№ 1 (14) Ч.І – 2020

ЗАВДАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНОГО БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ «BAYRAKTAR TB2»

 
О.В. Степаненко, В.А. Коростельов, Ю.Г. Сініло

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.34-44

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Проведено аналіз світового досвіду застосування розвідувально-ударного безпілотного авіаційного комплексу (РУ БпАК) в операціях та визначено його основні властивості, необхідні для виконання бойових завдань. За результатами проведеного аналізу тактико-технічних характеристик сучасних ударних безпілотних авіаційних комплексів зроблено висновки стосовно відповідності РУ БпАК «Bayraktar TB2» сучасним вимогам. Визначено умови, за яких може використовуватись РУ БпАК «Bayraktar TB2». Проаналізовано досвід застосування РУ БпАК «Bayraktar TB2» у збройному конфлікті в Сірійській Арабській Республіці. Розглянуто можливі варіанти залучення РУ БпАК до ведення розвідки та ураження об’єктів (цілей) противника на різних етапах ведення бойових дій. Визначено основні завдання РУ БпАК «Bayraktar TB2» у різних умовах ведення бойових дій.

Ключові слова

БпАК, розвідувально-ударні безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літаючі апарати, бойове застосування, вогневе ураження, основні завдання, об’єкти ураження.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Радецький В.Г. Безпілотна авіація в сучасній збройній боротьбі: монографія. Київ : НАОУ, 2008. 224 с.
 2. Сальник Ю.П. Аналіз технічних характеристик і можливостей БАК оперативно-тактичного та тактичного радіусу дії армій розвинених країн : військ-техн. зб. Львів: АСВ, 2010. № 3. С. 70–74.
 3. Чепурний В.А. Аналіз тенденцій розвитку та застосування розвідувальних безпілотних літальних апаратів в сучасних мережецентричних та гібридних війнах. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : науковий журнал. Харків : ХУПС, 2015. № 4 (21). С. 24–28.
 4. Жарик О.М. Досвід створення і застосування ударних БпЛА багаторазового використання: сучасний стан та перспективи подальшого  розвитку, визначення потреби повітряних сил. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України : науковий журнал. Харків : ХУПС, 2013. №1 (10). С. 30–38.
 5. Жарик О.М. Досвід використання безпілотних авіаційних комплексів для виконання бойових (спеціальних) завдань в арабо-ізраїльських війнах та збройних конфліктах. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків : ХУПС, 2013. Вип. 1 (34). С. 5–15.
 6. Гамора В.В. Досвід створення США безпілотних літальних комплексів та їх застосування під час війни у В’єтнамі. Системи озброєння і військова техніка: науковий журнал. Харків : ХУПС, 2012. № 2 (30). С. 30–36.
 7. Gallagher K. Killer Optics: Exports of WESCAM sensors to Turkey – a litmus test of Canada’s compliance with the Arms Trade Treaty. Project Ploughshares. Ontario N2L 3G6 Canada. 2020:веб-сайт. URL: https://ploughshares.ca/wp-content/uploads/2020/09/TurkeyWESCAMReportSept.2020.pdf(датазвернення: 29.10.2020).
 8. Ударные БПЛА США – настоящее и будущее / Д.Хавроничев. Военное обозрение. Армейский вестник, 2011 : веб-сайт. URL: https: //Army-rus-new/ (дата звернення: 20.10.2020).
 9. Elbit Hermes 900 / А.Зелев : веб-сайт.URL: http: //cyclowiki.org / wiki / Elbit_Hermes_900 (дата звернення: 20.10.2020).
 10. Беспилотники Hermes 900 : веб-сайт. URL: http://www.arms-expo.ru/news/ weapons_in_the_ world /bespilotniki_hermes_900_poluchili_vvs_kolumbii/ (дата звернення: 20.10.2020).
 11. Киллеры танков: Что могут турецкие беспилотники, которые закупила Украина / Р.Рудомський : веб-сайт. URL: https: //www.depo.ua/rus/war/kileri-tankiv-scho-mozhut-turecki-bezpilot niki-yaki-zakupila-ukrayina-20190115899639 (дата звернення: 20.10.2020).
 12. Турецький ударний БпЛА BayraktarTB/ С.Згурець : веб-сайт. URL: https: opk.com. ua / турецький-ударний-бпла-bayraktar-tb2-озброєння (дата звернення: 20.10.2020).
 13. BayraktarTB2: на що насправді здатний ударний БпЛА та навіщо він Україні (відео) / О.Катков : веб-сайт. URL: https://old.defence-ua.com/index.php/statti/8759-bayraktar-tb2-na-shcho-naspravdi-zdatnyy-udarnyy-bpla-ta-navishcho-vin-ukrayini-video?fbclid=IwAR3qYswkxPSoJWEn-xe 0LVGSYItFS76rAezThwYUjtO-bti1MM4jeo9xp3U 24.10.19 (дата звернення: 20.10.2020).
 14. Украинский арсенал: беспилотник Bayraktar TB2 / М.Жирохов : веб-сайт. URL:https: //fraza.ua / analytics /279279-ukrainskij-arsenal-bespilotnik-bayraktar-tb2 (дата звернення: 20.11.2020).
 15. Mikhnenko A. Unmanned Aerial Vehikles air defenses: Ukrainian defence review: 2020. №2-3. pp. 48-49 : веб-сайт. URL: https://issuu.com/ukrainian_defense_review/docs/udr2020-3_issue (дата звернення: 28.10.2020).
 16. Офіційний сайт T.C. Millî SavunmaBarkanliği.Министерство обороны Турции разместило в сети видео нанесения ударов дронами по сирийским объектам : веб-сайт. URL: https: @tcsavunma – 29 февраля 2020 року (дата звернення: 28.10.2020).
 17. Уничтожение российского зрпк "Панцирь-С1" Турецким беспилотником (видео) : веб-сайт. URL: https: //lenta.ua/v-seti-pokazali-unichtozhenie-rossiyskogo-zrpk-pantsir-s1-turetskim-bespilotnikom-video-39747/ (дата звернення: 20.10.2020).
 18. Пораховано, скільки "Панцир С1" втрачено у Сирії та Лівії, 05.06.2020 : веб-сайт. URL: https://defence-ua.com/news/porahovano_skilki_rosijskih_pantsir_s1_vtracheno_v_siriji_ta_liviji-915.html. (дата звернення: 28.10.2020)

