№ 2 (16) – 2021 

 

МЕТОДИКА БАГАТОФАКТОРНОСТІ ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ РАДІОПОГЛИНАЮЧИХ ФЕРИТОВИХ КОМПОЗИТІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.90-97
 
 завантаження Б.О. Дем'янчук, д-р техн. наук, проф.
                                                        
 завантаження Ю.О. Клят, канд. техн. наук
 
 завантаження А.В. Косенко
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дем'янчук Б. О., Клят Ю. О., Косенко А. В. Методика багатофакторності порівняння показників якості радіопоглинаючих феритових композитів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 90-97. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.90-97

 

Анотація

В статті запропонований графоаналітичний спосіб зіставлення чотирьох довільних альтернативних зразків композитного радіопоглинаючого феритового покриття (КРФП) по шістнадцять часним показникам їх якості, що відображають різні сторони споживчої корисності цих зразків. Визначені основні (інтегральні) показники якості композитних радіопоглинаючих феритових покрить такі як: ефективність (рівень корисності при практичному застосуванні); експлуатаційні властивості; технологічність виготовлення і застосування; механічна міцність. Багатокритеріальна задача вибору зводиться до однокритеріально. Далі здійснення безпосереднього зіставлення зразків КРФП.
Наведені конкретні приклади застосування способу зіставлення варіанта композитного радіопоглинаючого феритового покриття ОD-RAM власної розробки, з трьома іншими існуючими в практиці радіопоглинаючими покриттями. Запропоновано застосування узагальнених показників якості виготовлених композитів, які визначені за графіками множинних факторів. Це дозволяє з’ясувати проблемні фактори. Доведено, що розроблені композитні радіопоглинаючі феритові покриття ОD-RAM, мають узагальнений показник якості, що перевищує відомі зарубіжні зразки на (30 – 40)%. Запропонований подальший розвиток методики, який може бути реалізований для порівняльної оцінки варіантів захисту озброєння та військової техніки, для зіставлення однотипних захисних зразків КРПФ, з метою вибору прийнятного з множини альтернативних.
Стаття містить нові дані щодо практичного застосування багатофакторного порівняння виготовлених композитів за деякими новими показниками якості композита, який розробляється, за даним його електрофізичних і електромагнітних параметрів.

Ключові слова

 
радіопоглинаючі феритові матеріали, зіставлення варіантів покриттів, основні показники якості композитних радіопоглинаючих покрить, порівняльні оцінки варіантів захисту озброєння та військової техніки, зіставлення однотипних зразків.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Ларичев О. И. Системный анализ: проблемы и перспективы. Автоматика и телемеханіка. Москва: 1975. №2. С. 6171.
 2. Резников Б. А. Анализ и оптимизация сложных систем. Ленинград: ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1981. 148 с.
 3. Вентцель Е. С. Методологические особенности прикладной математики на современном этапе. Москва: Знание, 1982. 64 с.
 4. Солнышков Ю. С. Оптимизация выбора вооружения. Москва: Воениздат, 1968. 257 с.
 5. Гафт М. Г. Принятие решений при многих критериях. Москва: Знание, 1979. 64 с.
 6. Дем’янчук Б. Модель для визначення інтегрального показника якості екрануючих матеріалів. Технологія і конструювання в електронній апаратурі. 2007. № 2(68). С. 42 – 46.
 

References

 1. Larichev, O. I. (1975). System analysis: problems and prospects. Automation and telemechanics, 2, 61–71[in Russian].
 2. Reznikov, B. A. (1981). Analysis and optimization of complex systems. Leningrad: MSA im. A.F. Mozhaisky [in Russian].
 3. Wentzel, E. S. (1982). Methodological features of applied mathematics at the present stage. Moskva: Znaniye [in Russian].
 4. Solnyshkov, Yu. S. (1968). Optimization of the choice of weapons. Moskva: Military Publishing [in Russian].
 5. Gaft, M. G (1979). Decision-making with many criteria. Moskva: Znaniye [in Russian].
 6. Demianchuk, B. О. (2007) Model for determining the integrated quality indicator of shielding materials. Technology and design in electronic equipment, 2 (68), 42–46. [in Ukrainian].

  

Copyright 2014 16.90-97 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free