№ 1 (17) – 2022

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ АВТОМОБІЛЯ З КІНЕМАТИЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.143-148
 
завантаження Л.М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження Ю.М. Петрик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Петрик Ю. М. Елементи теорії автомобіля з кінематичною підтримкою. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 143-148. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.143-148 

 

Анотація

Робочий процес кочення колісного рушія супроводжується навантаженням колісного рушія силою гравітаційного навантаження, що приводить до стискання та розтягування шини при її деформації. В статті розглянуті питання дослідження механічної системи «автомобільне колесо-рухлива динамічна вага», з застосуванням теореми про зміну кінетичного моменту системи.
Метою дослідження є удосконалення конструкторсько–технологічної схеми кочення колісного рушія, перетворення енергії підведеної до колісного рушія в обертальний рух колісного рушія навантаженого рухливою динамічною вагою , яка є допоміжним фактором до цієї технології.
Наукова та практична значущості роботи полягає в тому, що вперше запропонована технологія в якій при обертанні колісного рушія введено частка енергії обертального руху механічної системи «автомобільне колесо-рухлива динамічна вага», яка дозволяє надавати автомобілю постійного прискорення шляхом рівноваги між силою тяжіння гравітаційної складової і силою її інерції та значно підвищити тягове зусилля колісного рушія.
Методологією дослідження являлося встановити конструктивний зв’язок між силою, яку створює «автомобільний колісно-рухлива динамічна вага», з додатковим шляхом, який проходить автомобільне колесо.
Результатом є розроблена конструкторсько-технологічна схема колісного рушія у циклі демпфування «автомобільним колісно-рухливою динамічною вагою» рівноваги між силою тяжіння гравітаційної складової і силою її інерції.
Цінність проведеного дослідження, результати проведеної роботи дозволять зробити внесок в галузь автомобільного виробництва.
 Запропоновано модель для підвищення тягових можливостей транспортного засобу.

Ключові слова

гвинторух, сила, тяжіння, ступиця, колесо, рухлива динамічна вага.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Petrov L., Borisenko T. , Kishianus I., Petrik Y. Theoretical elements of energy modular layout of automobile system. Proceedings of Odessa polytechnic University. 2021, issue 1(63). P. 13–26.
  2. Петров Л. М., Осєнчінін М. Г. Проект автомобільної системи із силовим збудженням коливань у технологічній платформі : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «BaltijaPublishing», 2020. С 336–350.
 
 
 

References

  1. Petrovю, L., Borisenko, T., Kishianus, I., & Petrik, Y. (2021). Theoretical elements of energy modular layout of automobile system. Proceedings of Odessa polytechnic University, issue 1(63). 13–26 [in Ukrainian].
  2. Petrov, L. M., & Osenchinin, M., G. (2020). Project of automobile system with power excitation of oscillations in the technological platform. Riga: Publishing House «BaltijaPublishing» [in Czech Republic].

 

 
Copyright 2014 17.143-148 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free