 

 References

 1. Radetsky, V.G. (2008). Bezpilotna aviatsiia v suchasnii zbroynii borotbi [Unmanned aerial vehicles in modern armed struggle]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 2.  Salnik, U.P. (2010). Analiz tehnichnyh charakterystyk i mozhlyvostey BAK operatyvno-taktychnogo ta taktychnogo radiusu dii armiy rozvynenych kraiin [Analysis of technical characteristics and capabilities of the UAVs operational-tactical and tactical range of armies of developed countries], troops-techn. zb., № 3, 70–74 [in Ukrainian].
 3. Chepurny, V.A. (2015). Analiz tendentsiy rozvytku ta zastosuvania rozviduvalnych bezpilotnych litalnych aparativ v suchasnych merezhetsentrychnych ta gibridnych viynah [Analysis of trends in the development and use of reconnaissance unmanned aerial vehicles in modern network-centric and hybrid wars]. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine: a scientific journal, № 4 (21), 24–28 [in Ukrainian].
 4. Zharik, О.N. (2013). Dosvid stvorennya i zastosuvannya udarnych BpLA bagatorazovogo vykorystaniya : suchasnyy ta perspektyvy podalshogo pozvytku, vyznachennya potreby povitryanych syl [Experience in the creation and use of reusable UAVs: the current state and prospects for further development, determining the needs of the air force. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine]. A scientific journal, №1 (10), 30–38 [in Ukrainian].
 5. Zharik, О.N. (2013). Dosvid vykorystannya bezpilotnych aviatsiynych kompleksiv dlya vykonannya boyovych (spetsialnych) zavdaniy [Experience in the use of unmanned aerial vehicles for combat (special) tasks in the Arab-Israeli wars and armed conflicts]. Collection of scientific works of Kharkiv University of the Air Force, № 1 (34), 5–15 [in Ukrainian].
 6. Gamora, V.V. (2012). Dosvid stvorennya SChA bezpilotnych litalnych kompleksiv ta iich zastosuvannya pid chas viyny u Vietnami [The experience of the United States in the creation of unmanned aerial vehicles and their use during the Vietnam War]. Weapons systems and military equipment: a scientific journal, № 2 (30), 30–36 [in Ukrainian].
 7. Gallagher, K. (2020). Killer Optics: Exports of WESCAM sensors to Turkey – a litmus test of Canada’s compliance with the Arms Trade Treaty, Project Ploughshares, Ontario N2L 3G6 Canada. www.https://ploughshares.ca/ Retrieved from: www.https://ploughshares.ca/wp-content/uploads/2020/09/TurkeyWESCAMReportSept.2020.pdf (Last accessed 29.10.2020) [in English].
 8. Khavronichev, D. (2011). Udarnye BpLA SChA nastoyachee i buduchee [Shock UAVs of the United States - present and future ]. Military review. Army Bulletin. Retrieved from: www:Army-rus-new (Last accessed 20.10.2020) [in Russian].
 9. Zelev, A. (2020). Elbit Hermes 900. www.cyclowiki.org Retrieved from: www.cyclowiki.org/wiki/Elbit_Hermes_900 (Last accessed 20.10.2020) [in English].
