DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.333-339
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ

А.П. Чкалов, Ю.Г. Душкін, М.Є. Галактіонов, В.В. Маміч

АНОТАЦІЯ
В роботі проведено аналіз існуючих оптико-електронних засобів розвідки, запропоновані шляхи захисту їх від електромагнітного випромінювання лазерної зброї, що заснована і працює на різних фізичних принципах. Розглянуто можливості їх використання для вдосконалення захисту засобів оптико-електронної розвідки та озброєння і військової техніки з метою підвищення її бойових можливостей та ефективності при використанні за призначенням. Вказана необхідність використання сучасного досвіду бойових дій на сході України. Розглянуто принцип дії таких пристроїв, який побудовано на використанні фізичного ефекту світло повернення, який полягає у властивості оптичних систем відображати зондуюче випромінювання у зворотньому напрямку під кутом, близьким до кута падіння. Лазерні детектори оптичних систем працюють в інфрачервоному діапазоні, і ловлять відблиск зондуючого променя від лінзи оптичного прицілу чи іншого оптичного приладу. Відмічено, що вони бувають досить різні: найкомпактніші моделі за габаритами нагадують бінокль чи лазерний далекомір, і сканування ними відбувається у ручному режимі. Рекомендовано впровадження принципово нових концепцій по інтеграції систем розвідки, управління, зв’язку та враження. Запропоновані напрямки розвитку, удосконалення та модернізації захисту засобів оптико-електронної розвідки та озброєння і військової техніки частин і підрозділів Збройних сил України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: лазерне випромінювання, озброєння та військова техніка, оптико-електронні засоби, болометри, телевізійна матриця, 
 зондуюче випромінювання, пік сель,детектор.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Каблуков О.А. Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект / О.А. Каблуков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1. – С. 180-181.

Пасько І.В. Артилерійські оптико-електронні засоби розвідки, спостереження та цілевказання / І.В. Пасько // Перспективи та шляхи розвитку бойового забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. – Суми: СумДУ, 2009. – С. 29-30.

Лифанов Ю.С. Направленияразвитиязарубежныхсредствнаблюдения за полем боя / Ю.С. Лифанов, В.Н. Саблин, М.И. Салтан. – М.: Радиотехника, 2004. –С. 64-67.

Експериментальне дослідження оптичної примітності об’єктів АБТТ для охорони периметра об’єкту: звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України; кер. І.Ю. Бірюков. – X., 2012. –С. 85-89.

Системныйподход к оценкеразведдоступностиоптико-электронныхсредств / А.Н. Глушков, Н.В. Дробышевский, П.Е. Кулешов,  // Радиотехника. – 2017. – № 9. С. 50-54.

Орда М.В. Алгоритм класифікації ділянок кусково-однорідних зображень для систем виявлення та спостереження / М.В. Орда, С.В. Абрамов, М.Ф. Полторак // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 1. – 2017. – C. 124-130.

Порєв В.А. Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи / В.А. Порєв. – К., 2015. – 218 с.

М. М. Нікіфоров, І. В. Пампуха, Г. Б. Жиров. Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об’єктів. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.2017.Вип.55.С.71-81.

В. В. Кондрат, О. І. Костенко, О. В. Корнієнко Аналіз оптико-електронних засобів розвідки та напрямки їх удосконалення з метою підвищення ефективності бойового застосування ОВТ /  Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. - 2018. - № 2. - С. 66-71.

Copyright 2014 13.1.333-339 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free