№ 1 (17) – 2022

МЕТОДИКА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ ВІДМОВ СИСТЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ ІГОР

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.48-53
 
завантаження А.В. Головань, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження В.Г. Головань, канд. техн. наук, проф.
завантаження Д.С. Максимчук
завантаження С.О. Нікул, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Головань А. В., Головань В. Г., Максимчук Д. С., Нікул С. О. Методика формалізації процесу пошуку відмов системи озброєння та військової техніки з позиції теорії ігор. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 48-53. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.48-53 

 

Анотація

Одним з основних завдань політики держави у сфері оборони є підтримання в боєздатному стані Збройних Сил, інших утворених, відповідно до законів, військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення сектору безпеки і оборони, головна роль відводиться саме оснащенню їх новітніми зразками озброєння та військової техніки для забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності держави.
В умовах сучасного стану зазначене оснащення новими зразками вітчизняного виробництва не є настільки швидким, а постачання озброєння та військової техніки від західних партнерів потребує підготовки спеціалістів, таким чином, з урахуванням поточного стану вітчизняного парку озброєння та військової техніки актуальним є пошук альтернативних методик щодо підтримання озброєння та військової техніки в працездатному стані.
У статті викладається методика формалізації процесу пошуку відмов системи озброєння та військової техніки (ОВТ) та описується алгоритм знаходження оптимальної послідовності її контролю з метою знаходження несправних пристроїв. У статті використано теорію математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту – теорія ігор.
За результатами досліджень встановлено, що запропонована методика формалізації процесу відмов системи озброєння та військової техніки та наведений алгоритм знаходження оптимальної послідовності її контролю можуть бути реалізовані при розроблені автоматичних систем контролю та діагностики систем озброєння та військової техніки.

Ключові слова

відмова, система озброєння та військової техніки, стан, стратегія, теорія ігор.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Головань А. В., Головань В. Г., Лимаренко Ю. Л. Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів : навч. посібн. Одеса : ВА, 2012. 155 с.
  2. Зайченко Ю. П. Дослідження операцій: підручник. Сьоме видання перероблене та доповнене. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. 816 с.
 
 
 

References

  1. Holovan, A. V., Holovan, V. H., & Lymarenko, Yu. L. (2012). Operation and repair of radio equipment. Odesa :Viiskova akademiia Publ. [in Ukrainian].
  2. Zaichenko, Yu. P. (2006). Operations Research. Kyiv : Vydavnychyi Dim «Slovo» Publ. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.48-53 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free