№ 1 (17) – 2022

АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ БРОНЕЖИЛЕТІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.5-13
 
завантаження В.В. Бачинський, канд. техн. наук, с.н.с.

 

завантаження О.М. Шкурпіт

 

завантаження М.В. Оленєв, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження Є.В. Колесник, канд. техн. наук, доц.
завантаження Л.О. Гаманюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бачинський В. В., Шкурпіт О. М., Оленєв М. В., Колесник Є. В., Гаманюк Л. О. Адитивні технології у виробництві бронежилетів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 5-13. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.5-13 

 

Анотація

У статті проведений аналіз існуючих і перспективних бронежилетів, які зроблені за допомогою адитивних технологій (АТ) провідними компаніями світу. Розглянуто зразки бронежилетів, які у майбутньому займуть гідне місце у переліку системи захисту військовослужбовця з метою застосування їх у сучасному бою та виконання специфічних завдань. Крім того, окреслено проблеми та завдання, які виникають при розробці бронежилетів, визначено напрямки їх вирішення за допомогою АТ.
Адитивні технології ідеально підходять для виготовлення, друку, ремонту та модифікації бронежилетів. Це відбувається через те, що сучасний 3D-друк запропонував широку гаму матеріалів з різними властивостями. В умовах сьогодення постійно зростають можливості обладнання і матеріалів, такі як: великі швидкості друку виробу на низьких витратах, вища точність та якість, що надає можливість застосування АТ для оптимізації конструкції перспективних бронежилетів. При використанні традиційних способів виробництва вартість і складність бронежилетів досить висока. Застосування АТ дозволяє істотно знизити вагу бронежилетів за рахунок скорочення витрат матеріалу. Доведено, що створення нових бронежилетів за допомогою АТ буде неухильно розширюватись якщо удосконалити технологічне обладнання та методи проектування.
Проведені дослідження показали, що застосування АТ при виробництві бронежилетів вже на сучасному етапі дозволить покращити характеристики бронежилетів, знизити їх загальну вагу та забезпечити друк бронежилетів у польових умовах. Разом з тим, АТ також зможуть забезпечити швидке виробництво складної продукції і запасних частин та елементів, які або не можуть бути виготовлені за допомогою традиційних виробничих технологій, або потрібні у малих об’ємах.

Ключові слова

адитивні технології, бронежилет, 3D-друк.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Интернет-портал и аналитическое агентство: Аддитивное производство (AdditiveManufacturing). URL: http://www.tadviser.ru/index.php/ (дата звернення: 23.03.2022).
 2. Журнал Control Engineering URL: https://controlengrussia.com/innovatsii/ robototehnika/robotizirovannoe-additivnoe-proizvodstvo/ (дата звернення: 25.03.2022).
 3. Ерёмин Г. В., Гаврилов А. Д., Назарчук И. И. Малоразмерные беспилотники – новая проблема для ПВО. Военно-патриотический сайт «Отвага». URL: http://otvaga2004.ru. (дата звернення: 12.03.2022).
 4. 3D printing community. MakerBot's Thingiverse. URL: https://www.thingiverse.com/ (дата звернення: 20.03.2022).
 5. Учебный центр ведущих мировых производителей 3D-принтеров. URL: https://blog.iqb.ru/additive-technologies-in-production/ (дата звернення: 07.03.2022).
 6. Relativity Space, Inc.: the world’s first autonomous rocket factory and launch services leader for satellite constellations. Relativity Space. URL: https://www.relativityspace.com/stargate/ (дата звернення: 25.03.2022).
 7. Гибсон Я. Технологии аддитивного производства / Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер; пер. с англ., под ред. И. В. Шишковского. Москва : Техносфера, 2016. 646 с.
 8. Spoerk M., Holzer C., Gonzalez-Gutierrez J. Material extrusionbased additive manufacturing of polypropylene: A review on how to improve dimensional inaccuracy and warpage. Journal of Applied Polymer Science. 2020. Vol. 137. Issue 12. P. 48545. DOI: https://doi.org/10.1002/app.48545
 9. Rosli A. A., Shuib R. K., Ishak K. M. et al. Influence of bed temperature on warpage, shrinkage and density of various acrylonitrile butadiene styrene (ABS) parts from fused deposition modelling (FDM). AIP Conference Proceedings. 2020. Vol. 2267. Issue 1. P. 020072. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0015799
 10. Dilberoglu U. M., Simsek S., Yaman U. Shrinkage compensation approach proposed for ABS material in FDM process. Materials and Manufacturing Processes. 2019. Vol. 34. Issue 9. P. 993998. DOI: https://doi.org/10.1080/10426914.2019.1594252
 11. Бачинський В. В., Кондратенко О. І., Кондратенко В. С., Шкурпіт О. М. Адаптивні технології у виробництві безпілотних літальних апаратів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеси). Одеса : ВА, 2021. Вип.1(15). С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.6-14.
 
 
 

References

 1. Internet portal and analytical agency: Additive Manufacturing. (n.d.). Retrieved from http://www.tadviser.ru/index.php/ [in Russian].
 2. Journal of Control Engineering. (n.d.). Retrieved from https://controlengrussia.com/innovatsii/robototehnika/robotizirovannoe-additivnoe-proizvodstvo/ [in Russian].
 3. Eryomin, G. V., Gavrilov, A. D., & Nazarchuk, I. I. (n.d.). Small-scale drones are a new problem for air defense. Military-patriotic website "Courage". Retrieved from http://otvaga 2004.ru. [in Russian].
 4. 3D printing community. (n.d.). MakerBot's Thingiverse. Retrieved from https://www.thingiverse.com/ [in English].
 5. Training center of the world's leading manufacturers of 3D printers. (n.d.). Retrieved from https://blog.iqb.ru/additive-technologies-in-production/ [in Russian].
 6. The world's first autonomous rocket factory and launch services leader for satellite constellations. (n.d.). Relativity Space. Retrieved from https://www.relativityspace.com/stargate/ [in English].
 7. Gibson, J., Rosen, D., & Staker, B. (2016). Technologies of additive manufacturing. (I. V. Shishkovsky Trans.). [in Russian].
 8. Spoerk, M., Holzer, C., & Gonzalez-Gutierrez, J. (2020). Material extrusionbased additive manufacturing of polypropylene: A review on how to improve dimensional inaccuracy and warpage. Journal of Applied Polymer Science, 137, 12, 48545. DOI: https://doi.org/10.1002/app.48545 [in English].
 9. Rosli, A. A., Shuib, R. K., & Ishak, K. M. et al. (2020). Influence of bed temperature on warpage, shrinkage and density of various acrylonitrile butadiene styrene (ABS) parts from fused deposition modelling (FDM). AIP Conference Proceedings, 2267, 1, 020072. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0015799 [in English].
 10. Dilberoglu, U. M., Simsek, S., Yaman, U. (2019). Shrinkage compensation approach proposed for ABS material in FDM process. Materials and Manufacturing Processes, 34, 9, 993–998. DOI: https://doi.org/10.1080/10426914.2019.159425 [in English].
 11. Bachynskyi, V., Kondratenko, O., Kondratenko, V., & Shkurpit, O. (2021). Additive technologists at the production of unmanned aerial vehicles. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(15), 6–14. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.5-13 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free