 10. Hermes 900 drones. www.arms-expo.ru Retrieved from: www.arms-expo.ru/news/ weapons_in_the_ world / bespilotniki_hermes_900_poluchili_vvs_kolumbii/ (Last accessed 10.10.2020) [in English].
 11. Rudomsky, R. (2019). Killery tankov: Chto mogut turetskie bezpilotniki, kotorye zakupila Ukraina [Tank killers: What can Turkish drones bought by Ukraine]. www.depo.ua Retrieved from: www.depo.ua/rus/war/kileri-tankiv-scho-mozhut-turecki-bezpilotniki-yaki-zakupila-ukrayina-20190115899639 (Last accessed 20.10.2020) [in Russian].
 12. Zgurets, S. (2020). Turetskiy udarnyy BpLA Bayraktar TB [Turkish strike UAV Bayraktar TB]. www.opk.com.ua Retrieved from: www.opk.com.ua/Turkish-shock-UAV-bayraktar-tb2-armament (Last accessed 20.10.2020) [in Russian].
 13. Katkov, О. (2020). Bayraktar TB2: na shcho naspravdi zdatnyy udarnyy bpla ta navishcho vin Ukrayini (video) [What is a really impacted uav and why is it really for Ukraine (video)]. www.old.defence-ua.com Retrieved from: www.old.defence-ua.com/index.php/statti/8759-bayraktar-tb2-na-shcho-naspravdi-zdatnyy-udarnyy-bpla-ta-navishcho-vin-ukrayini-video?fbclid=IwAR3qYswkxPSoJWEn-xe0LVGSYItF S76rAezThwYUjtO-bti1MM4 jeo9xp3U 24.10.19 (Last accessed 20.10.2020) [in Ukrainian].
 14.  Zhirokhov, M. (2019). Ukrainskiy arsenal: bezpilotnik Bayraktar TB2 [Ukrainian arsenal: Bayraktar TB2 drone]. www.fraza.ua Retrieved from: www.fraza.ua/analytics/279279-ukrainskij-arsenal-bespilotnik-bayraktar-tb2 (Last accessed 20.10.2020) [in Russian].
 15. Mikhnenko, A. (2020). Unmanned Aerial Vehikles air defenses, Ukrainian defence review. https://issuu.com Retrieved from: www. //issuu.com/ukrainian_defense_review/docs/udr2020-3_issue (Last accessed 28.10.2020) [in English].
 16. The official site of T.C. Millî Savunma Barkanliği (2020). Ministerstvo oborony Turchii razmestilo v seti video nanesenia udarov dronami po siriyskim obiektam [Turkish Defense Ministry posted video of drone strikes on Sirian targets online]. www.@tcsavunma> Retrieved from: www.@tcsavunma (Last accessed 28.10.2020) [in English].
 17. Unichtozheniye rossiyskogo zrpk «Pantsir-S1» Turetskim bespilotnikom (video) [Destruction of the Russian zrpk «Pantsir-S1» by a Turkish drone (video)]. www.lenta.ua Retrieved from: www.lenta.ua/v-seti-pokazali-unichtozhenie-rossiyskogo-zrpk-pantsir-s1-turetskim-bespilotnikom-video-39747/ (Last accessed 20.10.2020) [in Russian].
 18. Porakhovano, skilʹky «Pantsyr-S1» vtracheno u Syriyi ta Liviyi [It is estimated how much «Pantsir-S1» was lost in Syria and Libya]. www.defence-ua.com Retrieved from: www.defence-ua.com/news/porahovano_skilki_rosijskih_pantsir_s1_vtracheno_v_siriji_ta_liviji-915.html (Last accessed 28.10.2020) [in Ukrainian
Copyright 2014 14.1.34-44 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free