№ 1 (14) Ч.І – 2020

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

  М.В. Коломієць, І.Г. Бондарєв

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.99-106

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Проведено аналіз можливостей існуючих технологій доповненої реальності комерційного спрямування, що використовуються в сфері виготовлення та обслуговування зразків техніки. Зроблені припущення щодо перспектив та доцільності використання існуючих технологій для ремонту та обслуговування зразків бронетанкового озброєння та техніки Обумовлені основні фактори, які безпосередньо впливають на інтенсивність впровадження цієї технології.

Ключові слова

бронетанкова техніка, технічне обслуговування, ремонт бронетанкової техніки, доповнена реальність.

 

Список бібліографічних посилань

 1. М.М. Середенко, Р.В. Кузьменко, Р.В. Хорєв, Л.М. Кізло Аналіз форм і способів застосування сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток озброєння і військової техніки, засобів технічного забезпечення, підготовки технічних спеціалістів та визначення напрямів їх подальшого вирішення/ М.М. Середенко, Р.В. Кузьменко, Р.В. Хорєв, Л.М. Кізло // Військово-технічний збірник, – 2016. – № 4. – С. 67-69.
 2. Роль Гарварда в історії віртуальної реальності: livejournal URL: https://hsw-mba.livejournal.com/264654.html (дата звернення 12.03.2020).
 3. Відеорепортаж URL: https://www.youtube.com/watch?v=eaShNXrHLrw (дата звернення 12.03.2020).
 4. Національний антикорупційний портал: Антикор URL: https://antikor.com.ua/articles/15795na_vooruhenii_u_boevikov_dnr_novejshij_ukrainskij_btr-4._kak_tak
 5. Інтернет журнал: lenta.ru Наука і техніка URL: https//lenta.ru/articles/2017/07/07/ar/ (дата звернення 17.03.2020).
 6. Інформаційний портал: Harvard Business Reivew URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/tekhnologii/a24121 (дата звернення 17.03.2020).
 7. Технічний блог: Новини ІТ технологій URL: https://i-look.net/news/augmented-reality-browsers.html (дата звернення 17.03.2020).
 8. Сйт продажу комп’ютерної техніки: Опис окулярів доповненої реальності Google glass 3 URL: https://www.unipage.net/ru/p/google_glass_3 (дата звернення 21.03.2020)
 9. Control Engineering: стаття «AR – технологія, що несе економічний ефект» URL: http://controlengrussia.com/innovatsii/dopolnennaya-real-nost/ar/ (дата звернення 23.03.2020).
 10. Солдатов С., Кузьміна Н. Інтерфес будущего - системы дополненой реальности. СТА.2016 №1. https://www.prosoft.ru/cms/f/466284.pdf">URL: https://www.prosoft.ru/cms/f/466284.pdf (дата звернення 24.03.2020)
 11. Сайт компанії, що впроваджує доповнену реальність в роботу: стаття «Як працює AR» URL: http://tofar.ru/kak-rabotaet-ar.php (дата звернення 26.03.2020).
 12. Авіаційний блог Красвоздух: стаття «Завод Боінг в Сіетлі.» http://krasvozduh.ru/zavod-boing/ (дата звернення 26.03.2020).
 13. Сайт GIGAZIN: Boeing introduces a wearable device "Google Glass" to improve aircraft production efficiency and reduce mistakes. URL: https://gigazine.net/gsc_news/en/20160715-boeing-google-glass (дата звернення 26.03.2020).
 14. Сайт Popular mechanics: стаття «Lockheed Is Using These Augmented Reality Glasses to Build Fighter Jetshttps»: URL: https//www.popularmechanics.com/flight/a13967/lockheed-martin-augmented-reality-f-35/ (дата звернення 28.03.2020).
 15. AR/VR/MR Conference Source по технологіям доповненої, віртуальної та змішаної реальності: стаття «Розвиток доповненої реальності в авіакосмічній галузі». URL: https://ar-conf.ru/ru©AR/VR/MR Conferencehttps://ar-conf.ru/ru/news/razvitie-dopolnennoy-realnosti-v-aviakosmicheskoy-otrasli-34872
 16. Биленко П. Жизнь в форме J: риски и возможности ускорения диффузии технологий. Журнал Forbes. 2016. URL:  http://www.forbes.ru/tehnologii/344377-zhizn-v-forme-j-riski-i-vozmozhnosti-uskoreniya-diffuzii-tehnologiy (дата звернення 1.04.2020)
 17. Сайт додатків, що використовують технологію доповненої реальності: URL: https://augmentedreality.by/example/ (дата звернення 4.04.2020)
 18. Сайт ADINDEX.RU: стаття «Как технологии виртуальной и дополненной реальности изменят индустрию развлечений» URL: https://adindex.ru/publication/opinion/media/2018/07/9/172599.phtml (дата звернення 4.04.2020).
 19. Джек Уидмен. Как подготовить предприятия к приходу виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Інтернет-вісник цифрової трансформації. 2017 URL: https://www.cio.ru/articles/050917-Kak-podgotovit-predpriyatiya-k-prihodu-virtualnoy-dopolnennoy-i-smeshannoy-realnosti (дата звернення 6.04.2020).
 20. Портал новин ОСП: Доповнена реальність в освіті. URL: https://www.osp.ru/news/2018/06/13034605/ (дата звернення 6.04.2020).
 21. Портал новин RB.RU: Все, что нужно знать про VR/AR-технологии. URL: https://rb.ru/story/vr-ar-2025/ (дата звернення 6.04.2020).
 22.  Портал новин LENTA.RU: Откуда не ждали. Apple готовит замену iPhone.  URL: https://lenta.ru/articles/2017/07/07/ar/ (дата звернення 6.04.2020).
 23. Биленко П. Жизнь в форме J: риски и возможности ускорения диффузии технологий. Журнал Forbes. 2016. URL:  http://www.forbes.ru/tehnologii/344377-zhizn-v-forme-j-riski-i-vozmozhnosti-uskoreniya-diffuzii-tehnologiy (дата звернення 1.04.2020)
 24. Интернет-журнал Военное обозрение: Техническое обслуживание и ремонт в войсках с помощью AR. Дальние или ближние перспективы. URL: https://topwar.ru/162115-dalnie-ili-vse-taki-blizhnie-perspektivy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-v-voyskah.html (дата звенення 6.04.2020).

