити евакуацію поранених (загиблих) та транспортування пошкодженої техніки з поля бою.
Запропоновано методи вирішення поставлених завдань на основі використання топологічних перетворень і локального масштабування високопродуктивного безкабінного роботизованого трактора Case IH Concept з дизельною силовою установкою загальної потужності 308 кВт, максимальною швидкістю ходу до 50 км/год. та чотирма здвоєними опорно-приводними колесами двох різних діаметрів. Топологічні перетворення свідчать про можливість оснащення, зменшеної в масштабі 1:2 в порівнянні з реальним прототипом, масштабної копії роботизованого електромеханічного тягача з високими питомими показниками на основі складових платформ з трикутних автономних блоків-модулів. Модульне структурування базового елементу платформи спеціалізованого роботизованого електромеханічного тягача з тягових функціональних блоків-модулів у вигляді трикутних автономних агрегатів мультимодального транспорту під час здійснення заходів логістики передбачає їх виконання як триколісних електромотоциклів, що цілком придатні для самостійного (автономного) застосування.

Ключові слова

логістика, роботизований електромеханічний тягач, безкабінний роботизований трактор, функціональні блоки-модулі, топологічні перетворення, трикутна транспортна платформа, автономний породжувальний елемент, автономні приводні модулі, локальне масштабування, опорно-приводні колеса, електрохімічні джерела енергії, літій-іонні акумулятори

 

 

Список бібліографічних посилань

 1. Автономный тягач Volvo Vera начал работу в Швеции URL: https://motorglobe.org/news/avtonomnyj-tyagach-volvo-vera-nachal-rabotu-v-shveciiю (дата звернення: 24.06.2020).
 2. Case IH впервые представила концепт автономного бескабинного трактора URL: https://www.caseih.com/apac/ru-ru/News/Pages/2016-case-ih-premieres-concept-vehicle-at-farm-progress-show.aspx (дата звернення: 23.12.2020).
 3. Зейферт Г., Трефалль В. Топология. Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 448 с.
 4. Шевелёв И. Ш., Марутаев М. А., Шмелёв И. П. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. Москва : Стройиздат, 1990. 343 с.
 5. Сомов Ю. С. Композиция в технике. 3-е изд. перераб. и доп. Москва : Изд-во Машиностроение, 1987. 288 с.
 6. Борисовский С. Б. Эстетика и стандарт. 2-е изд. доп. Москва : Изд-во стандартов, 1983. 230 с.
 7. Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. Москва : Наука, 1972. 340 с.
 8. Ford запатентовал автомобиль со встроенным электромотоциклом URL: https://autonews.autoua.net/novosti/18906-ford-zapatentoval-avtomobil-so-vstroennym-motociklom.html (дата звернення: 13.10.2020).
 
 

References

 
 1. Avtonomnyj tyagach Volvo Vera nachal rabotu v Shvecii [Autonomous tractor Volvo Vera launched in Sweden]. Retrieved from https://motorglobe.org/news/avtonomnyj-tyagach-volvo-vera-nachal-rabotu-v-shvecii (Last accessed: 24.06.2020) [in Russian].
 2. Case IH vpervye predstavila koncept avtonomnogo beskabinnogo traktora [Case IH debuts self-driving cabless tractor concept for the first time]. Retrieved from https://www.caseih.com/apac/ru-ru/News/Pages/2016-case-ih-premieres-concept-vehicle-at-farm-progress-show.aspx (Last accessed: 23.12.2020) [in Russian].
 3. Zejfert, G., & Trefall,` V. (2001). Topologiya [Topology]. Izhevsk: NICz «Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika» Publ. [in Russian].
 4. Shevelyov, I. SH., Marutaev, M. A., & Shmelyov, I. P. (1990). Zolotoe sechenie: Tri vzglyada na prirodu garmonii [The Golden Ratio: Three Views on the Nature of Harmony]. Moskva: Strojizdat Publ. [in Russian].
 5.  Somov, Yu. S. (1987). Kompoziciya v tekhnike [Composition in technique]. Moskva: Mashinostroenie Publ. [in Russian].
 6. Borisovskij, S. B. (1983). Estetika i standart [Aesthetics and standard]. Moskva: Izd-vo standartov Publ. [in Russian].
 7. Shubnikov, A. V., & Kopcik V. A. (1972). Simmetriya v nauke i iskusstve [Symmetry in science and art]. Moskva: Nauka Publ. [in Russian].
 8. Ford zapatentoval avtomobil' so vstroennym elektromotociklom [Ford patented a car with a built-in electric motorcycle]. Retrieved from https://autonews.autoua.net/novosti/18906-ford-zapatentoval-avtomobil-so-vstroennym-motociklom.html (Last accessed: 13.10.2020) [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.95-106 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free