DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.313-321
РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАЛЬНО-МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський, С.В. Поляшов

АНОТАЦІЯ

У статті зазначений зміст нормативних (керівних) документів з питань визначення кількості пально-мастильних матеріалів під час їх зберігання, контролю якості під час їх надходження у військову частину та контролю за їх витратами під час використання озброєння та військової техніки, а також надано пропозиції щодо напрямків розвиткуметрології та метрологічного забезпечення в системі забезпечення пально-мастильними матеріалами військових частин (установ) Збройних Сил України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: військова частина, пальне, засіб вимірювальної техніки, озброєння та військова техніка, антифриз, градуювальна 
таблиця, точкова проба.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ 7094:2009 (ГОСТ 8.587 - 2006, MOD) «Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання».

ВБН В.2.2–58.2–94 «Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа».

ДСТУ Б В.2.6–183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ) «Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови».

ДСТУ 4488:2005«Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб».

ГОСТ 3900–85 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности».

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 «Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ арео­метром».

Наказ Міністерства оборони України від 16.12.2011 № 777 «Про затвердження Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин та компонентів ракетного палива у Збройних Силах України »

Статут внутрішньої служби ЗС України.

Наказ Міністерства оборони України від 16.07.1997 № 300 «Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Силах України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 748 «Про затвердження Положення про інвентаризацію військового майна Збройних Сил України».

И. И. Билинский, д. т. н., проф.; К. В. Огородник, к. т. н., доц.; Н. А. Яремишена «Анализ методов и средств измерения плотности нефтепродуктов». Винницкий национальный технический университет. trudy.vntu.edu.ua 

 

 
Copyright 2014 13.1.313-321 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free