№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З НАФТОПРОДУКТАМИ НА ОБ’ЄКТАХ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 
О.М. Маслій, В.Ф. Зданевич, С.В. Янюк, В.В. Маліков, Л.В. Березовська

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.121-128

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглянуто проблема щодо забруднення навколишнього середовища при роботі з нафтопродуктами, висвітлені негативні наслідки від зберігання та транспортування нафтопродуктів, які включають в себе забруднення атмосфери,д світового океану та літосфери. Надано стислий опис деяких методів очистки та рекомендацій до захисту атмосферного повітря при роботі з нафтопродуктами.

Ключові слова

екологія, комплексні міроприємства, забруднення повітря, охорона навколишнього середовища, очистка стічних вод, механічні методи, безвідходна та маловідходна технології.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Журнал «Весник» Центрального наукового центру транспортної академії України. – 1999.
  2. Полянський С.К., Коваленко В.М. «Експлуатаційні матеріали». –Київ, «Лебідь». – 2003.
  3. Шпак О.Г. «Нафта і нафтопродукти. – Київ, «Ясон». –2002.
  4. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів, ч.І; В.Зданевич. – 2005.
  5. Основи виробництва пально-мастильних матеріалів, ч.ІІ; В.Зданевич .–2006.

 

 References

  1. Jurnal «Vesnik» TzentralnohonaukovohotzentrutransportnoiakademiiUkrayiny, [Journal «Vesnik» of the Central Research Center of the Transport Academy of Ukraine].(1999). [in Ukrainian].
  2. Polyanskyi, S.K., & Kovalenko, V.M. (2003). Ekspluatatziini materialy [Operating materials].Kyiv: «Swan» [in Ukrainian].
  3. Shpak, O.G. (2002). Naftainaftoprodykty [Oil and petroleum products]. Kyiv: «Yason» [in Ukrainian].
  4. Zdanevich, V. (2005). Osnovy vyrobnytztva palno-mastylnyh materialiv [Basics of production of fuels and lubricants]. Part I. [in Ukrainian].
  5. Zdanevich, V. (2006). Osnovy vyrobnytztva palno-mastylnyh materialiv [Basics of production of fuels and lubricants]. Part II. [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.121-128 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free