 

 References

 1. Seredenko, М.М., Kuzmenko, R.V., Khorev, R.V., & Kizlo, L.М. (2016). Analiz form i sposobiv zastosuvannya sukhoputnykh viysʹk v suchasnykh umovakh, yaki vplyvayutʹ na rozvytok ozbroyennya i viysʹkovoyi tekhniky, zasobiv tekhnichnoho zabezpechennya, pidhotovky tekhnichnykh spetsialistiv ta vyznachennya napryamiv yikh podalʹshoho vyrishennya [Analysis of forms and methods of application of ground forces in modern conditions, which affect the development of armaments and military equipment, means of technical support, training of technical specialists and determination of directions for their further solution], Vyiskovo-tekhnychnyi zbyrnyk, 4, 67-69 [in Ukrainian].
 2. Rolʹ Harvarda v istoriyi virtualʹnoyi realʹnosti:[The role of Harvard in the history of virtual reality]. hsw-mba.livejournal.com. Retrieved from https://hsw-mba.livejournal.com/264654.html (Last accessed 12.03.2020) [in Ukrainian].
 3. Video report. www.youtube.com. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=eaShNXrHLrw (Last accessed 12.03.2020) [in Ukrainian].
 4. National anti-corruption portal: Anticor. antikor.com.ua/articles Retrieved from https://antikor.com.ua/articles/15795na_vooruhenii_u_boevikov_dnr_novejshij_ukrainskij_btr-4._kak_tak (Last accessed 12.03.2020) [in Ukrainian].
 5. Online magazine: Nauka i tekhnika [Science and technology]. lenta.ru Retrieved from https//lenta.ru/articles/2017/07/07/ar/ (Last accessed 17.03.2020) [in Russian].
 6. Information portal: Harvard Business Reivew. hbr-russia.ru Retrieved from https://hbr-russia.ru/innovatsii/tekhnologii/a24121 (Last accessed 17.03.2020) [in English].
 7. Technical blog: IT news. i-look.net Retrieved from https://i-look.net/news/augmented-reality-browsers.html (Last accessed 17.03.2020) [in Ukrainian].
 8. Computer sales site: Description of augmented reality glasses Google glass 3. www.unipage.net Retrieved from https://www.unipage.net/ru/p/google_glass_3 ( date of application 21.03.2020) [in Russian].
 9. Scientific and technical journal Control Engineering: «AR – tekhnolohiya, shcho nese ekonomichnyy efekt» [AR is a technology that has an economic effect]. controlengrussia.com Retrieved from http://controlengrussia.com/innovatsii/dopolnennaya-real-nost/ar/ (Last accessed 23.03.2020) [in English].
 10. Soldatov, S., Kuz’mína, N. (2016). Ínterfes budushchego - sistemy dopolnenoy real’nosti [Interfes of the future - augmented reality systems]. www.prosoft.ru Retrieved from https://www.prosoft.ru/cms/f/466284.pdf (Last accessed 24.03.2020) [in Russian].
 11. Sayt kompaniyi, shcho vprovadzhuye dopovnenu realʹnistʹ v robotu: stattya «Yak pratsyuye AR» [«How AR works»]. tofar.ru Retrieved from http://tofar.ru/kak-rabotaet-ar.php (Last accessed 26.03.2020) [in Russian].
 12. Aviatsiynyy bloh Krasvozdukh: stattya Zavod Boinh v Sietli [Boeing Plant in Seattle.]. krasvozduh.ru Retrieved from http://krasvozduh.ru/zavod-boing/ (Last accessed 26.03.2020) [in Russian].
 13. Website GIGAZIN: Boeing introduces a wearable device «Google Glass» to improve aircraft production efficiency and reduce mistakes. gigazine.net Retrieved from https://gigazine.net/gsc_news/en/20160715-boeing-google-glass (Last accessed 26.03.2020) [in English].
