ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 

Л. Семененко, ОМ. Семененко, А. Єфименко, Ю. Добровольський, С. Столінець.

 АНОТАЦІЯ

Стаття розкриває погляди авторів щодо визначення функцій, структури воєнно-економічної науки, її потенціалу та перспектив розвитку в сучасних умовах взаємозв’язку війни та економіки.

Воєнна наука та воєнна економіка поєднані між собою загальним об’єктом проведення досліджень, яким є – війна. Воєнна економіка виробляє рекомендації відносно найбільш доцільної економічної політики у межах воєнного розвитку ЗС країни, з метою вирішення питань всебічного забезпечення воєнних (оборонних) потреб держави.

Розвиток власних Збройних Сил вимагає створення певних оптимальних умов їх життєдіяльності. Створення та обґрунтування цих умов є одним із головних завдань воєнно-економічної науки. Сьогодні основна мета, яка поставлена

перед нею в галузі розвитку Збройних Сил, повинна полягати в тому, щоб допомогти Міністерству оборони України на базі воєнних угруповань, розташованих на території України, створити власні Збройні Сили, які повинні відповідати необхідному (визначеному) ступеню воєнної небезпеки, а також бути економічно можливими для України.

Воєнно-економічна наука вивчає економічні процеси та взаємовідносини, які виникають в зв’язку з підготовкою, веденням війни її локалізацією та відверненням. Воєнно-економічна наука має свої закони, наприклад, від економічного розвитку країни залежать: хід та наслідки війни; обороноздатність держави; моральний дух особового складу; розвиток озброєння та військової техніки; боєздатність ЗС тощо.

Основними результатами статті є визначення: основних напрямків розвитку воєнно-економічної науки; основних принципів задоволення матеріальних та воєнно-економічних потреб держави; шляхи задоволення воєнно-економічних потреб, а також в статті розкриті основні проблемні питання задоволення воєнно-економічних потреб.

В сучасних умовах взаємозв’язок війні, політики та економіки став більш міцним. Економіка стала безпосередньо приймати участь у підготовці та веденні війни. Тому національна економіка повинна бути всебічно підготовлено до війни та до економічного забезпечення власних Збройних Сил.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Воєнна економіка, воєнно-економічний потенціал

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

PDF (англійська)

ЛІТЕРАТУРА

Манилов В.Л. Военная организация государства [Текст]. Военная мысль. 1999. № 2. С. 2–13.

Баскаков В.В., Мошкин А.С. Военно-экономическая составляющая безопасности страны [Текст]. Монография. М: МО РФ, 2008. 211 с.

Гордиенко Д.В. Военно-экономическая безопасность государства [Текст] монография. М: Военная академия Генерального штаба ВС РФ. 2008. 288 с.

Богданов С.А. Экономическая составляющая военной безопасности России на современном этапе [Текст]. Военная мысль. 2004. №12. С. 12–20.

Мунтіян В.І. Економічна безпека України. [Текст]: монографія. К.: Видавництво КВІЦ, 1999. 463с.

Ольшевський В.Й. Воєнно-економічна безпека: теорія і практика [Текст] / В.Й. Ольшевський. Наука і оборона. 1999 №3. 11–17.

Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики її запобігання: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_vuklyky_ryzyky.pdf. (дата звернення 05.06.2019р.)

Ключові виклики і ризики у сфері безпеки і оборони у другій половині квітня 2019 року. Офіційний портал Верховної Ради України, Режим доступу: https://defence-ua.com. (дата звернення 01.06.2019р.)

Copyright 2014 Семененко. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free