№ 1 (15) – 2021 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МОРСЬКИХ ДВИГУНІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.173-178
 
завантаження
В.А. Кузнецов
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Кузнецов В. А. Методы оценки технического состояния судовых малооборотных двигателей. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 173-178. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.173-178

 

Анотація

На основі статистичних даних проведено аналіз характерних дефектів в частинах КПГ низькошвидкісних двигунів морських суден. Експериментально доведено, що при діагностуванні технічних засобів визначається оцінка його технічного стану, виявлення та визначення місця дефектів та пошкоджень, прогнозування залишкового ресурсу досліджуваних об’єктів. Діагностика також є частиною обслуговування електростанцій, допоміжних механізмів, різних пристроїв та систем судна.
Його метою є отримання своєчасної інформації про технічний стан окремих деталей, вузлів, механізмів двигуна в цілому на основі вимірювань та аналізу результатів вимірювань різних параметрів. Важливим критерієм рівня безпеки судноплавства суден, а також їх надійності багато в чому залежить якість та своєчасна діагностика технічного стану з інформаційними оцінками, результатами аналізу виконаної роботи.
В основному об’єктом діагностики на судні є основна електростанція, допоміжні механізми, суднові системи, прилади тощо.
З метою підвищення надійності малообертових двигунів існує необхідність у розробці відповідних моделей та методів оцінки діагнозу їх технічного стану.
Важливо зазначити, що своєчасна діагностика малообертових двигунів забезпечує підвищення їх надійності та зменшення матеріальних витрат на технічне обслуговування та ремонт. Тому для підтримання установки та систем та у справному технічному стані необхідно використовувати моніторинг та діагностику, які дають змогу визначити величину та місце розташування дефектів та відмов, а також визначити ступінь працездатності досліджуваних відмов.

Ключові слова

надійність, несправність, моделювання, дефекти, прогнозування, мало обертові двигуни

 

Список бібліографічних посилань

  1. Шостак В. П. Имитационное моделирование cудовых энергетических установок. Л: Судостроение, 1985. 285 с.
  2. Бакланов А. И. Системы наблюдения и мониторинга. Москва : Бином, 2009. 234 с.
  3. Сторожев В. П. Технология судоремонта. Учебник для высших морских учебных заведений. Херсон : ОЛДИ - ПЛЮС, 2017. 578 с.
  4. OREDA - Offshore reliability data handbook. 2015 - 674 edition. 783 p.
 
 

References

  1. Shostak, V. P. (1985). Imitatsionnoe modelirovanie energeticheskih ustanovok [Simulation modeling of ship power plants]. Sudostroenie [in Russian].
  2. Baklanov, A. I. (2009). Sistemyi nablyudeniya i monitoringa [Observation and monitoring systems]. Moskva : Binom [in Russian].
  3. Storogev, V.P. (2017). Tekhnologiya sudoremonta [Ship repair technology]. Kherson, OLDI – PLUS Publ. [in Russian].
  4. OREDA - Offshore reliability data handbook (2015). 674 ed. [in English].

 

 
Copyright 2014 15.173-178 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free