№ 2 (16) – 2021 

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАПРАВКИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.22-29
 
 завантаження
С.В. Янюк, канд. наук з держ. упр.
                                                        
 завантаження
А.В. Фірсов
 
 завантаження
В.В. Маліков
 завантаження
П.А. Мітюшин
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Янюк С. В., Фірсов А. В., Маліков В. В., Мітюшин П. А. Аналіз розвитку та застосування засобів заправки військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 22-29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.22-29

 

Анотація

Створення та розвиток засобів заправки техніки почалось разом з переозброєнням армій світу на зразки озброєння та військової техніки, які були обладнані двигунами внутрішнього згоряння. Для експлуатації вищезазначених двигунів необхідно було виробляти, перевозити, накопичувати та застосовувати великий асортимент та кількість пального та мастильних матеріалів. Обладнання зразків військової техніки двигунами внутрішнього згоряння почалось на порозі ХХ сторіччя та майже завершилось перед початком Другої світової війни, одночасно з введенням у широке застосування двигунів внутрішнього згоряння виникла проблема доставки пально-мастильних матеріалів до кінцевого споживача та організація дозаправки техніки як у стаціонарних так і у польових умовах. Поштовхом для розвитку технічних засобів транспортування, зберігання та дозаправки військової техніки послужили широкомасштабні бойові дії на фронтах Другої світової війни. На теперішній час технічні засоби заправки продовжують розвиватись, як у напрямку удосконалення технічної конструкції та можливостей, так і в напрямку пристосування конструкції засобів заправки до вимог сучасного озброєння та методів і способів збройної боротьби.
Історія розвитку озброєння та військової техніки, збільшення її потужності та можливостей привело до широко застосування двигунів внутрішнього згоряння, що в подальшому привело до росту залежності боєздатності військових частин та формувань від наявності та якості пально-мастильних матеріалів, які використовуються на зразках озброєння. Крім того перед особовим складом, який займається організацією експлуатації техніки у військових формуваннях постало питання своєчасної доставки зазначених нафтопродуктів у визначеній кількості, а також організація дозаправки вищезазначеної техніки. Таким чином пально-мастильні матеріали стали одним із факторів, які впливають на боєздатність військових з’єднань та частин.

Ключові слова

історія розвитку засобів заправки, створення та модифікація засобів заправки, удосконалення засобів доставки нафтопродуктів, застосування засобів заправки у сучасних умовах.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Нефтегазовые вехи Великой Победы: малоизвестные истории Великой Отечественной войны. Деловой журнал «Neftegaz.RU». URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/nefteservis/543122-neftegazovye-vekhi-velikoy-pobedy-maloizvestnye-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny/ (дата звернення: 10.09.2021).
 2. Автотопливомаслозаправщик АТМЗ-5-4320. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. URL: https://crafta.ua/uk/lots/6536972710-avtotoplivomaslozapravshik-atmz-5-4320-tehnicheskoe-opisanie-i (дата звернення: 05.09.2021).
 3. ТЗА-7.5-5334 топливозаправщик на шасси МАЗ-5334. URL: http://uncle-vova.com/card/tza-7-5-5334-toplivozapravshhik-na-shassi-maz-5334/ (дата звернення: 15.09.2021).
 4. Топливозаправщик ТЗ-22. URL: http://aviaros.narod.ru/tz-22.htm (дата звернення: 05.10.2021).
 5. Топливозаправщик ТЗ-30. URL: http://aviaros.narod.ru/tz-30.htm (дата звернення: 10.10.2021).
 6. Топливозаправщик ТЗ-60. URL: http://aviaros.narod.ru/tz-60.htm (дата звернення: 09.10.2021).
 7. ЗСУ прийняли на озброєння автоцистерну АЦ-12 на шасі автомобіля КрАЗ-63221. Ukrainian Military Pages. URL: https://www.ukrmilitary.com/2017/05/avtocysterna-12-63221.html (дата звернення: 09.10.2021).
 

References

 1. Oil and gas milestones of the Great Victory: little-known stories of the Great Patriotic War. (n.d.). Retrieved from https://magazine.neftegaz.ru/articles/nefteservis/543122-neftegazovye-vekhi-velikoy-pobedy-maloizvestnye-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny/ (Last accessed: 10.09.2021) [in Russian].
 2. ATMZ-5-4320 autofuel and oil filling machine. Technical description and instruction manual. (n.d.). Retrieved from http://uncle-vova.com/card/tza-7-5-5334-toplivozapravshhik-na-shassi-maz-5334/ (Last accessed: 05.09.2021) [in Russian].
 3. TZA-7.5-5334 tanker on the MAZ-5334 chassis. (n.d.). Retrieved from (Last accessed: 15.09.2021) [in Russian].
 4. Tanker TZ-22. (n.d.). Retrieved from http://aviaros.narod.ru/tz-22.htm (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 5. Tanker TZ-30. (n.d.). Retrieved from http://aviaros.narod.ru/tz-30.htm (Last accessed: 10.10.2021) [in Russian].
 6. Tanker TZ-60. (n.d.). Retrieved from http://aviaros.narod.ru/tz-60.htm (Last accessed: 09.10.2021) [in Russian].
 7. The Armed Forces of Ukraine adopted the AC-12 tank truck on the chassis of the KrAZ-63221 car. (2017). Ukrainian Military Pages. Retrieved from (Last accessed: 09.10.2021) [in Ukrainian].

  

Copyright 2014 16.22-29 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free