 14. Website Popular mechanics: стаття «Lockheed Is Using These Augmented Reality Glasses to Build Fighter Jetshttps». www.popularmechanics.com Retrieved from https//www.popularmechanics.com/flight/a13967/lockheed-martin-augmented-reality-f-35/ (Last accessed 28.03.2020) [in English].
 15. AR/VR/MR Conference Source po tekhnolohiyam dopovnenoyi, virtualʹnoyi ta zmishanoyi realʹnosti: stattya «Rozvytok dopovnenoyi realʹnosti v aviakosmichniy haluzi» [Development of augmented reality in the aerospace industry]. ar-conf.ru Retrieved from https://ar-conf.ru/ru©AR/VR/MRConferencehttps://ar-conf.ru/ru/news/razvitie-dopolnennoy-realnosti-v-aviakosmicheskoy-otrasli-34872 (Last accessed 28.03.2020) [in Russian].
 16. Bilenko, P. (2016). Zhizn’ v forme J: riski i vozmozhnosti uskoreniya diffuzii tekhnologiy” [Risks and opportunities for accelerating technology diffusion]. www.forbes.ru Retrieved from http://www.forbes.ru/tehnologii/344377-zhizn-v-forme-j-riski-i-vozmozhnosti-uskoreniya-diffuzii-tehnologiy (Last accessed 1.04.2020) [in Russian].
 17. Site of applications that use augmented reality technology. augmentedreality.by Retrieved from https://augmentedreality.by/example/ (Last accessed 4.04.2020) [in Russian].
 18. Website ADINDEX.RU: article «How virtual and augmented reality technologies will change the entertainment industry». adindex.ru Retrieved from https://adindex.ru/publication/opinion/media/2018/07/9/172599.phtml (Last accessed 4.04.2020) [in Russian].
 19. Dzhek Uidmen (2017). Kak podgotovit’ predpriyatiya k prikhodu virtual’noy, dopolnennoy i smeshannoy real’nosti [How to prepare businesses for the arrival of virtual, augmented and mixed reality]. Internet Bulletin of Digital Transformation. www.cio.ru Retrieved from https://www.cio.ru/articles/050917-Kak-podgotovit-predpriyatiya-k-prihodu-virtualnoy-dopolnennoy-i-smeshannoy-realnosti (Last accessed 6.04.2020) [in Russian].
 20. OSP News Portal: Augmented Reality in Education. www.osp.ru Retrieved from https://www.osp.ru/news/2018/06/13034605/ (Last accessed 6.04.2020) [in Russian].
 21. RB.RU news portal: Everything you need to know about VR / AR technologies. rb.ru Retrieved from https://rb.ru/story/vr-ar-2025/ (Last accessed 6.04.2020) [in Russian].
 22. New portal LENTA.RU: Where they did not expect. Apple is preparing a replacement iPhone. lenta.ru Retrieved from https://lenta.ru/articles/2017/07/07/ar/ (Last accessed 6.04.2020) [in Russian].
 23. Bilenko, P. (2016). Life in the J form: risks and opportunities for accelerating technology diffusion. www.forbes.ru Retrieved from http://www.forbes.ru/tehnologii/344377-zhizn-v-forme-j-riski-i-vozmozhnosti-uskoreniya-diffuzii-tehnologiy (Last accessed 1.04.2020) [in Russian].
 24. Online magazine Military Review: Maintenance and repair in the army using AR. Far or near perspectives. topwar.ru Retrieved from https://topwar.ru/162115-dalnie-ili-vse-taki-blizhnie-perspektivy-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-v-voyskah.html (Last accessed 6.04.2020) [in Russian].
Copyright 2014 14.1.99-106 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free