№ 1 (15) – 2021 

МОЖЛИВИЙ ВАРІАНТ РОЗРАХУНКУ КОЛИВАНЬ АВТОМОБІЛЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.168-172
 
завантаження
О.В. Лисий, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
С.В. Шелухін, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
В.А. Нікішин
 
завантаження
М.А. Козлов, канд. техн. наук, доц.
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Лысый А. В., Шелухин С. В., Никишин В. А., Козлов М. А. Возможный вариант расчета колебаний автомобиля. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 168-172. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.168-172

 

Анотація

Визначення навантажень на пружні елементи підвіски автомобілів є необхідною складовою частиною загального розрахунку автомобіля як складної технічної системи. Цьому питанню приділено значну увагу як у фундаментальних працях по автомобілям, так і в навчальній літературі. Авторами робіт, присвячених проблемі коливань автомобіля, в більшості випадків коливання розглядають із погляду плавності руху автомобіля, що цілком логічно, бо плавність ходу визначає багато показників руху і, в першу чергу фізичне самопочуття водія та пасажирів а також схоронність перевезених крихких вантажів. Автомобіль при цьому розглядається як система з декількома масами, з’єднаними пружними елементами. Такий підхід вимагає приведення мас і жорсткостей пружних елементів до конкретних точок конструкції автомобіля, складання кількох диференціальних рівнянь руху мас і, відповідно, істотно ускладнює рішення задачі, що не завжди потрібно конкретними завданнями конструювання. У даній статті викладено варіант розрахунку динамічних навантажень на основі одномасової динамічної системи, в якій підресорені маси розглядаються у вигляді однієї маси, зосередженої в центрі мас кузова і спирається на пружні елементи підвіски. Рішення динамічної задачі в цьому випадку значно простіше, а результати рішення цілком можуть задовольнити вимоги до точності розрахунків тому закінчуються отриманням конкретних формул коефіцієнта динамічності навантажень на конструкцію автомобіля в залежності від швидкості наїзду автомобіля на перешкоду. Крім того знання максимальної деформації пружних елементів підвіски дає можливість оптимально визначити необхідну глибину колісних ніш автомобіля, розрахувати необхідну величину жорсткості пружних елементів осей автомобіля відповідно до припадають на них частинами ваги всього автомобіля.  

Ключові слова

автомобіль, пружні елементи, коливання, навантаження
 

Список бібліографічних посилань

  1. В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. Автомобили. Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Учебник. AKADEMA, 2003, с. 406.
  2. А.Ш. Хусаинов, В.В. Селифанов. Теория автомобиля. УлГТУ. Ульяновск, 2008, с. 123.

 

References

  1. Vakhlamov, V. K., Shatrov, M. G., & Yurchevsky, A. A. (2003). Avtomobili. Teoriya i konstrukciya avtomobilya i dvigatelya [Cars. Theory and design of the car and engine]. AKADEMA Publ. [in Russian].
  2. Husainov, A. SH., & Selifanov, V. V. (2008). Teoriya avtomobilya [The theory of the car]. Ul'yanovsk: UlGTU Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.168-172 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free