№ 1 (15) – 2021 

СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ ДЛЯ ПІДВОДНОЇ СТРІЛЬБИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.128-133
 
завантаження М.Д. Ткаченко  
завантаження
О.М. Скорохватов
 
завантаження О.В. Ковальчук  
завантаження О.В. Малишкін  
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ткаченко М. Д., Скорохватов О. М., Ковальчук О. В., Малишкін О. В. Стрілецька зброя для підводної стрільби. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 128-133. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.128-133

 

Анотація

У статті проаналізовано можливі ризики, які можуть виникати під час застосування стрілецької зброї для підводної стрільбі, коли бойові пловці виконують бойові завдання. Визначено недоліки які впливають на щільність та дальність стрільби під водою та у повітрі спеціальною зброєю, врахування яких дозволить зменшити імовірність виникнення нештатних ситуацій, що можуть привести до трагічних наслідків та невиконання поставленого бойового завдання. Визначенні шляхи щодо створення новітніх зразків стрілецької зброї для застосування як під водою так і у повітрі.
Широкі дослідження з питань розвитку підводного стрілецької зброї були розпочаті після Другої світової війни. В результаті виходять різноманітні системи: гумові, пружинні, пневматичні, протипожежні. На основі короткого аналізу основних характеристик зброї, яка використовує енергію стиснутої пружини, енергію натягнутого гумового пучка або стисненого повітря для кидання елемента ураження, можна зробити висновок, що ці типи підводної зброї є велика, велика вага і мала скорострільність. Вони характеризуються малою потужністю пострілу, що забезпечує реальний рух кулі (гарпун, голка) на відстані 5-10 м і низьку щільність стрільби.
Виконання цих вимог (вплив кулі на ціль, щільність і точність стрільби, відстань ефективної стрільби), як показують розрахунки та результати експериментів, можна забезпечити лише за допомогою вогнепальної зброї (в якій кинути елемент, використовуючи енергію порошку).
Сьогодні армії розвинених країн мають ряд подібних систем. Серед найбільш значних розробок - підводний пістолет BUW-2, розроблений в 1971 році в Німеччині компанією AJW. Це багатозарядна напівавтоматична пускова установка, що вистрілює активно-реактивними кулями з гідродинамічною стабілізацією. Касети розташовані в 4 стволах, які створюють одноразовий блок. Що стосується дальності стрільби, пістолет має перевагу перед більшістю зразків зброї, що використовується для підводного полювання.

Ключові слова

пістолет, автомат, щільність, АПС, СПП
 

Список бібліографічних посилань

  1. Ардашев А. Потаенное оружие. Часть 3. Перстневое оружие (оружие на пальце). Наука и техника. Киев, 2020. № 7 (168).      С. 62–66. URL: https://naukatehnika.com/files/vse_zhurnaly/2020/07.20/NiT-07.20.pdf (дата звернення: 02.04.2021).
  2. АПС (подводный автомат). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АПС_(подводный_автомат). (дата звернення: 02.04.2021).
   

References

  1. Ardashev, A. (2020). Potaennoe oruzhie. Chast 3. Perstnevoe oruzhie (oruzhie na paltse) [Hidden weapons. Part 3. Ring weapon (weapon on the finger)]. Nauka i tehnika, 7 (168), 62-66 [in Russian]
  2. APS (podvodnyiy avtomat) [APS (underwater machine gun)]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/АПС_(подводный_автомат) (Last accessed: 02.04.2021) [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.128-133 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free