№ 2 (16) – 2021 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАТЯГУ ГУСЕНИЦЬ ДЛЯ РУШІЯ ГУСЕНИЧНОЇ МАШИНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.43-47
 
 завантаження О.М. Скорохватов
                                                        
 завантаження О.В. Ковальчук
 
 завантаження Д.С. Максимчук
 завантаження О.В. Босий
 завантаження О.В. Малишкін
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Скорохватов О. М., Ковальчук О. В., Максимчук Д. С., Босий О. В., Малишкін О. В. Вдосконалення механізму натягу гусениць для рушія гусеничної машини. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 43-47. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.43-47

 

Анотація

У статті поставлена наукова задача, яка вирішується застосуванням електромеханічних механізмів зі схемою автоматичного керування та стеження за натягом гусениці в необхідних межах. Проведений аналіз наукових праць виявив ряд недоліків, які притаманні гусеничним рушіям з існуючими механізмами натягу гусениць: суттєве падіння коефіцієнту корисної дії на великих швидкостях гусениці з резинометалевим шарніром через великі коефіцієнти розтягань, що спричиняє зниження коефіцієнта зчеплення гусениці з зубцями ведучого колеса; значне погіршення маневреності через можливість спадання гусеничної стрічки з направляючого колеса в певних умовах; неможливість змінювати натяг гусениць при повороті машини, неможливість автоматичного реагування на зміну типу ґрунту. Підбиваючи підсумки огляду літератури за темою, можна виділити частину невирішеної раніше проблеми, а саме: задача відповідності величини натягу гусениць зовнішнім і внутрішнім умовам роботи гусеничного рушія є багатофакторною, а її вирішення є складною технічною проблемою.Такі механізми використовують широко регульовані електродвигуни постійного струму з вбудованим електромагнітним гальмом. Очевидно, що установка зазначених електродвигунів забезпечить необхідну швидкодію, автоматичне, або відповідно до сигналів людини-оператора, необхідне регулювання натягу гусениць. що дозволить суттєво підвищити керованість гусеничної машини на великих швидкостях, значно підвищити прохідність гусеничної машини, одержати позитивний вплив на динамічну характеристику гусеничної машини, досягти максимального збільшення граничної швидкості, збільшити коефіцієнт корисної дії гусеничного рушія до 10% в залежності від умов руху за рахунок зменшення втрат у гусеничному обводі, зменшити розхід палива до 6% за рахунок підвищення коефіцієнту корисної дії гусеничного рушія, збільшити довговічність гусениць.

Ключові слова

гусенична машина, експлуатація гусеничних машин, електропривод механізму натягу гусениць, довговічність гусениць.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т. Т. 3. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 1978. С. 557.
  2. Буров С.С. Конструкция и расчет танков. Москва : ВА БТВ, 1973. С. 603.
  3. Волков П.М. Конструкция и расчет подвесок гусеничных машин. Москва: Машгиз, 1947. С.172.
 

References

  1. Anuriev, V.I. (1978). Handbook of the designer-machine builder. (Vols. 1-3). Moscow: Machine Building[in Russian].
  2. Burov, S. S.(1973). Design and Calculation of Tanks. Moscow: TA BTW[in Russian].
  3. Volkov, P.M. (1947). Design and Calculation of Suspension of Tracked Vehicles. Moscow: Mashgiz[in Russian].

  

Copyright 2014 16.43-47 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free