№ 2 (18) – 2022

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ СНАРЯДОСТІЙКОСТІ БРОНЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ БОЙОВИХ КОЛІСНИХ І ГУСЕНИЧНИХ МАШИН 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.5-17
 
завантаження О.І. Ковалюк

 

завантаження Ю.Г. Сініло

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ковалюк О. І., Сініло Ю. Г. Альтернативний метод розрахунку снарядостійкості броневих конструкцій бойових колісних і гусеничних машин. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 5–17. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.5-17
 
 

Анотація

Стаття пропонує нові альтернативні методи прискореного розрахунку снарядостійкості елементів броневих конструкцій зразків озброєння та техніки ЗСУ при дії малокаліберних гармат ворожих БМП і БТР на полі бою в умовах застосування звичайної зброї та зброї масового ураження. В якості експериментального матеріалу використовуються броневі вузли ескізного проекту перспективної БМП на базі танка Т-64 з активним розміщенням десанту.
В ході роботи на базі існуючих конструкцій БМП і танків шляхом підбору вдалих рішень, їх оптимізації та перекомпонування розроблений робочий ескізний проект компоновки важкої (штурмової) БМП-64 “Случ ” оригінальної конструкції. Даний проект усуває пасивність десанту, ізольованість екіпажу. Висока захищеність, рухливість забезпечують ефективне застосування основного озброєння та озброєння десанту, особливо у передньому і бокових секторах, кругове спостереження за полем бою, безпечний і швидкий вихід з машини в бою та посадку в неї, перезаряджання десантом пускової установки ПТРК.
Машина є гібридом корпусу танка Т-64А(Т-64Б1) з підсиленим бронюванням лобової та бортової проекцій, покращеним комплексом озброєння по типу БМП-2 у башті з комплексним бронюванням кругового обертання і за своєю захищеністю і рухливістю переважає перспективні важкі БМП і БТР країн НАТО.
Метою розробки є пошук альтернативних методів посилення захищеності БМП (БТР) від сучасних протитанкових засобів в атакуючому бойовому порядку змішаного механізованого (танкового) батальйону ЗСУ.
Відмінність проекту полягає у можливості вибору оптимального співвідношення захищеності і рухливості з метою підвищення бойової ефективності зразків ОВТ ЗС України.
Практична значимість розробки полягає у відновленні втраченої активної концепції сучасних БМП, можливості вдосконалення та пошуку слабких місць броневого захисту бойових колісних та гусеничних машин легкої категорії, значному скороченні строків розробки ОВТ, економії матеріалів та фінансів.
 

Ключові слова

снарядостійкість, бронева конструкція, кондиційне ураження, безпечна швидкість снаряду, коефіцієнт рівностійкості матеріалу.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Буров С. С. Конструкция и расчет танков. Москва, 1973. 593 с.
 2. Сергеев Л. В., Дмитриев А. А., Брилев О. Н. Количественные методы оценки эффективности бронетанковой техники : курс лекций. Москва : ВА БТВ, 1973. 94 с.
 3. Брилев О. Н., Савочкин В. А., Солянкин А. Г. Иностранные танки и БМП (по материалам открытой зарубежной печати) : альбом. Москва : Издание Академии бронетанковых войск им. Р.Малиновского, 1986. 58 с.
 4. Кравченко В. О концепции современной БМП. Бронесайт. URL: http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/1.php (дата звернення: 01.09.2022).
 5. Савельев А. Тяжелая боевая машина для пехоты. Бронесайт. URL: http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/3.php (дата звернення: 01.09.2022).
 6. Морозов В. Бронетанковая техника в боевых действиях на Юго-Востоке Украины. Техника и вооружение. 2014. №12.C.818.
 7. Пастернак Г. Горящие танки Украины. Техника и вооружение: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 11. С. 4–9.
 
 
 

References

 1. Burov, S. S. (1973). Construction and calculation of tanks. Moscow [in Russian].
 2. Sergeev, L. V., Dmitriev, A. A., & Brilev, O. N. (1973). Quantitative methods for assessing the effectiveness of armored vehicles. Moscow: VA BTV [in Russian].
 3. Brilev, O. N., Savochkin, V. A., & Solyankin, A. G. (1986). Foreign tanks and infantry fighting vehicles (based on materials of open foreign press). Moscow: Publishing of the Academy of Armored Forces. R. Malinovsky [in Russian].
 4. Кrаvchеnко, В. (2002).On the concept of a modern BMP. Retrieved from http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/1.php [in Russian].
 5. Sаvеlеvа, А. (2002). Heavy infantry fighting vehicle. Retrieved from http://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/bmp/3.php [in Russian].
 6. Morozov, V. (2014). Armored vehicles in combat operations in the South-East of Ukraine. Technique and weapons, 12, 8-18. [in Russian].
 7. Pasternak, G. (2014). Burning tanks of Ukraine. Equipment and weapons: yesterday, today, tomorrow, 11, 4-9. [in Russian].
Copyright 2014 18.5-17 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free