№ 1 (15) – 2021 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПІДВОЗУ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.152-159
 
завантаження
С.В. Янюк, канд. наук з держ. упр. 
 
завантаження
А.В. Фірсов
 
завантаження
В.М. Давидюк
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Янюк С. В., Фірсов А. В., Давидюк В. М. Аналіз використання різних видів транспорту для підвозу пально-мастильних матеріалів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 152-159. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.152-159

 

Анотація

На протязі історії людства разом з технічним розвитком озброєння та військової техніки в збройних силах держав, збільшилась значимість пально-мастильних матеріалів у загальному об’ємі вантажів, які підвозились до військових частин та формувань.
Згідно мемуарів більшості видатних військових керівників, під час планування та керівництва військовими операціями значну увагу приділялось створенню та підтриманню на належному рівні запасів пально-мастильних матеріалів. Розуміючи, що без пального, ні який геніальний замисел не може бути реалізований, якщо військова техніка не зможе зрушитися з місця, а особовому складу не зможуть своєчасно доставити продовольство та набої.
Так для підвозу пально-мастильних матеріалів можливо використовувати наступні види транспорту: повітряний; водний; залізничний; автомобільний; трубопровідний. Кожен з перелічених видів транспорту має певні особливості.
Кожен з видів транспорту, який використовується у сучасному світі для транспортування нафти та нафтопродуктів має свої певні переваги перед іншими видами транспорту та і обмеження під час його використання. Так, наприклад, до недоліків трубопровідного транспорту нафти відноситься велика витрата металу, «жорсткість» траси перевезень, яка може розгалужуватися за рахунок розгортання польових магістральних трубопроводів з підключенням них до існуючої стаціонарної системи нафтопродуктопроводів.
Іноді при виборі виду транспорту, який планується залучити для забезпечення військових частин пально-мастильними матеріалами доводиться вибирати не самий економічно ефективний, а той вид, що своєчасно та в повній мірі забезпечить безперебійне постачання.

Ключові слова

транспорт підвозу пально-мастильних матеріалів, використання різних видів транспорту, застосування різних видів транспорту для  поставки нафти та нафтопродуктів, автомобільний транспорт, залізничний транспорт, повітряний транспорт, морський транспорт, трубопровідний транспорт

 

Список бібліографічних посилань

 1. Горючее и война. URL: http://neftianka.ru/goryuchee-i-vojna (дата звернення: 10.04.2021).
 2. Военное значение транспорта. URL: http://militera.lib.ru/h/ergos/19.html (дата звернення: 10.04.2021).
 3. Никитин В. В. 30 лет во главе службы горючего : (Сборник трудов) / Сост., предисл. А. М. Сиренко, Е. П. Серегин. Москва : Воентехлит, 1999. 636 с.
 4. Полотнянко Н. А., Ширшов Г. М., Якушенко Е. В. Служба горючего Советских Вооруженных Сил (Ист. очерк). Ульяновск:    типография УВВТУ, 1986.
 5. Ильин В. М., Полотнянко Н. А. Ульяновское высшее военно-техническое : исторический очерк, воспоминания, иллюстрации / под общ. ред. А. В. Швецова. Ульяновск : Симбирская книга, 1998. 288 с.
 6. Шеин К. Г., Середа В. В., Данильченко И. Г. Трубопроводным войскам 50 лет. Исторический очерк. Москва : Воентехлит, 2002. 638 с.
 
 

References

 1. Goryuchee i voyna [Fuel and war]. Retrieved from http://neftianka.ru/goryuchee-i-vojna (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 2. Voennoe znachenie transporta [Military significance of transport]. Retrieved from http://militera.lib.ru/h/ergos/19.html (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 3. 276-ya truboprovodnaya brigade [276th pipeline brigade]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/276%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%                                       B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 4. Polevyie magistralnyie truboprovodyi [Field trunk pipelines]. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8   %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0% BF%D1% 80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B (Last accessed: 10.04.2021) [in Russian].
 5. Nikitin, V. V. (1999). 30 let vo glave sluzhbyi goryuchego [30 years at the head of the fuel service]. Collection of works, 1-636 [in Russian].
 6. Polotnyanko, N. A., Shirshov, G. M., & Yakushenko, E. V. (1986). Sluzhba goryuchego Sovetskih Vooruzhennyih Sil (Ist. ocherk) [Fuel Service of the Soviet Armed Forces (Historical essay)]. Ulyanovsk: tipografiya UVVTU [in Russian].
 7. Ilin, V. M., Polotnyanko, N. A., & Shvetsova, A. V. (Ed.) (1998). Ulyanovskoe vyisshee voenno-tehnicheskoe: istoricheskiy ocherk, vospominaniya, illyustratsii [Ulyanovsk higher military-technical: historical sketch, memoirs, illustrations]. Ulyanovsk : Simbirskaya kniga [in Russian].
 8. Shein, K. G., Sereda, V. V., & Danilchenko, I. G. (2002). Truboprovodnyim voyskam 50 let. Istoricheskiy ocherk [Pipeline troops are 50 years old. Historical sketch]. Moskva: Voentehlit [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.152-159 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free