№ 1 (17) – 2022

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЮ СНАЙПЕРСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ШЛЯХОМ КОРЕГУВАННЯ ІСНУЮЧИХ ТА СКЛАДАННЯ НОВИХ ТАБЛИЦЬ СТРІЛЬБИ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.101-109
 
завантаження П.П. Бордіян

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бордіян П. П. Рекомендації щодо підвищення ефективності вогню снайперської стрілецької зброї шляхом корегування існуючих та складання нових таблиць стрільби. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса).2022. Вип. 1(17). С. 101-109. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.101-109 

 

Анотація

У статті розглядаються питання використання у Збройних Силах снайперської стрілецької зброї, як застарілої, так і сучасного, вітчизняного виробництва та наданого країнами-партнерами України в якості матеріально-технічної допомоги. Розглянуті особливості побудови деяких зразків снайперської зброї та їх характеристики.
Оцінка ефективності стрільби з різної стрілецької зброї здійснюється за допомогою так званих показників ефективності вогню. Вони використовуються для розрахунку можливого рівня ураження різних типів цілей, на основі чого розробляються правила стрільби.
Під дальністю ефективного вогню розуміється максимальна дальність, на якій досягається заданий рівень ураження цілі при раціональних витратах боєприпасів і часу стрільби. Необхідно розуміти, що дальність ефективного вогню зброї не є постійною величиною, постійною для всіх умов. Пам’ятати всі випадки дальності ефективності вогню по різних цілях, з різних положень, різними боєприпасами неможливо. Достатньо зрозуміти і пам'ятати тільки типові варіанти умов стрільби з даної зброї та відповідні їм дальності ефективного вогню. І використовувати їх для вирішення завдань в конкретних умовах.
Деякі питання оцінки ефективності вогню з армійської снайперської гвинтівки СГД викладені в таблицях стрільби по наземним цілям зі стрілецької зброї калібру 5,45 і 7,62 мм. Однак дія цих таблиць не поширюється на нові зразки снайперської зброї.
Тому розроблені пропозиції та рекомендації щодо корегування існуючих і створенню подібних таблиць стрільби для сучасних снайперських гвинтівок.

Ключові слова

стрілецька зброя, снайперська гвинтівка, великокаліберна снайперська гвинтівка – гвинтівки для поразки матеріальних засобів, боєприпаси, таблиці стрільби, ефективність стрільби.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Олександр Аргат (13 червня 2021). Українська армія замінила майже всі гвинтівки СВД новою зброєю. Український мілітарний портал. URL: https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinska-armiya-zaminyla-majzhe-vsi-gvyntivky-svd-novoyu-zbroyeyu/ (дата звернення: 12.06.2022).
 2. Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62 мм. Издание второе, доп. Москва : Военное издательство МО СССР, ТС / ГРАУ №61, 1977. 265 с.
 3. Сватеев В. А. Недостатки таблиц стрельбы и пути их устранения. Обучение и воспитание. Вестник академии военных наук. 2014. № 2 (47). С. 67–79.
 4. Rogin J. Opinion | Trump administration approves lethal arms sales to Ukraine. Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/ (date of access: 12.06.2022).
 5. Дон Миллер. Снайпер. Минск : Харвест, 2000. С. 232–236.
 6. Губин С. Г. Эффективность стрельбы из вооружения боевых машин и стрелкового оружия. Новосибирск : ФГБОУ ВПО «СГГА», 2012. 158 с.
 7. Лови А. Как правильно оценить эффективность огня стрелкового оружия. Оружие. 2007. № 12. С. 5661.
 
 
 

References

 1. Oleksandr Arhat (2021). The Ukrainian army replaced almost all SVD rifles with new weapons. Ukrainskyi militarnyi portal. Retrieved from https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinska-armiya-zaminyla-majzhe-vsi-gvyntivky-svd-novoyu-zbroyeyu/. [in Ukrainian].
 2. Tables of firing at ground targets from small arms of 5.45 and 7.62 mm calibers.Yzdanye vtoroe, dop. (1977). Moskva: Voennoe yzdatelstvo MO SSSR, TS / HRAU №61 [in Russian].
 3. Svateev, V. A. (2014). Disadvantages of shooting tables and ways to eliminate them. Obuchenye y vospytanye. Vestnyk akademyy voennukh nauk, 2 (47), 67-79. [in Russian].
 4. Josh Rogin (2017). Trump administration approves lethal arms sales to Ukraine. Washington Post. [in English].
 5. Don Myller. (2000). Sniper / Myller Don. Mynsk: Kharvest, [in Russian].
 6. Hubyn, S. H. (2012). Efficiency of firing from weapons of combat vehicles and small arms. Novosybyrsk: FHBOU VPO «SHHA». [in Russian].
 7. Lovy, A. (2007). How to correctly evaluate the effectiveness of small arms fire. Oruzhye, 12, 56-61. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.101-109 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free