№ 2 (16) – 2021 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПІДСИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТИЛОВИХ НАЗЕМНИХ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ В УМОВАХ ГРУПОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.98-107
 
 завантаження Р.В. Лукаш
                                                        
 завантаження В.М. Симоненков
 
 завантаження І.В. Симоненкова
 завантаження С.С. Ковалішин
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Лукаш Р. В., Симоненков В. М., Симоненкова І. В., Ковалішин С. С. Особливості побудови підсистеми зв’язку та автоматизації тилових наземних роботизованих комплексів в умовах групового застосування. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 98-107. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.98-107

 

Анотація

У статті розглянуті проблеми, пов’язані з необхідністю застосування тилових наземних роботизованих комплексів для потреб Сухопутних військ Збройних Сил України під час дій у складі функціонально-орієнтовних груп. Доставка боєприпасів і іншого військового майна безпосередньо у зону ведення бойових дій сьогодні є складним й надзвичайно небезпечним для особового складу.
Найближчим часом передбачається масове застосування наземних роботизованих засобів на полі бою. При цьому їх ефективне впровадження у повсякденну діяльність військ повинно буде здійснюватися шляхом застосування саме тилових наземних роботизованих комплексів під час виконання заходів транспортного забезпечення військ, передусім, що перебувають у зоні вогневої дії противника.
Технології групового застосування роботизованих засобів вимагають використання «додаткових» пристроїв зв’язку у складі підсистем зв’язку та автоматизації управління наземних роботизованих комплексів – так званого, зв’язку «близької дії», для вирішення безпосередньо групових завдань, які виникають в процесі спільного застосування за призначенням.
Головний напрямок досліджень в цій області полягає у використанні новітніх комунікаційних і сенсорних технологій групового безпровідного доступу у складі інтегрованих транспортних підсистем зв’язку та автоматизації, в яких вузли радіомережі (члени групи) можуть зв’язуватися між собою безпосередньо.
Запропоновано методи вирішення поставлених завдань на основі використання, так званих, «самоорганізованих однорангових мереж» за допомогою протоколів зв’язку стандарту 802.11p (DSRC, Dedicated Short Range Communication, Виділена комунікація короткого радіусу дії) – технології зв’язку короткого радіусу дії.

Ключові слова

 
тиловий наземний роботизований комплекс, логістичне забезпечення, підсистема зв’язку та автоматизації управління, технології групового безпровідного доступу, самоорганізуюча однорангова мережа, dedicated short range communication.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Армія США: менші бригади, сильніші дивізії і багато роботів. Ukrainian Military Pages. URL: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/war-men-and-robots.html (дата звернення: 20.02.2021).
 2. Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2013-2038. Homeland Security Digital Library. URL: https://www.hsdl.org/?abstract&did=747559 (Last accessed: 20.02.2021).
 3. Теоретичні дослідження основ побудови багатофункціональних платформ автономного руху і групового управління наземних роботизованих комплексів : звіт про НДР, шифр «Легіонер» (остаточний). Військова академія (м. Одеса), наук. керівн. О. Григор’єв; відп. викон. В. Симоненков. Одеса, 2020. 210 с.
 4. Mil-std-188/220d, military standard: interoperability standard for digital message transfer device subsystems. EverySpec. URL: http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0100-0299/MIL-STD-188-220D_24816/ (Last accessed: 20.02.2021).
 5. Некрасов П. О., Фахриев Д. Н. Рассылка сетевой информации в узкополосных самоорганизующихся сетях. Автоматика и телемеханика. 2015. № 4. С. 105–124.
 6. Serra C., Margot P., Heikkinen P. ESSOR HDRWF – Capabilities and Perspectives of an Innovative Coalition Waveform. Proc. of Military Communications Conference (MILCOM): IEEE. 2013. Nov. P. 743-751.
 7. Elmasry G. F. Tactical Wireless Communications and Networks: Design Concepts and Challenges. Wiley. 2012. 324 p.
 8. VANET. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/VANET (дата звернення: 25.02.2021).
 9. Autonomous Vehicle Technology May Improve Safety for U.S. Army Convoys. Rand Corporation. URL: https://www.rand.org/news/press/2020/02/12.html (дата звернення: 25.02.2021).
 10. Симоненков В. М., Симоненкова І. В., Ковалішин С. С., Лукаш Р. В. Шляхи розширення інформаційних можливостей наземних роботизованих комплексів на підтримку мережецентричних сценаріїв бойових дій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2018. Вип. № 2 (10). С.118-123.
 

References

 1. US Army: smaller brigades, stronger divisions and many robots. (2020). Ukrainian Military Pages. Retrieved from https://www.ukrmilitary.com/2020/11/war-men-and-robots.html (Last accessed: 20.02.2021) [in Ukrainian].
 2. Unmanned Systems Integrated Roadmap FY2013-2038. Homeland Security Digital Library Retrieved from: https://www.hsdl.org/?abstract&did=747559 (Last accessed: 20.02.2021) [in English].
 3. Symonenkov, V., et al. (2020). Theoretical studies of the basics of construction of multifunctional platforms for autonomous movement and group control of ground-based robotic complexes. Odesa Military Academy. Odesa [in Ukrainian].
 4. Mil-std-188/220d, military standard: interoperability standard for digital message transfer device subsystems. EverySpec. URL: http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0100-0299/MIL-STD-188-220D_24816/ (Last accessed: 20.02.2021) [in English].
 5. Nekrasov, P. O., & Fahriev, D. N. (2015). Sending network information in narrowband self-organizing networks.  Avtomatika i telemehanika, 4, 105-124 [in Russian].
 6. Serra, C., Margot, P., Heikkinen, P. (2013). ESSOR HDRWF – Capabilities and Perspectives of an Innovative Coalition Waveform. Proc. of Military Communications Conference (MILCOM). 743-751 [in English].
 7. Elmasry, G. F. (2012). Tactical Wireless Communications and Networks: Design Concepts and Challenges. Wiley. [in English].
 8. VANET (2021). Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/VANET (Last accessed: 25.02.2021) [in English].
 9. Autonomous Vehicle Technology May Improve Safety for U.S. Army Convoys. (2020). Rand Corporation. Retrieved from: https://www.rand.org/news/press/2020/02/12.html (Last accessed: 25.02.2021) [in English].
 10. Symonenkov, V. M., Symonenkova, I. V., Kovalishyn, S. S., & Lukash, R. V. (2018). Expansion of the information capabilities of ground-based robotic systems to adapt network-centered scenarios of combat actions. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2 (10), 118-123 [in Ukrainian].

  

Copyright 2014 16.98-107 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free