№ 1 (17) – 2022

ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИВУЧОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.93-100
 
завантаження Б.О. Дем'янчук, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження О.В. Сухін

 

завантаження О.А. Малиновський
завантаження О.П. Купринюк
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дем'янчук Б. О., Сухін О. В., Малиновський О. А., Купринюк О. П. Прогнозні оцінки ефективності системи забезпечення живучості зразків озброєння. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 93-100. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.93-100 

 

Анотація

Обґрунтовано залежність ефективності забезпечення живучості зразків озброєння і військової техніки від рівнів інтенсивності протидії різноманітних факторів. Ці фактори характеризують, з одного боку,можливості технічних засобів розвідки і вогневої дії противника, з іншого, можливості сил і засобів протидії йому. Останні сприятимуть збереженню функцій озброєння, під час дії противника, і відновленню його зразків, у разі бойових пошкоджень. До цих факторів в узагальненому виді доцільно віднести сукупності: засобів розвідки і вогневого ураження зразків озброєння противником і демаскуючих засобів функціонування зразків озброєння;радіо поглинаючі матеріали для маскування зразка озброєння, щосуттєво зменшують його помітність.
Обґрунтовані вимоги і можливості ефективного захисту озброєння за допомогою радіо поглинаючих полімерних феритових матеріалів мікрохвильовогота інфрачервоного діапазонів хвиль від радіолокаційних засобів та тепловізорів технічної розвідки противником.
Визначені: залежність показника збереження функцій озброєння, у разі застосування засобів радіолокаційного маскування, від дальності їх виявлення технічними засобами противника;залежність параметрів прогнозного тренду змін за часом показника відновлення зразків ОВТ та довірчих інтервалів тренду на перспективному інтервалі часу їх бойового застосування.
Визначення прогнозних оцінокефективності системи забезпечення живучості зразків сприяє, по-перше, приймати своєчасні заходи для їх потрібного маскування, з метою усунути можливості технічних засобів розвідки противника виявляти ці зразки і пошкоджувати за допомогою вогневих засобів, по-друге, сприяє активізації зусиль системи технічного забезпечення, з метою прискорення відновлення пошкоджених протягом бою.

Ключові слова

озброєння та військова техніка, прогнозні оцінкипоказників живучості, засоби технічної розвідки, збереження функцій і відновлення зразків озброєння.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Vorobiov О.,Savchenko V.,Sotnikov A.,Tarshin, V., Kurtseitov T. Development of radioisotopic-plasma technology for the protection of radio electronic means from powerful electromagnetic radiation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 1, 5 (85). P. 16–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91642
 2. Betzalel N, Feldman Y, Ishai P. B. The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin. IEEE Trans Terahertz Sci Technol. 2017. № 7(5). P. 521-528. DOI: https://doi.org/10.1109/TTHZ.2017.2736345
 3. Kreikebaum J. M., Dove A., Livingston W., Kim E., Siddiqi I. Optimization of infrared and magnetic shielding of superconducting TiN and Al coplanar microwave resonators. Superconductor Science and Technology. 2016. Vol. 29, 10. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1608.06273
 4. Спосіб електромагнітного екранування приміщень з електронною апаратурою : пат. 105113 Україна. № а201302261; заявл. 22.02.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 5. Спосіб одержання магнетиту : пат. 75749 Україна. № 20040604164; заявл. 01.06.2004; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
 6. Гуляк О. В., Дем’янчук Б. О., Сотніков О. М. Вибір способу збереження функції пункту бойового управління. Збірник наукових праць ХНУПС ім. Івана Кожедуба. 2017, №2 (51). С. 16–22.
 
 
 

References

 1. Vorobiov, О.,Savchenko, V.,Sotnikov, A.,Tarshin, V., & Kurtseitov, T. (2017). Development of radioisotopic-plasma technology for the protection of radio electronic means from powerful electromagnetic radiation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 5 (85), 16–22. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.91642 [in English].
 2. Betzalel, N, Feldman, Y, & Ishai, P. B. (2017). The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin. IEEE Trans Terahertz Sci Technol, 7(5), 521-528. DOI: https://doi.org/10.1109/TTHZ.2017.2736345 [in English].
 3. Kreikebaum, J. M., Dove, A., Livingston, W., Kim, E., & Siddiqi, I. (2016). Optimization of infrared and magnetic shielding of superconducting TiN and Al coplanar microwave resonators. Superconductor Science and Technology, 29, 10. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1608.06273 [in English].
 4. Method of electromagnetic shielding of premises with electronic equipment (Patent 105113). (2006). [in Ukrainian].
 5. A method of producing magnetite (Patetnt 75749). (2006). [in Ukrainian].
 6. Huliak, O. V., Demianchuk, B. O., & Sotnikov, O. M. (2017). The choice of the method of preserving the function of the combat control point. Collection of scientific works of KhNUPS named after Ivan Kozhedub, 2 (51), 16- 22. [in Ukrainian].
Copyright 2014 17.93-100 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free