DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.13.1.340-346
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ПІДВЕЗЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

І.С. Левченко, Ю.І. Кузенко

АНОТАЦІЯ
У статті запропоновано удосконалену методику оцінювання ефективності підсистеми підвезення матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій. На ефективність виконання завдань з підвезення матеріальних засобів основний вплив здійснюють ступінь укомплектованості автомобільних підрозділів і стан транспортних засобів, що відображається коефіцієнтом технічної готовності. Враховується також ступінь використання вантажопідйомності, швидкість руху, вантажопідйомність і кількість рейсів транспортних засобів, фізико-географічні умови району бойових дій. Все це може здійснювати суттєвий вплив на величину добового пробігу транспортних засобів і виконання завдань з підвозу матеріальних засобів.Надано удосконалену методику оцінювання ефективності підсистеми підвезення матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: окрема механізована бригада, тилове забезпечення, ефективність системи, підвезення матеріальних засобів, 
 транспортні засоби, автомобільні підрозділи, перевезення матеріальних засобів.
 
 

ЛІТЕРАТУРА

Романченко І.С. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи: монографія. /  І.С. Романченко. та ін. – Київ: ЦНДІ ЗС України, 2013. – 221 с.

Голушко И.М., Варламов Н.В. Основы моделирования  и автоматизации  управления тылом  / – М.: Воениздат, 1982. – 237 с.

Романченко І. С.,  Хазанович О. І., Трегубенко С. С. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення: монографія / – Львів: НАСВ ЗС України, 2015. – 156 с.

Шуенкин В.А. Математические модели управления запасами. / В.А. Шуенкин и др. – Киев:  ООО «Междунар». фин. агентство”, 1997. – 302 с.

Таха, Х. А. Исследование операций [Текст]: пер. с англ. / Х. А. Таха; под. ред. А. А. Минько.  − 7-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 912 с.

Рыжиков, Ю. И. Теория очередей и управление запасами [Текст] / Ю. И. Рыжиков.  –  СПб.: Изд. дом «Питер», 2001. – 384 с.

Шуенкин, В. А. Прикладные модели теории массового обслуживания: учебное пособие [Текст] / В.А. Шуенкин, В.С. Донченко. –К.: НМК ВО, 1992. – 398 с.

Copyright 2014 13.1.340-346 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free