№ 2 (18) – 2022

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКТИВНИХ ПАЛИВ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.55-60
 
завантаження В.Ф. Зданевич

 

завантаження О.М. Маслій, д-р пед. наук, проф.
завантаження С.В. Янюк, канд. наук з держ. упр., доц.
завантаження
В.В. Маліков
завантаження
О.С. Фролов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Зданевич В. Ф., Маслій О. М., Янюк С. В., Маліков В. В., Фролов О. С. Особливості застосування реактивних палив для авіаційних газотурбінних двигунів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 55–60. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.55-60

 

Анотація

У статті розглянуто питання щодо особливостей застосування реактивних палив для сучасних авіаційних газотурбінних двигунів, показано роль і значення науки хіммотології, де розкрита функція застосування авіаційних гасів (АГ) та технічних рідин (ТР) при експлуатації сучасної авіаційної техніки. Розкрита роль практичної авіаційної хіммотології в забезпеченні надійності роботи авіаційної техніки та раціонального застосування ПММ і ТР при експлуатації існуючої та створенні нової техніки
Особливістю теперішнього часу є те, що на забезпечення потреб Повітряних Сил надходять реактивні палива як вітчизняні так і закордонного виробництва. Зупинка роботи нафтопереробних заводів України приводить до вирішення задач економного та раціонального застосування ПММ і ТР з урахуванням особливостей роботи авіаційних газотурбінних двигунів.
Ефективність і надійність експлуатації військової техніки, її бойове застосування в значній мірі залежить від сукупності фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей конкретних сортів пального, особливо реактивних палив для газотурбінних двигунів.
Основними задачами, що вірішує хіммотологія є: вивчення процесів, що проходять при застосуванні пального на сучасних літальних апаратах та обгрунтуванню вимог до рівня якості авіаційних реактивних палив і оцінки можливостей його застосування, розробка основ оптимізації рівня якості пального, уніфікації та стандартизації методів оцінки якості.
Сучасні авіаційні реактивні палива виробляються з нафти в процесі прямої перегонки на атмосферній трубчатці (АТ) або на атмосферно-вакуумній трубчатці (АВТ) та очистці гасової фракції з додаванням необхідних присадок з метою підвищення експлуатаційних властивостей. 

Ключові слова

пально-мастильні матеріали, технічні рідини, практична авіаційна хіммотологія, контроль якості, експлуатаційні властивості, газотурбінний двигун, ефективність і надійність експлуатації, фізико-хімічні властивості.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Кулик Н. С., Аксенов А. Ф., Яновский Л. С., Бойченко С. В. Авиационная химмотология. Киев : НАУ, 2015. С. 220–226.
  2. Зданевич В. Застосування і контроль якості палива та пального. Одеса : ОУСВ, 2012. С. 44–49.
  3. Зданевич В. Умови виробництва пально-мастильних матеріалів. Ч. 1.Одеса : ОУСВ, 2005. С. 131–153.
  4. Шпак О. Г. Нафта і нафтопродукти. Київ : ЯСОН. 2000, С. 25–40. 
 
 
 

References

 
  1. Kulyk, N. S., Aksenov, A.F., Yanovsky, L.S., & Boychenko, S.V. (2015). Aviation Chemotology. Kyiv: NAU Publ. [in Russian].
  2. Zdanevich, V. (2012).Application and quality control of fuel and fuel. Odesa: OUSV Publ. [in Ukrainian]
  3. Zdanevich, V. (2005). Conditions for the production of fuel and lubricant materials. Part 1. Odesa: OUSV Publ. [in Ukrainion].
  4. Shpak, O. G. (2000).Oil and petroleum products. Kyiv, Yason Publ. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.55-60 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free