№ 1 (15) – 2021 

ОЦІНКА РУХУ АВТОМОБІЛЬНОГО КОЛЕСА В СКЛАДНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.179-184
 
завантаження
В.О. Оробей, д-р техн. наук, проф.
 
завантаження
Л.М. Петров, канд. техн. наук, доц.
 
завантаження
Ю.М. Петрик
завантаження
Т.М. Борисенко
завантаження
І.В. Кішянус
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Оробей В. О., Петров Л. М., Петрик Ю. М., Борисенко Т. М., Кішянус І. В. Оцінка руху автомобільного колеса в складних умовах експлуатації. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 179-184. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.179-184

 

Анотація

 
Експлуатаційні властивості автомобільної системи визначають виконання автомобільною системою своїх виробничих функцій (тобто властивості, що визначають середні швидкості руху, витрати палива, безпеку руху, можливість руху по різноманітних дорогах і поза ними та тому подібне). Основними експлуатаційними властивостями автомобільної системи основні виробники визначають як то динамічність, паливна економічність, керованість, стійкість, плавність ходу, прохідність, місткість, міцність, надійність, довговічність, пристосованість автомобіля до технічного обслуговування і ремонту, пристосованість до вантажно-розвантажувальних робіт. Основною характеристикою автомобільної системи з точки зору безаварійної експлуатації є її динамічність, яка характеризується максимальними швидкостями прямолінійного руху в різноманітних дорожніх умовах, а також спроможністю швидкої зміни швидкості руху та безаварійну зустріч з перепоною. Динамічність автомобільної системи включає тягову і гальмівну динаміки. Тягова динаміка визначається максимальними швидкостями і прискореннями руху, а гальмівна динаміка – спроможністю швидкого зменшення швидкості руху.
У статті розглянуто динаміка руху автомобільного колеса автомобільної системи та взаємодії колісного рушія вантажного автомобіля з перепоною опорної поверхні, що дозволяє процес переміщення вантажного автомобіля підпорядкувати процесу перекочування безпосередньо через опір перепони опорної поверхні. З цією метою була запропонована фізико-математична модель руху автомобільного колеса через перепону опорної поверхні, що також відповідає руху колісного рушія вантажного автомобіля. При розробці математичної моделі використано теорему, яка описує виникнення кінетичного моменту під час удару автомобільного колеса у перепону опорної поверхні. Розрахунки та графічні залежності виконувались у середовищі «Excel». Результати по цим розрахункам показали зону найбільш ефективної роботи коченню колісного рушія за допомогою обертального руху.

Ключові слова

автомобільне колесо, перепона, опорна поверхня, автомобіль, опір, рух, перекочування

 

Список бібліографічних посилань

  1. Айзенберг Т. Б., Воронков И. М., Осецкий В. М. Руководство к решению задач по теоретической механике. Москва : Изд-во «Высшая школа», 1968. С. 335–353.
  2. Бернацкий В. В. Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы. Москва : МГТУ «МАМИ», 2005. 48 с.
  3. Котляренко В. И., Барахтанов Л. В. Обзор основных типов движителей транспортных средств высокой проходи мости. Журнал автомобильных инженеров. 2016. №6 (101). С. 24–29.
 

References

  1. Ajzenberg, T. B., Voronkov, I. M., & Oseckij, V. M. (1968). Rukovodstvo k resheniyu zadach po teoreticheskoj mekhanike [A guide to solving problems in theoretical mechanics]. Moskva: Izd-vo «Vysshaya shkola» Publ. [in Russian].
  2. Bernackij V. V. (2005). Transportnye mashiny i transportno-tekhnologicheskie kompleksy [Transport machines and transport-technological complexes]. Moskva: MGTU «MAMI» Publ. [in Russian].
  3. Kotlyarenko V. I., & Barahtanov L. V. (2016). Obzor osnovnyh tipov dvizhitelej transportnyh sredstv vysokoj prohodi mosti [Review of the main types of propulsion vehicles for off-road vehicles]. Journal of Automotive Engineers, 6 (101), 24–29 [in Russian].

 

 
Copyright 2014 15.179-184 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free