№ 1 (14) Ч.І – 2020

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БУДОВИ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРИМЕТРОВИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ АРСЕНАЛІВ, БАЗ ТА СКЛАДІВ

 
В.Г. Головань, С.М. Тарасенко, О.М. Будур, К.М. Дехтяренко, Р.В. Бубенщиков

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.112-122

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Сучасний стан організації охорони об’єктів зберігання ракет і боєприпасів вказує на недосконалість встановлених систем периметрової сигналізації та як наслідок на неефективний механізм реагування у разі виникнення надзвичайних подій. Події останніх років, а саме вибухи на арсеналах у м. Балаклея Харківської області та м. Калинівка Вінницької області, польових складах поблизу м. Сватове Луганської області, с. Малоянісоль Донецької області та м. Ічня Чернігівської області вказують на недосконалу систему охорони і оборони місць зберігання.
Мають місце системні упущення в організації систем виявлення проникнення диверсійних груп на територію арсеналів, баз та складів, що показали навчання із залученням Спецназу у серпні-вересні 2018 році.
Ці чинники напряму пов’язані з недостатнім фінансуванням програм по забезпеченню безпечного зберігання ракет і боєприпасів у місцях зберігання, та як наслідок, призводять до виникнення надзвичайних ситуацій.
У всіх випадках розглядалися версії надзвичайних подій, які стали причиною вибухів. До основних версій відносяться умисний підпал, службова недбалість і диверсія, при цьому основною версією була диверсія.
Варто відзначити, що в основі розробки різних систем захисту лежить принцип створення замкнутих, послідовних рубежів, що починаються за межами контрольованої зони і концентрично стягуються до особливо важливих приміщень. На кожному рубежі загрози порушення безпеки повинні бути виявлені за мінімальний час. При цьому периметр – перший і найбільш відповідальний рубіж охорони. Основне завдання охорони периметра території – виявлення порушника під час підходу і подолання лінії периметра.
Саме принцип превентивності є найбільш важливим критерієм системи безпеки об’єкта критичної інфраструктури, що дає можливість отримати інформацію про інцидент до вторгнення порушника, тим самим отримати додатковий час на реакцію і запобігання загрози.

Ключові слова

сигналізація, система охорони, арсенал, база, склад, периметр.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Дворський М.М., Палатченко С.М. Технічна безпека об’єктів підприємництва, I том: Київ: Видавництво «А-ДЕПТ», 2006. – 302 с.
  2. Рувинова Э. Охрана периметров. Средства обнаружения и сигнализации: / Э. Рувинова. // Электроника: Наука, технология, бизнес. – 2001. – С. 48–51.
  3. Варнеев Н. Cистемы охраны периметра – задачи и проблема выбора / Н. Варнеев, В. Никитин. // БДИ(Безопасность, достоверность, информция).№2(65) – 2006. – С. 40–47.
  4. Тарасов Ю. Моделирование систем охраны периметра / Ю. Тарасов. // Алгоритм безопасности. – 1/2012. – С. 60–62.
  5. Петровский Н.П., Пинчук Г.Н. Периметровые технические средства обнаружения нарушителей: особенности выбора // Системы безопасности средств связи. - 2000. - № 1. - С. 50-55.

 

 References

  1. Dvorsky, M.M., & Palatchenko, S.M. (2006). Tekhnichna bezpeka obyektiv pidpryyemnytstva [Technical safety of business facilities], (Vol.1). Kyiv: A-DEPT [in Ukrainian].
  2. Ruvinova, E.V. (2001). Okhrana perimetrov. Sredstva obnaruzheniya i signalizatsii [Perimeter protection. Means of detection and signalling]. Elektronika: Nauka, tekhnologiya, biznes, 1, 48-51 [in Russian].
  3. Varneyev, N., & Nikitin V. (2006). Cistemy okhrany perimetra – zadachi i problema vybora [Perimeter security systems – tasks and the problem of choice]. BDI (Bezopasnost’, dostovernost’, informtsiya), 2(65), 40-47 [in Russian].
  4. Tarasov, U.A. (2012). Modelirovaniye sistem okhrany perimetra [Modeling of perimeter security systems]. Algoritm bezopasnosti, 1, 60–62 [in Russian].
  5. Petrovsky, N.P., & Pinchuk, G.N. (2000). Perimetrovyye tekhnicheskiye sredstva obnaruzheniya narushiteley: osobennosti vybora [Perimeter technical means of detecting intruders: features of the choice]. Sistemy bezopasnosti sredstv svyazi, 1, 50-55 [in Russian]. 
Copyright 2014 14.1.112-122 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free