№ 1 (14) Ч.І – 2020

УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕХНІЦІ

 
М.І. Паскалова

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.222-227

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У комп’ютерній графіці 3D-моделювання – це процес розробки математичного представлення будь-якої тривимірної поверхні об’єкта за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 3D-моделювання використовується в різних програмах для представлення фізичних об'єктів та  надання наочного уявлення досі неіснуючого об’єкта засобами комп’ютерної техніки. 3D-моделювання – це підмножина системи автоматизованого проектування (англ. computer aided design – CAD), яка спрощує процес проектування та створення прототипів виробів. Можливість автоматизованої системи 3D-моделювання використовується в різних додатках, в основному, коли йдеться про розробку деталей в військовій техніці, щоб допомогти у створенні візуалізації їх частин або об’єктів. Проектувальник використовує комп’ютерні моделі для передачі розмірів, типів матеріалів для машин з числовим програмнім управлінням (ЧПУ) по виготовленню деталей. Продукт моделювання є 3D-модель, яка може бути представлена у вигляді програмного коду або відображена у в’юпорті чи в’ювері у вигляді двовимірного зображення, що створюється за допомогою процесу рендерингу. 
Рендеринг – це процес отримання зображення за моделлю з допомогою комп’ютерної програми, де модель є описом тривимірних об’єктів певною мовою програмування і у вигляді структури даних. Такий опис може містити геометричні дані, положення точки спостерігача, інформацію про освітлення та цифрове растрове зображення. 3D-моделі можуть створюватись вручну або автоматично, у тому числі за допомогою 3D-сканера.
Характерним прикладом реалізації 3D-сканування стало обстеження військовослужбовців сухопутних військ для оцінки місць розташування солдат у бойовій машині та прогнозування положення водіїв у процесі керування транспортним засобом. Крім того, у 2016-2019 рр. Організація НАТО з науки і технологій проводить дослідження на тему HFM-266 «3D scanning for clothing fit and logistics», які стануть підґрунтям для подальшої стандартизації процедури 3D-сканування персоналу з метою оптимального підбору одягу та управління відповідною логістикою.

Ключові слова

3D-моделювання, характеристики перетину, системи CAD.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Подкорытов А.Н. Профилирование инструмента для обработки прямозубых цилиндрических деталей / А.Н.Подкорытов // Межвузовский сборник.– Омск, 1980. – С. 59-62.
  2. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD : навч. посібник . К.: Каравела, 2006. - 336 с.
  3. Веселовська, Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. М. Комп’ютерна графіка : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Херсон : ОЛДІ-плюс, 2011. - 584 с.
  4. Антонов Б.И. Геометрические характеристики сложного сечения: Методические указания по выполнению расчетно-графического задания. - Одесса: ОИИМФА, 1987. - 33с.

 

 References

  1. Podkoryitov, A.N. (1980). Profilirovanie instrumenta dlya obrabotki pryamozubyih tsilindricheskih detaley [Profiling tools for machining spur cylindrical parts]. Mezhvuzovskiy sbornik – Interuniversity collection, 59-62 [in Russian].
  2. Antonov, B.I. (1987). Geometricheskie harakteristiki slozhnogo secheniya: Metodicheskie ukazaniya po vyipolneniyu raschetno-graficheskogo zadaniya [Geometric characteristics of a complex section: Methodological instructions for performing a computational and graphic task]. Odessa [in Russian].
Copyright 2014 14.1.222-227 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free