№ 1 (17) – 2022

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ДРОНІВ В ПІДРОЗДІЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.14-20
 
завантаження В.В. Маміч, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження С.А. Попов, д-р наук держ. упр., проф.

 

завантаження А.П. Чкалов

 

завантаження М.Є. Галактіонов
завантаження Д.С. Цаприка
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Маміч В. В., Попов С. А., Чкалов А. .П., Галактіонов М. Є., Цаприка Д. С. Дослідження застосування розвідувальних дронів в підрозділах Збройних Сил України. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 14-20. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.14-20 

 

Анотація

У роботі проведено аналіз характеру сучасних військових дій, відмічено, що вони пов'язані, зокрема, з підвищенням значущості різних способів дистанційного впливу на супротивника; пріоритетом високотехнологічних видів зброї; розширенням простору ведення військових дій, а саме, збільшенням формувань на полі бою, зростанням глибини ешелонування угруповань військ внаслідок збільшення дальності засобів ураження сторін; зростанням активності оборонних дій; підвищенням значущості розвідувально-диверсійних дій в тилу противника; здійсненням «сфокусованого» постачання замість створення розосереджених запасів озброєнь і військової техніки (ОВТ) та інших матеріальних засобів, вимагають посилення інтелектуалізації та роботизації ОВТ. При цьому роль безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на театрі військових дій важко переоцінити. Не менш актуальною, стає проблематика боротьби (протидії) з БПЛА противника, тому БПЛА мають суттєві відмінності у порівнянні із типовими цілями ППО СВ, що ускладнює організацію. Тому найкращі характеристики виявлення БПЛА мають засоби розвідки із найменшою довжиною хвилі – оптичні засоби розвідки (ТЗК, біноклі, телевізійний оптичний візир БМ 9А33БМ3), РЛС міліметрового діапазону (наприклад апаратура оцінки зони БМ 9А35(34)М3) та інші, також, малі геометричні розміри ускладнюють ураження БПЛА ракетами та зенітними боєприпасами із контактним підривом (ОФЗ, 9М39, 9М313); мала акустична помітність БПЛА, що обладнані електричними двигунами; двигуни внутрішнього згорання мають мале температурне випромінювання завдяки переривчастому режиму роботи, та відводу відпрацьованих газів у верхню напівсферу, що ускладнює наведення зенітних ракет з тепловими головками самонаведення (наприклад ракет ПЗРК 9М313, 9М39, інфрачервоний канал ракет 9М37М, 9М333); БПЛА є цілодобовими засобами розвідки, які дозволяють виконувати завдання вдень і вночі. БПЛА мають можливість діяти автономно. Робота бортових навігаційних систем забезпечується корекцією за допомогою приймачів систем глобального позиціювання. 

Ключові слова

високотехнологічні види зброї, розвідувально-диверсійні дії, безпілотні літаючі апарати, озброєння і військова техніка, функціональні можливості, інтелектуалізація та роботизація.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку РТЗ та ІС : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, І. Кушнір, К. С. Васюта та ін.; Харків : УПС, 2016. С. 312–326.
  2. Догерти М. Дж. Первый иллюстрированый гид по беспилотникам. Москва : Эксмо, 2016. 224 с.
  3. Караяни А., Сыромятников И. Прикладная военная психология. СПб.: Питер, 2006. 480 с.
  4. Беспилотники сил специального назначения ВВС США | Армейский Вестник. Армейский Вестник – самое интересное про армию и оружие. URL: https://army-news.org/2019/09/bespilotniki-sil-specialnogo-naznacheniya-vvs-ssha/ (дата звернення: 10.06.2022).
  5. Воєнні дрони та їх застосування у війнах майбутнього – Підрозділ «Сармат». Підрозділ «Сарма» – (офіційний сайт). URL: https://sarmat.today/voyenni-droni-ta-%d1%97x-zastosuvannya-u-vijnax-majbutnogo/ (дата звернення: 10.06.2022).
 
 
 

References

  1. Alimpiev, A. M., Kushnir, I., Vasyuta, K. S. et al. (2016). Application of anti-terrorist operation experience for training of RTZ and IS communication specialists. [in Ukrainian].
  2. Dougherty, M. J. (2016). The first illustrated guide to drones. Moskva : Eksmo Publ. [in Russian].
  3. Karayani, A., & Syromyatnikov, I. (2006). Applied military psychology. [in Russian].
  4. US Air Force Special Forces Drones | Army Bulletin. (n.d.). Army Bulletin - the most interesting about the army and weapons. Retrieved from https://army-news.org/2019/09/bespilotniki-sil-specialnogo-naznacheniya-vvs-ssha/ [in Russian].
  5. Military drones and their use in the wars of the future - Division "Sarmat". (n.d.). Subdivision "Sarma" - (official site). Retrieved from https://sarmat.today/voyenni-droni-ta-%d1%97x-zastosuvannya-u-vijnax-majbutnogo/ [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.14-20 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free