№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ЗАПОБІГАННЯ ПОГІРШЕННЮ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЦЯХ БАЗУВАННЯ ВМС ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

 
О.В. Ардаковська

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.68-75

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті досліджується практичний досвід з екологізації військово-морської діяльності передових країн-членів НАТО. Метою даної статті є обґрунтування необхідності впровадження досвіду армій провідних країн-членів НАТО з охорони довкілля в діяльність Військово-Морських Сил ЗС України з урахуванням сучасного екологічного стану акваторій і приберегових зон Азово-Чорноморського регіону.
Наведений практичний досвід з природоохоронної діяльності у військово-морських силах країн-членів НАТО дає напрямок щодо здійснення екологізації діяльності Військово-Морських Сил ЗС України. На основі наданих рекомендацій мають прийматися відповідні управлінські рішення в галузі військово-морського природокористування.

Ключові слова

забруднення, відходи, Азово-Чорноморський регіон, військово-морська діяльність, морська екологія.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Стан довкілля Чорного моря: Національна доповідь України, 1996-2000 роки/ Укр. наук. центр екології моря. – Одеса : Астропринт, 2001. – 80 с.
 2. Стан довкілля Чорного моря: Національна доповідь України, 2012-2013 роки/ Укр. наук. центр екології моря. – Одеса : Астропринт, 2014 . – 85 с.
 3. Причорноморський екологічний бюлетень. – Одеса: Астропринт, 2008. – 153 с.
 4. The Royal Navy. Environmental protection. URL: https://www.royalnavy.mod.uk/environmental-protection (Last accessed: 07.07.2020).
 5. The Royal Australian Navy (RAN). Environment. URL: http://www.navy.gov.au/about/organisation/environment(Last accessed: 07.07.2020).
 6. U.S. Navy Launches Task Force Ocean. 2017. URL: https://eponline.com/Articles/2017/03/27/US-Navy-Lauches-Task-Force-Ocean.aspx(Last accessed: 07.07.2020).
 7. National Research Council. 1996. Shipboard Pollution Control: U.S. Navy Compliance with MARPOL Annex V. Washington, DC: The National Academies Press. URL: https://doi.org/10.17226/9190 (Last accessed: 07.07.2020).
 8. Undersea bombs threaten marine life. 2009. URL: http://edition.cnn.com/2009/TECH/science/02/26/undersea.munitions.cleanup (Last accessed: 07.07.2020).
 9. Naval Sea Systems Command. 00C25. Envirinmental background. URL: http://www.navsea.navy.mil/Home/SUPSALV/Environmental/ (Last accessed: 07.07.2020).

 

 References

 1. Stan dovkillia Chornoho moria [The environmentalof the Black sea].(2001). Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
 2. Stan dovkillia Chornoho moria [The environmentalof the Black sea].(2014). Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
 3. Prychornomorskyi ekolohichnyi biuleten [Prichernomorskiy ecologic bulletin]. (2008). Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
 4. The Royal Navy. Environmental protection. (n.d.). www.royalnavy.mod.ukRetrieved from https://www.royalnavy.mod.uk/environmental-protection (Last accessed: 07.07.2020)[in English].
 5. The Royal Australian Navy (RAN). Environment.(n.d.). www.navy.gov.au.Retrieved fromhttp://www.navy.gov.au/about/organisation/environment(Last accessed: 07.07.2020) [in English].
 6. U.S. Navy Launches Task Force Ocean. 2017.(n.d.). eponline.com. Retrieved fromhttps://eponline.com/Articles/2017/03/27/US-Navy-Lauches-Task-Force-Ocean.aspx(Last accessed: 07.07.2020) [in English].
 7. National Research Council. (1996). Shipboard Pollution Control: U.S. Navy Compliance with MARPOL Annex V. Washington, DC: The National Academies Press. DOI: 10.17226/9190 [in English].
 8. Undersea bombs threaten marine life. 2009. edition.cnn.com.Retrieved fromhttp://edition.cnn.com/2009/TECH/science/02/26/undersea.munitions.cleanup (Last accessed: 07.07.2020) [in English].
 9. Naval Sea Systems Command. 00C25. Envirinmental background.(n.d.). www.navsea.navy.mil. Retrieved fromhttp://www.navsea.navy.mil/Home/SUPSALV/Environmental/(Last accessed: 07.07.2020) [in English]
Copyright 2014 14.2.68-75 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free