№ 1 (14) Ч.І – 2020

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ РАКЕТ І БОЄПРИПАСІВ

 
М.М. Петрушенко, О.М. Будур, П.П. Бордіян, В.П. Бордіян

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.165-173

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Головним завданням арсеналів, баз і складів зберігання ракет і боєприпасів Міністерства оборони України є забезпечення надійного збереження та високого рівня технічного стану ракет і боєприпасів, що зберігаються, а також їх постійної готовності до виконання робіт у будь-який час доби і за будь-яких обставин.
Діяльність арсеналів, баз та складів завжди пов’язана з підвищеним ризиком, оскільки ці об’єкти призначені для зберігання боєприпасів, що містять у своєму складі порохи й вибухові речовини. З поняттям безпеки тісно зв’язане поняття живучості арсеналів, баз та складів боєприпасів – тобто їхня здатність виконувати свої функції в обсязі не нижче заданого рівня протягом певного періоду часу в надзвичайних умовах діяльності.

Ключові слова

арсенал, база, склад, порох, вибухова речовина, безпека, боєприпаси.

 

Список бібліографічних посилань

 1. «Тимчасова настанова з логістичного забезпечення Збройних Сил України» затверджена наказом НГШ ЗСУ від 01.07.2019 № 236/дск.
 2. «Про об’єкти підвищеної небезпеки»: Закон України 18.01.2001р. № 2245-III. // Відомості верховної Ради України. – 2001. – №15.
 3.  «Про затвердження Інструкції з організації та порядку дій за рівнями терористичних загроз»: Наказ МОУ від 18.08.16 р. № 429.
 4.  «Про затвердження Порядку  організації пропускного режиму на особливо важливих і режимних об’єктах Міністерства оборони України та Збройних Сил України»: Наказ МОУ від 06.06.17 р. № 5 .
 5.  «Про затвердження Інструкції з розробки планів діяльності функціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України»: Наказ МОУ від 29.11.17 р. № 635.
 6.  «Про затвердження Положення про арсенали, бази та склади зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України»: Наказ НГШ від 30.05.2017 р. № 191.
 7. Standard: NATO – AASTP-1, Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives, 2010, p. 287.
 8. Standard: NATO – AASTP-3 Manual of NATO safety principles for the hazard classification of military ammunition and explosives, 1995 р.
 9. Martijn Mynko Van der Voort, Eric J. Deschambault, Johan A J De Roos Experimental and theoretical basis of current NATO standards for safe storage of ammunition and explosives. Conference Military Air Blast Symposium (MABS) (September, 2016), at: Halifax, Canada

 

 References

 1. Approved by the order of the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine Temporary instruction on logistical support of the Armed Forces of Ukraine № 236/dsk. (2019, July 01). [in Ukrainian].
 2. Law of Ukraine About high-risk objects № 2245-III. (2001, January 18). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 15 [in Ukrainian].
 3. Order of the Ministry of Defense of Ukraine on approval of the Instruction on the organization and procedure for action on the levels of terrorist threats № 429. (2016, August 18). [in Ukrainian].
 4. Order of the Ministry of Defense of Ukraine About the statement of the Instruction on development of plans of activity of the functional subsystem of prevention of emergency situations and liquidation of their consequences in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine № 5. (2017, June 06). [in Ukrainian].
 5. Order of the Ministry of Defense of Ukraine About the statement of the Instruction on development of plans of activity of the functional subsystem of prevention of emergency situations and liquidation of their consequences in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine № 635. (2017, November 29). [in Ukrainian].
 6. Approved by the order of the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine About the statement of the Situation on arsenals, bases and warehouses of storage of missiles and ammunition of Armed forces of Ukraine № 191. (2017, May 30). [in Ukrainian].
 7. Standard: NATO – AASTP-1 Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives (2010, May). [in English].
 8. Standard: NATO – AASTP-3 Manual of NATO safety principles for the hazard classification of military ammunition and explosives (1995, January 01). [in English].
 9. Martijn Mynko Van der Voort, Eric J. Deschambault, Johan A J De Roos (2016). Experimental and theoretical basis of current NATO standards for safe storage of ammunition and explosives. Conference Military Air Blast Symposium (MABS), At: Halifax, Canada [in English].
Copyright 2014 14.1.165-173 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free