№ 1 (14) Ч.І – 2020

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

В.І. Коновець, Т.Л. Акініна, В.В. Кузьменко, Г.В. Трушков, Т.В. Пермінова, В.М. Симоненков

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.140-149

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

  Розглянуто шляхи підвищення ефективності застосування радіолокаційних засобів у складі радіотехнічних постів Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Ключові слова

радіолокаційні засоби, радіотехнічний піст, система відображення, надводна обстановка.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Мобільна когерентно-імпульсна, двохкоординатна РЛС кругового огляду (СР-210). Настанова щодо експлуатування. ААВФ.461111.003 РЭ. Київ: Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-радіолокація».– 2011.– 60 с.
 2. Open CPN Manuals [Електронний ресурс].– Режим доступу: URL:/www https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn
 3. Абдрахманов М.И. Python. Lessons. devpractice.ru, 2017.– 110 с.
 4. MARINE RADAR/ARPA FAR-2127FAR-2117-BB/2127-BB Installation Manual. [Електронний ресурс].– Режим доступу: URL: https://www.furunousa.com/-/media/sites/furuno/document_library/documents/manuals/public_manuals/far2xx7_installation_manual_march_2020.pdf
 5. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Radar plotting aids – Part 1: Automatic radar plotting aids (ARPA) – Methods of testing and required test results. IEC 60872-1. [Електронний ресурс].– Режим доступу: URL: https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec60872-1%7Bed1.0%7Den.pdf
 6. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 1: Single talker and multiple listeners. IEC 61162-1. Edition 4.0 2010-11.
 7. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems –Shipborne radar – Performance requirements, methods of testing and required test results. IEC 62388-2. [Електронний ресурс].– Режим доступу: URL: https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62388%7Bed2.0%7Den.pdf

 

 References

 1. Operating instructions of Mobile coherent-impulse, two-coordinate radar circular view (SR-210). (2011). Kyiv: Scientific-Preceding Institute of Radiolocation Systems «Quantum-Radiolocation» [in Ukrainian].
 2. OpenCPN Manuals. opencpn.org Retrieved from https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:opencpn_user_manual [in Engliish].
 3. Abdrakhmanov, M.I. (2017). Python. Lessons. devpractice.ru Retrieved from https://devpractice.ru/files/books/python/Python.Lessons.pdf [in Russian].
 4. Installation Manual MARINE RADAR/ARPA Model FAR-2117(-BB)/2127(-BB)/2817/2827. www.furunousa.com Retrieved from https://www.furunousa.com/-/media/sites/furuno/document_library/documents/manuals/public_manuals/far2xx7_installation_manual_march_2020.pdf [in English].
 5. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Radar plotting aids – Part 1: Automatic radar plotting aids (ARPA) – Methods of testing and required test results. webstore.iec.ch Retrieved from https://webstore.iec.ch/p-preview/info_iec60872-1%7Bed1.0%7Den.pdf [in English].
 6. International Standard IEC 61162-1 Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 1: Single talker and multiple listeners (2010). [in English].
 7. International Standard IEC 62388-2. Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems –Shipborne radar – Performance requirements, methods of testing and required test results. (2013). webstore.iec.ch Retrieved from https://webstore.iec.ch/preview/info_iec62388%7Bed2.0%7Den.pdf [in English].
Copyright 2014 14.1.140-149 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free