№ 2 (16) – 2021 

АЛГОРИТМІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЛЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПРОЕКТУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.5-12
 
 завантаження
Н.П. Ісмаілова, д-р техн. наук, проф.
                                                        
 завантаження
Т.М. Могилянець
 завантаження
Т.М. Радневич
 
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ісмаілова Н. П., Могилянець Т. М., Радневич Т. М. Алгоритмічна реалізація методів формування криволінійних поверхонь для програмних засобів проектування озброєння та військової технікиЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 5-12. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.5-12

 

Анотація

Запропоновано метод формування криволінійних поверхонь для програмних засобів проектування ОВТ. Алгоритмічна реалізація базується на кінематичному методі утворення спряжених криволінійних поверхонь при проектуванні різних інженерних конструкцій та ОВТ.
В процесі дослідження на базі кінематичного методу формування криволінійних поверхонь визначено оптимальні допуски при якості обробки поверхонь кінематичних пар в озброєнні та військовій техніці, а також алгоритмічні формування спряжених складних криволінійних поверхонь.
Комплексне рішення такої задачі є важливим для виготовлення виробів методом обкатки. Внаслідок цього особливе значення має моделювання точності форми і розмірів при проектуванні спряжених деталей, особливо якщо форми цих деталей можуть бути отримані тільки графічним шляхом.
В результаті формування криволінійних поверхонь пропонованим методом здійснюється параметричне завдання криволінійної поверхні та процес створення універсальних програмних засобів. Створений кінематичний метод являє собою по суті графічне зображення параметрів кінематичних пар, зміна одного з яких призводить до зміни інших, що відкриває можливість отримання форм деталей, з попередньо заданими параметрами. При проектуванні спряжених криволінійних поверхонь кінематичним методом проводиться корегування відтворення їхньої форми як основи надійної роботи майбутніх реальних виробів в озброєнні та військовій техніці. Що дозволить при обробці виробу уникнути підрізування, заклинювання, небезпечної концентрації напруги
За допомогою програмних засобів та параметризації кінематичного методу підвищується точність розрахунків і приводить до зростання продуктивності праці проектувальника в озброєнні та військовій техніці, особливо якщо це системи наведення. Дана стаття має на меті зробити певний крок у цьому напрямку, стосовно створення алгоритмічної реалізації кінематичного методу формування криволінійних поверхонь для програмних засобів проектування ОВТ.

Ключові слова

кінематичний метод, спряженні поверхні, кінематичні пари, параметри, алгоритмічні побудов та формування, криволінійні поверхні, алгоритмічна реалізація, формування криволінійних поверхонь.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Havrylenko Y., Kholodniak Y., Vershkov O., Naidysh A. Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Iss. 4(91). P. 76–82.
 2. Jacob D. V., Ramana K.V. & Rao P.V.M. (2004). Automated Manufacturability Assessment of Rotational Parts by Grinding. International Journal of Production Research. 2004. № 42 (3). P. 505–519.
 3. Rashad A. Abdel-Baky, Reem A. Al-Ghefari On the kinematic geometry of relative screw motions. Journal of Mechanical Science and Technology. 2012. Vol. 26, P. 2497–2503.
 4. Saghafi A., Farshidianfar A. An analytical study of controlling chaotic dynamics in a spur gear system. Mechanism and Machine Theory. 2016. Volume 96, Part 1, P. 179–191.
 5. Farshidianfar, A., Saghafi, A. Identification and control of chaos in nonlinear gear dynamic systems using Melnikov analysis. Phys. Lett. Sect. A Gen. At. Solid State Phys. 2014. Vol. 378, Issue 46. P. 3457–3463 https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.09.060.
 6. Fangyan Zheng, Lin Hua, Xinghui Han, Bo Li, Dingfang Chen Model and manufacturing process of shaping non-circular gears. Mechanism and Machine Theory. 2016. Vol. 96. P. 192–212.
 7. Qibin Wang, Peng Hu, Yimin Zhang, Yi Wang, Xu Pang, & Cao Tong A Model to Determine Mesh Characteristics in a Gear Pair with Tooth Profile Error. Advances in Mechanical Engineering. 2014. Vol. 2014. P. 1-10.
 8. Xianzeng Liu, Yuhu Yang, Jun Zhang Investigation on coupling effects between surface wear and dynamics in a spur gear system. Tribology International. 2016. Vol. 101, P. 383–394.
 9. Ismailova N., Bogach V., Lebedev B. Development of a technique for the geometrical modeling of conjugated surfaces when determining the geometrical parameters of an engagement surface contact in kinematic pairs. Eastern-european journal of enterprise technologies. Харків, 2020. № 1/4(106). С. 17–22.
 10. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Теоретичні основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію : монографія. Херсон : ФОП Грін Д. С., 2016. 330 с.
 

References

 1. Havrylenko, Y., Kholodniak, Y., Vershkov, O., & Naidysh, A. (2018). Development of the method for the formation of one-dimensional contours by the assigned interpolation accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 4(91), 76–82 [in English].
 2. Jacob, D. V., Ramana, K. V. & Rao, P. V. M. (2004). Automated Manufacturability Assessment of Rotational Parts by Grinding. International Journal of Production Research, 42 (3), 505–519 [in English].
 3. Rashad, A. Abdel-Baky, Reem, A. Al-Ghefari(2012). On the kinematic geometry of relative screw motions. Journal of Mechanical Science and Technology, 26, 2497–2503 [in English].
 4. Saghafi, A., Farshidianfar, A.(2016). An analytical study of controlling chaotic dynamics in a spur gear system. Mechanism and Machine Theory, 96, Part 1, 179–191 [in English].
 5. Farshidianfar, A., Saghafi, A. (2014). Identification and control of chaos in nonlinear gear dynamic systems using Melnikov analysis. Phys. Lett. Sect. A Gen. At. Solid State Phys, 378, Issue 46, 3457–3463 https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.09.060[in English].
 6. Fangyan Zheng, Lin Hua, Xinghui Han, Bo Li, & Dingfang Chen(2016). Model and manufacturing process of shaping non-circular gears. Mechanism and Machine Theory, 96, 192–212 [in English].
 7. Qibin Wang, Peng Hu, Yimin Zhang, Yi Wang, Xu Pang, & Cao Tong(2014). A Model to Determine Mesh Characteristics in a Gear Pair with Tooth Profile Error. Advances in Mechanical Engineering, 2014. 1–10 [in English].
 8. Xianzeng, Liu, Yuhu, Yang, & Jun Zhang (2016). Investigation on coupling effects between surface wear and dynamics in a spur gear system.Tribology International, 101,383–394 [in English].
 9. Ismailova, N., Bogach, V., & Lebedev, B. (2020).Development of a technique for the geometrical modeling of conjugated surfaces when determining the geometrical parameters of an engagement surface contact in kinematic pairs. Eastern-europeanjournalofenterprisetechnologies, 1/4(106), 17–22[in English].
 10. Podkorytov, A. M., & Ismailova, N. P (2016).Theoretical bases of conjugate quasi-helical surfaces that exclude interference.Kherson: FOPHrinD[in Ukrainian].
Copyright 2014 16.5-12 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free