№ 2 (16) – 2021 

 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ У ВОДІ ДЛЯ ПРАННЯ РЕЧОВОГО МАЙНА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ЛАЗНЕ-ПРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ (МОДУЛІВ)

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.229-236
 
 завантаження Г.І. Кривогуз, канд. військ. наук, доц.
                                                        
 завантаження Р.В. Булгаков, канд. техн. наук
 
 завантаження Є.В. Слуцький, канд. екон. наук
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Кривогуз Г. І., Булгаков Р. В., Слуцький Є. В. Методика визначення потреби військової частини у воді для прання речового майна в польових умовах з використанням мобільних лазне-пральних комплексів (модулів). Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 229-236. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.229-236

 

Анотація

У зв’язку з тим, що у військових публікаціях Збройних Сил України (ЗСУ) відсутня методика визначення потреби військової частини у воді для прання речового майна в польових умовах мирного часу та особливого періоду з урахуванням технічних характеристик сучасних пральних машин мобільних лазне-пральних модулів (МЛПМ) і модулів мобільних пральних (ММП) зі складу мобільних лазне-пральних комплексів (МЛПК), метою статті є розробка вказаної методики.
Для досягнення мети застосовані метод аналізу вимог нормативних документів і технічних характеристик пральних машин МЛПМ і ММП зі складу МЛПК та метод синтезу з наданням пропозицій щодо алгоритму визначення основних показників цієї методики.
На підставі аналізу нормативних документів зроблено висновок, що втрати води при визначенні потреби військової частини у воді для прання речового майна в польових умовах мирного часу та особливого періоду не враховуються. Водночас при відсутності встановлених розмірів запасів води запропоновано запаси води утримувати з розрахунку повного заповнення об’єму баку водонагрівача та основних і запасної ємностей для зберігання води МЛПМ і ММП зі складу МЛПК.
Витрати води прив’язано до двох показників щодо середньої витрати води на прання 1 кг сухого речового майна і фактичних спроможностей з прання речового майна протягом певного періоду бойових дій (польового виходу), а також надано алгоритми їх визначення.
Теоретичне значення статті полягає у розробленні вказаної методики, а практичне значення – у наданні рекомендацій із застосування цієї методики під час підготовки і ведення бойових дій у разі обмежених фактичних спроможностей з прання речового майна.
У розробленій методиці надано алгоритм визначення потреби військової частини у воді для прання речового майна в польових умовах з урахуванням запасів і витрат води.

Ключові слова

  витрати, вода, запаси, методика, мобільний лазне-пральний комплекс, мобільний лазне-пральний модуль, особовий склад, потреба.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Методичні рекомендації щодо визначення потреби в озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах за класами постачання, земельних ділянках та у розквартируванні військ (сил), необхідних для підготовки та виконанні завдань з відсічі збройної агресії : наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 31.08.2020 № 85.
 2. Бойовий статут «Логістика Сухопутних військ Збройних Сил України» (тактичний рівень).
  БП 4 – 32(11).01 : наказ Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.03.2021 № 218.
 3. Методичні рекомендації щодо організації тилового забезпечення в базових таборах бригад (батальйонів), на ротних (взводних) опорних пунктах і бойових позиціях. К.: Тил ЗСУ, 2016. 19 с.
 4. Тимчасова інструкція щодо лазне-прального обслуговування особового складу Збройних Сил України на мирний час та особливий період : наказ начальника Тилу Збройних Сил України від 28.12.2017 р. № 312.
 5. Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу : бюлетень № 12 Управління речового забезпечення Д РЗ МОУ Речової служби УТЗ ГУЛ ГШ Збройних Сил України від 15.10.2004 р. № 309/33/85.
 6. Правила технологічного процесу обробки білизни в пральнях Збройних Сил України : бюлетень № 17 Центрального управління речового забезпечення від 25.08.2005 р. № 229/10/300.
 7. Мобільний лазне-пральний комплекс : технічні умови ТУ У 28.9-05763814-119:2015.
 8. Настанова з експлуатування модуля мобільного прального МЛПК.02.000.000 : ТУ У 28.9-05763814-119:2015.
 9. Про допуск до експлуатації у Збройних Силах України мобільного лазне-прального модуля МЛПМ : наказ Міністерства оборони України від 07.12.2018 № 617.
 10. Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період : наказ Міністерства оборони України від 29.04.2016 № 232.
 

References

 1. Methodical recommendations for determining the need for armaments and military equipment, material and technical means divided by supply classes; land plots, and the deployment of troops (forces) necessary for the task preparation and task enforcement to resist armed aggression, order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine № 85 (2020, August 31) [in Ukrainian].
 2. Field Manuals and Regulations «Land Forces Logistic Doctrine of the Armed Forces of Ukraine» (tactical level). BP 4 – 32(11).01, order of the Commander of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine 218 (2021, March 30) [inUkrainian].
 3. Methodical recommendations on the organization of logistics in the base camps of brigades /battalions; company/ platoon strongholds and their combat positions. (2016). Kyiv: Tyl ZSU [inUkrainian].
 4. CurrentinstructiononprovidingbathandlaundryservicesforthepersonneloftheArmedForcesofUkraineinpeacetimeandduringspecialperiods, order of the Chief of the Rear of the Armed Forces of Ukraine № 312 (2017, December 28) [inUkrainian].
 5. Instructionsontheprovisionofbathandlaundryservicesforpersonnel, 12 (2004). [inUkrainian].
 6. The technological process of uniforms treatment inthelaundrymodules which are in service of the Armed Forces of Ukraine, 17 (2005). [inUkrainian].
 7. Deployable Laundry and Bath Modules, technical conditions TU U 28.9-05763814-119: 2015 (2015).[inUkrainian].
 8. InstructionsforoperationoftheDeployableLaundryModuleDLBS].02.000.000 : TU U 28.9-05763814-119:2015 (2015). [inUkrainian].
 9. AcceptanceintoserviceoftheDeployableLaundryandBathModule (DLBM) oftheArmedForcesofUkraine, order of the Ministry of Defense of Ukraine № 617 (2018, December 07) [inUkrainian].
 10. Standards for theprovision of property toservicemen of the Armed Forces of Ukraine and Special Transport Service in peacetime and during special periods, order of the Ministry of Defense of Ukraine nakaz Ministerstva oborony Ukrainy № 232 (2016, April 29) [inUkrainian].

 

 
Copyright 2014 16.229-236 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free