№ 1 (19) – 2023

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОТИДІЇ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТАМ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.17-22
 
завантаження  В. В. Маміч, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження  М. Є. Галактіонов
завантаження  Ю. Г. Душкін
завантаження  А. П. Чкалов
завантаження  Д. С. Цаприка
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Маміч В. В., Галактіонов М. Є., Душкін Ю. Г., Чкалов А. П., Цаприка Д. С. Аналіз можливостей протидії безпілотним летальним апаратам. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 17-22. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.17-22
 

Анотація

В даній науковій роботі розглянуто основні підходи до сучасної класифікації безпілотних літальних апаратів, відмічено,що в зоні повномасштабного вторгнення на сході України російські війська та приватні військові компанії Росії використовують їх для вирішення стратегічних, оперативних та тактичних завдань. Відмічено,що з розвитком сучасних технологій з'явилась можливість виготовлення безпілотних літальних апаратів з меншими розмірами, але з кращими можливостями щодо ведення постійної розвідки, нанесеннямасованих раптових ударів з використанням баражуючих боєприпасів, що значно ускладнило боротьбу з ними засобами та силами протиповітряної оборони. Все це виникло тому, щотрадиційні види озброєння протиповітряної оборонирозраховані на знищення великих і віддалених цілей, в той час як сучасні безпілотники складаються з нано-, мікро- і міні-апаратів, що літають на малих та супермалих висотах. Розглянуті різноманітні засоби знищення безпілотних літальних апаратів, проведено порівняльний аналіз сучасних засобів протидії безпілотним літальним апаратам та зроблені висновки щодо можливості їх всебічного застосування в Збройних Силах України. В даній роботі проведено аналіз можливостей зниження ефективності використання безпілотних літальних апаратів у гібридній війні, яку веде сьогодні Росія в Україні, розкрито тенденції бойового застосування безпілотних літальних апаратів при вирішенні ними бойових завдань у сучасному бою. У даній статті розглядаються також можливості протидії безпілотним літальним апаратам, які управляються оператором по каналам управління, які управляються автоматично та з комбінованим управлінням. У результаті проведеного дослідження визначені можливості по їх знищенню різними засобами вогневого ураження.

Ключові слова

безпілотні літальні апарати, аналіз, гібридні війни, протидія, класифікація, тенденції, ефективність, бойові завдання,оператор,канали управління, дослідження.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Алімпієв А. М., Кушнір І. І., Васюта К. С. Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку РТЗ та ІС : навчальний посібник. Харків : Університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. 2016. С. 322–324.
 2. Білецький І. Г, Андронов В. В. Особливості застосування безпілотної розвідувальної авіації в сучасних воєнних конфліктах. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2010. № 1(3). С. 79–85.
 3. Мосов С. П., Хорошилова С. Й. Особливості застосування оперативно-тактичної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХ століття. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. 2018. № 2(63). С. 104–109.
 4. Мосов С. П., Хорошилова С. Й. Особливості застосування стратегічної безпілотної розвідувальної авіації у воєнних конфліктах ХХI століття. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. 2018. № 3(64). С. 97–102.
 5. Шулежко В. В., Доска О. М., Рогуля О. В. Основні напрямки розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. 2010. № 4(26). С. 56–60.
 6. Жарик О. М. Досвід створення і застосування ударних БПЛА багаторазового використання: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку, визначення потреби Повітряних Сил. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 1(10). С. 30–38.
 
 
 

References

 
 1. Alympiev, A.M., Kushnir,I. I., & Vasyuta, K.S. (2016). Application of the ATO experience for the training of RTZ and IS communication specialists.Air Force University named after I. Kozheduba Publ. [in Ukrainian].
 2. Biletsky, I. G., & Andronov, V. V. (2010). Peculiarities of the use of unmanned reconnaissance aircraft in modern military conflicts. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 1(3), 79-85. [in Ukrainian].
 3. Mosov, S.P., & Khoroshilova, S.Y. (2018). Peculiarities of the use of operational-tactical unmanned reconnaissance aircraft in military conflicts of the 20th century. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after I. Chernyakhovskyi, 2(63), 104-109. [in Ukrainian].
 4. Mosov, S. P., & Khoroshilova, S. Y. (2018). Peculiarities of the use of strategic unmanned reconnaissance aircraft in military conflicts of the 21st century. Collection of scientific works of the Center for Military and Strategic Studies of the National Defense University of Ukraine named after I. Chernyakhovskyi, 3(64), 97-102. [in Ukrainian].
 5. Shulezhko, V.V., Doska, O.M., & Rogulya, O.V. (2010). Main directions of development and application of unmanned aerial vehicles. Collection of scientific works of Kharkiv Air Force University, 4(26), 56-60. [in Ukrainian].
 6. Zharik, O. M. (2013). Experience in the creation and use of multi-use attack UAVs: the current state and prospects for further development, determining the needs of the Air Force. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine,1(10), 30–38. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.17-22 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free