№ 1 (15) – 2021 

СПОСІБ ПЕРЕВІРКИ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОПНЕВМАТИЧНИХ НАКАТНИКІВ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ГАРМАТ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.121-127
 
завантаження
А.Й. Дерев’янчук, канд. техн. наук, проф.
 
завантаження
А.О. Вакал, канд. техн. наук, с.н.с.
 
завантаження
В.І. Дяченко, канд. військ. наук
 
завантаження
Р.Г. Геворгян
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дерев'янчук А. Й., Вакал А. О., Дяченко В. І., Геворгян Р. Г. Спосіб перевірки параметрів гідропневматичних накатників артилерійських гармат. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 121-127. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.121-127

 

Анотація

Підтримання працездатності озброєння на заданому рівні є однією з головних вимог до артилерійського озброєння, а забезпечення стабільної і правильної роботи ПВП гармат – є обов’язковим елементом експлуатації цього виду озброєння. Відповідно до вимог експлуатаційної документації, перевірка ПВП артилерійських гармат здійснюється під час їх підготовки до стрільби, а також під час здійснення технічного обслуговування. Обов’язковими елементами такої перевірки є визначення початкового тиску повітря і кількості рідини у накатнику, кількості рідини у гальмі відкоту і доведення їх до норм, наведених у експлуатаційній документації.
Вагоме місце серед наведених заходів займають питання, пов’язані з підтриманням необхідної кількості рідини і тиску повітря під час стрільби. Відхилення їх значень від норми призводить до зміни робочих параметрів гальма відкоту і накатника і, відповідно, до зміни таких важливих параметрів роботи ПВП як швидкість і довжина відкоту, швидкість накату тощо. За таких обставин може статися аварійна ситуація, а гармата втратити стійкість або, навіть, конструктивну цілісність.
Тому, метою статті є розроблення ефективного способу визначення початкових параметрів ПВП перед стрільбою, який би дозволив обслузі в короткий термін довести їх до норм, наведених у експлуатаційній документації, а вирішення поставленого завдання забезпечить подальше удосконалення способів експлуатації ОВТ.
Підвищення рівня обслуговування гармат, зокрема їх противідкотних присторїв, за допомогою пристрою БФПП по відношенню до штатних приладів перевірки гідропневматичних накатників згаданих артилерійських систем забезпечується шляхом створення пристрою нової конструкції із застосуванням сучасних легких міцних матеріалів і прогресивних технологій, що приводить до спрощення процедури згаданих перевірок, зменшення часу їх проведення, підвищення ефективності роботи і безпеки обслуговуючому персоналу. Подальші дослідження вбачаємо в розробці методики визначення кількості рідини в накатнику без застосування графіка його випробування.

Ключові слова

гідропневматичні накатники, артилерійські гармати, способи експлуатації
 

Список бібліографічних посилань

  1. 100-мм протитанковая пушка МТ-12. Руководство службы. Москва : Воениздат, 1980. 324 с.
  2. 122-мм гаубица Д-30 (2А18). Ч. І и ІІ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Москва : Воениздат, 1972. 232 с.
  3. Пивоваров В.П. Исследование энергетических параметров пневматического накатника основного танкового вооружения. Омский научный вестник. 2016. № 3 (147). С. 32-35.
  4. Багатофункціональний пневматичний прилад : пат. 136760 Україна: МПК F41A 35/00, G01L 7/00. № u 2019 03660; заявл. 04.06.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16.
 
 

References

  1. 100-mm protitankovaya pushka МТ-12. Rukovodstvo sluzhby [100 mm MT-12 anti-tank gun. Service leadership]. (1980). Moscow : Voenizdat Publ. [in Russian].
  2. 122-mm gaubitsa D-30 (2А18). P. І and ІІ. Tekhnicheskoye opisaniye I instruktsiya po ekspluatatsii [122 mm howitzer D-30 (2A18). Part I and II. Technical description and operating instructions]. (1972). Moskow : Voenizdat Publ. [in Russian].
  3. Pivovarov, V. P. (2016). Issledovaniye energeticheskikh parametrov pnevmaticheskogo nakatnika osnovnogo tankovogo vooruzheniya [Investigation of the energy parameters of the pneumatic knurler of the main tank armament]. Omskii nauchnyi vestnik, 3 (147), 32-35. [in Russian].
  4. Derevianchuk, A. I., Vakal, A. O., Moskalenko, D. R., inventors (2019). Bahatofunktsionalnyi pnevmatychnyi prylad [Multifunctional pneumatic device]. Ukraine, patent no. 136760, 27.08.2019.

 

 
Copyright 2014 15.121-127 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free