№ 1 (17) – 2022

АЛГОРИТМ РОБОТИ НАЧАЛЬНИКА ТИЛУ – ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ЛОГІСТИКИ МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЮ (ДІЙ)

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.160-167
 
завантаження О.М. Маслій, д-р пед. наук, проф.

 

завантаження С.Н. Бабюк, канд. військ. наук, доц.
завантаження Г.І. Кривогуз, канд.військ. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Маслій О. М., Бабюк С. Н., Кривогуз Г. І. Алгоритм роботи начальника тилу - заступника начальника логістики механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України з планування забезпечення бою (дій). Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 160-167. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.160-167 

 

Анотація

У військових публікаціях щодо військового процесу прийняття рішення з планування бою (дій) механізованими (мотопіхотними, гірськоштурмовими) бригадами Сухопутних військ (СВ) Збройних Сил України (ЗСУ) наведено загальний алгоритм роботи службових осіб органів управління цих бригад за стандартами НАТО без визначення алгоритму роботи начальника тилу - заступника начальна логістики.
Для досягнення мети застосовані метод порівняльного аналізу вимог нормативних документів щодо військового процесу прийняття рішення з планування бою (дій) за стандартами НАТО та алгоритму роботи начальника логістики під час підготовки механізованої бригади СВ ЗСУ до ведення бою (дій), а також метод синтезу для розробки алгоритму роботи начальника тилу - заступника начальна логістики бригади з планування застосування підрозділів логістики (по службах тилу).
Розроблення алгоритму роботи начальника тилу - заступника начальна логістики з планування застосування підрозділів логістики (по службах тилу) під час підготовки механізованої бригади СВ ЗСУ до ведення бою (дій) базувалося на семи етапах військового процесу прийняття рішення з планування бою (дій) за стандартами НАТО з урахуванням вимог Бойового статуту «Логістика Сухопутних військ Збройних Сил України» (тактичний рівень).
Теоретичне значення статті полягає у розробленні вказаного алгоритму, а практичне значення – у можливості застосування цього алгоритму під час підготовки механізованої бригади СВ ЗСУ до ведення бою (дій), а також у навчальному процесі Військової академії (м. Одеса) фахівців служб тилу.

Ключові слова

алгоритм, аналіз, бій, варіанти дій, завдання, затвердження, отримання, планувальні та директивні документи, порівняння, робота, розроблення.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Поліщук Л. І., Климович О. К., Богуцький С. М. Алгоритм роботи органів управління в Сухопутних військах збройних сил країн НАТО під час прийняття рішення на ведення бойових дій. Зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2018. № 2(10). С. 161–170.
  2. Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних) : військова навчально-методична публікація ВП 7(5)-00(11)03.01, затв. наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 14.11.2020
  3. Тимчасовий бойовий статут «Механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України частина 1 (бригада)» : бойова публікація БП 3-(01,04)11(55).01, затв. наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 09.03.2021 № 152
  4. Бойовий статут «Логістика Сухопутних військ Збройних Сил України» (тактичний рівень) : бойова публікація БП 4 – 32(11).01, затв. наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30.03.2021 № 218
 
 
 

References

  1. Polishchuk, L. I., Klimovich, O. K., & Bogutskiy, S. N. (2018). Algorithm of work of the organs of governance in the Armed Forces of the NATO countries at the time of decision-making solving actions. Collection of scientific works of the Odesa Military Academy, 2(10), 161-170. [in Ukrainian].
  2. Methodical recommendations from planning and organization of fight on the standards of NATO (staff of brigade (to the battalion) and them equal to): military educational-methodical publication of BP 7(5) - 00(11) 03.01, ret. by the order of Commander of Ground forces of Military Powers of Ukraine from 14.11.2020. [in Ukrainian].
  3. Temporal training regulations of the «Mechanized troops of Ground forces of Military Powers of Ukraine are part of 1 (brigade)»: battle publication of BP 3-(01,04) 11(55).01, rat. by the order of Commander of Ground forces of Military Powers of Ukraine from 09.03.2021 № 152 [in Ukrainian].
  4. Field Manuals and Regulations «Land Forces Logistic Doctrine of the Armed Forces of Ukraine» (tactical level). Military publication 4 - 32 (11).01 – К.: КСВ ЗСУ, 2021. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.160-167 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free