№ 1 (19) – 2023

ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.74-79
 
завантаження  В. В. Бачинський, канд. техн. наук, с.н.с.

 

завантаження  О. М. Шкурпіт
завантаження  М. В. Пестерев
завантаження  В. М. Оленєв, канд. військ. наук, проф.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Бачинський В. В., Шкурпіт О. М., Пестерев М. В., Оленєв В. М. Підвищення живучості безпілотних літальних апаратів за рахунок використання адитивних технологій. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2023. № 1 (19). С. 74-79. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2023.19.74-79
 

Анотація

У статті представлений спосіб підвищення живучості безпілотних літальних апаратів (БпЛА) за рахунок адитивних технологій (АТ). Застосування АТ, а саме 3D друку для ремонту та друку запасних частин БпЛА під час бойових дій дозволить суттєво підвищити їх живучість. Безумовно, що розвиток технологій побудови БпЛА, методів підбору матеріалу для виготовлення елементів БпЛА, тенденція створення нових БпЛА шляхом застосування АТ буде стрімко зростати.
АТ надають можливість отримати елементи БпЛА визначеної форми та необхідних розмірів, навіть в польових умовах, що суттєво впливає на підвищення живучості БпЛА. Використання АТ надає змогу суттєво зменшити час на відновлення елементів БпЛА, а також скорочення витрат матеріалу. Собівартість надрукованого БпЛА з пластику суттєво нижча ніж собівартість аналогічного БпЛА з пінопласту або карбону. І що не менш важливо, такий матеріал корпусу та невеликі розміри роблять БпЛА малопомітним для засобів виявлення, які використовує ворог. Ще одна важлива перевага АТ – відносно швидке виготовлення елементів БпЛА.
Повномасштабне вторгнення рф в Україну розкрило ряд проблем, пов’язаних із потребою підвищення живучості БпЛА та необхідністю використання адитивних технології 3D друку в умовах бойових дій. Результати тестового друку, випробувань пластика та здійснених розрахунків дозволили підвищити живучість БпЛА складові яких виготовлені за допомогою адитивних технологій.
БпЛА повинні мати властивості, що забезпечують їх живучість і, перш за все такі властивості, які б дозволили протистояти впливу ударів противника. Такими властивостями, є захищеність, бойова стійкість і відновлюваність. Стійкість функціонування систем управління, конструктивна міцність БпЛА, працездатність БпЛА забезпечать виконання ними повного спектру завдань відповідно до призначення. Застосування АТ сприяє зростанню ефективності бойового застосування БпЛА в 1,5-2 рази у зв’язку зі зменшенням часу на проведення відновлювальних та ремонтних робіт. Ці розрахунки підтверджуються практичним досвідом застосування АТ під час тестово-експериментальних польотів.

Ключові слова

адитивні технології, БпЛА, живучість, бойова ефективність, 3D друк.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. Війна дронів: як Україна впроваджує ударні безпілотники. URL: https://mind.ua/openmind/20196145-vijna-droniv-yak-ukrayna-vporovadzhue-udarnybezpilotniki(дата звернення: 08.03.2023).
 2. Бачинський В. В., Шкурпіт О. М. Підбір матеріалу для виготовлення елементів безпілотних літальних апаратів за адитивними технологіями. Збірник наукових праць Житомирського Військового інституту. Житомир, 2022. Вип. 22. С. 90-98. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.22.08
 3. Бачинський В. В., Шкурпіт О. М. Технологія створення елементів безпілотних літальних апаратів за адитивними технологіями. Збірник наукових праць Військового академії (м.Одеса). Одеса, 2022. Вип. 2(18). C. 90–96. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.90-96.
 4. Волков А .Ф., Лезік О. В., Корсунов С. І., Левагін Г. А., Яновський О. В., Івахненко К. В. Аналіз застосування БпЛА у вірмено-азербайджанському воєнному конфлікті та можливі шляхи боротьби з ними. Науково-технічний журнал Системи озброєння і військова технікаХарківського Національного університету Повітряних Сил. Харків, 2020. Вип. 4(64). С. 7–17. https://doi.org/10.30748/soivt.2020.64.01.
 5. Нова технологія змусить безпілотні дрони літати довше: інженер розкрив секрет. URL: https://focus.ua/uk/digital/539262-novaya-tehnologiya-zastaviti-bespilotnye-drony-letat-dolshe-inzhener-raskryl-sekret (дата звернення: 28.02.2023).
 6. Кучеренеко Ю. Ф., Науменко М. В., Кузнецова М. Ю. Аналіз досвіду застосування безпілотних літальних апаратів та визначення напрямку їх подальшого розвитку при веденні мережецентричних операцій. Науково-технічний журнал Системи озброєння і військова технікаХарківського Національного університету Повітряних Сил. Харків, 2018. Вип.1(53). С. 25–30. DOI: 10.30748/soivt.2018.53.03
 7. Ткачов В. М., Мітін Д. Є., Дух Я. В. Підвищення живучості мережної складової рою БПЛА. Матеріали XІ Всеукраїнської науково практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених Криворізький національний університет. Кривий Ріг, 2018. С. 98–100.
 
 
 

References

 
 1. Drone war: how Ukraine is introducing attack drones. (n.d.). Mind.ua. https://mind.ua/ openmind/20196145-vijna-droniv-yak-ukrayina-vprovadzhue-udarni-bezpilotniki [in Ukrainian].
 2. Bachinskyi, V. V., & Shkurpit, O. M. (2022). Selection of material for the manufacture of elements of unmanned aerial vehicles using additive technologies. Collection of scientific works of Zhytomyr Military Institute, 22, 90-98. https://doi.org/10.46972/2076-1546.2022.22.08 [in Ukrainian].
 3. Bachinskyi, V. V., & Shkurpit, O. M., (2022). The technology of creating elements of unmanned aerial vehicles using additive technologies. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 2 (18), 90-96. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.90-96 [in Ukrainian].
 4. Volkov, A. F., Lezik, O. V., Korsunov, S. I., Levagin, G. A., Yankovvskyi, O. V., & Ivakhnenko, K. V. (2020). Analysis of the use of UAVs in the Armenian-Azerbaijani military conflict and possible ways of combating them. Scientific and technical magazine Weapon systems and military equipment of the Kharkiv National University of the Air Force, 4 (64), 7-17. https://doi.org/10.30748/soivt.2020.64.01. [in Ukrainian].
 5. New technology will make unmanned drones fly longer: an engineer revealed the secret. (n.d.). https://focus.ua/uk/digital/539262-novaya-tehnologiya-zastaviti-bespilotnye-drony-letat-dolshe-inzhener-raskryl-sekret [in Ukrainian].
 6. Kucherenko, Y. F., Naumenko, M. V., & Kuznetsova, M. Y. (2018). Analysis of the experience of using unmanned aerial vehicles and determining the direction of their further development in conducting network-centric operations. Scientific and technical magazine Weapon systems and military equipment of the Kharkiv National University of the Air Force,.1 (53), 25-30. DOI: 10.30748/soivt.2018.53.03. [in Ukrainian].
 7. Tkachov, V. M., Mitin, D. I., & Dukh, Y. V. (2018). Increasing the survivability of the network component of the UAV swarm. In Materials of the 11th All-Ukrainian scientific and practical WEB conference of graduate students, students and young scientists Kryvyi Rih National University, 98-100. [in Ukrainian].
Copyright 2014 19.74-79 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free