№ 2 (16) – 2021 

АНАЛІЗ ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР РОЗПОДІЛУ ПОТОЧНИХ ЗАВДАНЬ З ВІДНОВЛЕННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.13-21
 
 завантаження
Р.В. Літвінчук
                                                        
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Літвінчук Р. В. Аналіз діючих процедур розподілу поточних завдань з відновлення озброєння та військової техніки у військових частинахЗбірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 13-21https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.13-21

 

Анотація

На даний час планування технічного забезпечення Збройних сил України потребує доопрацювання, так як не дозволяє в повній мірі вчасно реагувати на виклики сьогодення.
Вся система технічного забезпечення розпочинається з планування. Від того як буде спланований той чи інший процес чи процедура буде залежати кількість витрачених державою коштів, кількість особового складу залученого до виконання робіт та час на дані роботи, швидкість отримання запасних частин та інше. І як результат якість та швидкість відновлення ОВТ для забезпечення боєготовності військ.
Розглянуті в роботі питання досить актуальні особливо під час ведення бойових дій на Сході нашої країни.
У статті висвітлено проблеми в плануванні та процедурах ремонту і технічного обслуговування ОВТ на сучасному етапі. Детально розглянутий повний цикл планування та розподілу обов’язків ремонтного органу військової частини. Зроблений порівняльний аналіз планування роботи ремонтних органів за радянських часів, стан справ щодо цього питання в сучасних Збройних силах та проведено паралель з плануванням та процесами технічного забезпечення країн НАТО. Крім того проаналізоване технічне забезпечення бойових дій під час проведення АТО та ООС, аналіз якого також показує прогалини в плануванні та процедурах ремонту і технічного обслуговування ОВТ.
Основною бойовою технікою, яка застосовується для ведення бойових дій є бронетанкова техніка. Відтак в даній статті буде розглянуто вищезазначену проблему планування на основі бронетанкової служби військової частини.
Також в висновку надані пропозиції для подальших досліджень щодо автоматизації процесів шляхом математичних методів обробки даних та впровадження систем підтримки прийняття рішень.

Ключові слова

планування, технічне обслуговування, бронетанкова служба, методи обробки даних, система підтримки прийняття рішень.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Технічне забезпечення військ (сил). Київ : НУОУ, 2015. 206 с.
 2. Основні положення логістичного забезпечення Збройних Сил України, затверджені наказом Міністерства оборони України від 11.10.2016 № 522.
 3. Наставление по обеспечению боевых действий Сухопутных войск. Часть VIII. Техническое обеспечение (часть, подразделение). Воениздат. 1985.
 4. ДСТУ В 3577-97. Види технічного обслуговування. Заміна комплектувальних виробів. Загальні положення. Держстандарт України. Київ, 1998. 9 с.
 5. Xiong L., Xiaodong Z., Wei P., Ping Ch., Fang L., Zhenni H. Optimal decisions for operations management of BDAR: A military industrial logistics data analytics perspective. Computers & Industrial Engineering. 2019. Vol. 137. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106100.
 6. Yoho K. D., Rietjens S., Tatham P. Defence logistics: an important research field in need of researchers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2013. Vol. 43, No. 2, P. 80-96. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-03-2012-0079.
 7. Rutner S. M., Aviles M., Cox S. Logistics evolution: a comparison of military and commercial logistics thought. The International Journal of Logistics Management. 2012. Vol. 23, No. 1, P. 96-118. DOI: https://doi.org/10.1108/09574091211226948.
 8. Eduardo Francisco Israel, Enzo Morosini Frazzon, Ann-Kristin Cordes. Operational Supply Chain Planning Method for Integrating Spare Parts Supply Chains and Intelligent Maintenance Systems. Dynamics in Logistics. 2015. P. 453-462. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23512-7_44.
 9. Open’ko1 P. V., Mirnenko1 V. I., Tуurin1 V. V. Calculation Method Modification of Spare Parts Quantity to Restore Operability of Weapon Systems. Advances in Military Technology. 2021. Vol. 16, No. 1, P. 121-132. DOI: https://doi.org/10.3849/aimt.01479.
 10. NATO STANDARD. AJP-4. Allied joint Doctrine for logistics. Edition B Version 1. 2018. URL: https://dokumen.tips/documents/nato-standard-ajp-4-allied-joint-a-allied-command-operations-logistic-command.html (Last accessed: 10.10.2021).
 11. Коломієць М.В., Бондарєв І.Г. Можливості використання технології доповненої реальності під час технічного обслуговування та ремонту бронетанкової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2020. Вип. 2(14), ч.І DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.99-106
 

References

 1. The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi. (2015). Technical support of troops (forces). Kyiv [in Ukrainian].
 2. Basic provisions of logistical support of the Armed Forces of Ukraine, Order № 522 (2016).
 3. Ministry of Defense of the Russian Federation. (1985). Manual on the support of combat operations of the Ground Forces. Part VIII. Technical support (part, division). Voyenizdat [in Russian].
 4. Types of maintenance. Replacement of components. Terms. (DSTU 3577-97). (1998). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Xiong, L., Xiaodong, Z., Wei, P., Ping, Ch., Fang, L., & Zhenni, H. (2019). Optimal decisions for operations management of BDAR: A military industrial logistics data analytics perspective. Computers & Industrial Engineering, 137. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106100 [in English].
 6. Yoho, K. D., Rietjens, S., & Tatham, P. (2013). Defence logistics: an important research field in need of researchers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43, 2, 80-96. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPDLM-03-2012-0079 [in English].
 7. Rutner, S. M., Aviles, M., & Cox, S. (2012). Logistics evolution: a comparison of military and commercial logistics thought. The International Journal of Logistics Management, 23, No. 1, 96-118. DOI: https://doi.org/10.1108/09574091211226948 [in English].
 8. Eduardo Francisco Israel, Enzo Morosini Frazzon, & Ann-Kristin Cordes (2015). Operational Supply Chain Planning Method for Integrating Spare Parts Supply Chains and Intelligent Maintenance Systems. Dynamics in Logistics, 453-462. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23512-7_44 [in English].
 9. Open’ko1, P. V., Mirnenko1, V. I., & Tуurin1, V. V. (2021). Calculation Method Modification of Spare Parts Quantity to Restore Operability of Weapon Systems. Advances in Military Technology, 16, No. 1, 121-132. DOI: https://doi.org/10.3849/aimt.01479 [in English].
 10. NATO STANDARD. AJP-4. Allied joint Doctrine for logistics. Edition B Version 1. (2018) [in English].
 11. Kolomiiets, M. V., & Bondariev, I. H. (2020). Possibilities of application of completed reality technology during maintenance and repair of armed technology. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa), 2 (14), part I, 99-106. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.99-106 [in Ukrainian].
Copyright 2014 16.13-21 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free